– Bra at det blir et forbud

Flertallet i Stortinget har vedtatt et forbud mot fiske innenfor fjordlinjene i sjøsamiske fjordområder for fartøy over 15 meter.

Sigvald Persen

Fungerende leder i Bivdi, Sigvald Persen, er glad for at Stortinget vil forby større båter i sjøsamiske fjorder.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Fungerende leder i Bivdi - sjøsamisk fangst og fiskeriorganisasjon, Sigvald Persen, er fornøyd med vedtaket.

– Det bidrar jo selvfølgelig til at man reduserer presset med store båter inne i fjordene, der det er sårbare ressurser. Derfor vil nok dette bidra til å bedre vilkårene for fjordfiskerne. En 15 meter båt er jo en ganske stor båt, og hvis disse får fortsette å fiske inne i fjordene så kan vi plutselig oppleve at vi ikke lenger har noe mer å hente der, sier Persen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Fiskebåter i Indre Billefjord

Båter som disse i Indre Billefjord i Porsanger vil du fortsatt kunne se i sjøsamiske fjorder.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Det var i forbindelse med behandlingen av Kystfiskeutvalgets innstilling, at flertallet i Stortinget vedtok et forbud mot fiske innenfor fjordlinjene for fartøy over 15 meter. Vedtaket gjelder i fjordene i Finnmark og i sjøsamiske områder i Troms og Nordland.

Hermod Larsen (H)

Regiondirektør Hermod Larsen.

Foto: Kaspar Fuglesang

Men det gis også muligheter for å gjøre unntak fra forbudet. Regiondirektør Hermod Larsen regner med at det er Fiskeridirektoratet som skal forvalte vedtaket. Larsen kan ennå ikke si hva som skal til for å få dispensasjon fra vedtaket.

– Det vet jeg ikke. Vi må avvente vedtaket fra Stortinget først. Så vil departementet sikkert utarbeide noen retningslinjer, som går til fiskeridirektoratet i Bergen. Vi må nok bruke resten av dette året til å få dette på plass, men vedtaket er jo greit, sier Hermod Larsen.