Hopp til innhold

– Bra at det blir et forbud

Flertallet i Stortinget har vedtatt et forbud mot fiske innenfor fjordlinjene i sjøsamiske fjordområder for fartøy over 15 meter.

Sigvald Persen

Fungerende leder i Bivdi, Sigvald Persen, er glad for at Stortinget vil forby større båter i sjøsamiske fjorder.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Fungerende leder i Bivdi - sjøsamisk fangst og fiskeriorganisasjon, Sigvald Persen, er fornøyd med vedtaket.

– Det bidrar jo selvfølgelig til at man reduserer presset med store båter inne i fjordene, der det er sårbare ressurser. Derfor vil nok dette bidra til å bedre vilkårene for fjordfiskerne. En 15 meter båt er jo en ganske stor båt, og hvis disse får fortsette å fiske inne i fjordene så kan vi plutselig oppleve at vi ikke lenger har noe mer å hente der, sier Persen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Fiskebåter i Indre Billefjord

Båter som disse i Indre Billefjord i Porsanger vil du fortsatt kunne se i sjøsamiske fjorder.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Det var i forbindelse med behandlingen av Kystfiskeutvalgets innstilling, at flertallet i Stortinget vedtok et forbud mot fiske innenfor fjordlinjene for fartøy over 15 meter. Vedtaket gjelder i fjordene i Finnmark og i sjøsamiske områder i Troms og Nordland.

Hermod Larsen (H)

Regiondirektør Hermod Larsen.

Foto: Kaspar Fuglesang

Men det gis også muligheter for å gjøre unntak fra forbudet. Regiondirektør Hermod Larsen regner med at det er Fiskeridirektoratet som skal forvalte vedtaket. Larsen kan ennå ikke si hva som skal til for å få dispensasjon fra vedtaket.

– Det vet jeg ikke. Vi må avvente vedtaket fra Stortinget først. Så vil departementet sikkert utarbeide noen retningslinjer, som går til fiskeridirektoratet i Bergen. Vi må nok bruke resten av dette året til å få dette på plass, men vedtaket er jo greit, sier Hermod Larsen.

Korte nyheter

  • PST ožžo dieđu vihtta beaivvi ovdal báhčima

    E-bálvalus dieđihii Politiijaid sihkkarvuođabálvalussii (PST) terrorfalleheami birra Oslos, ođđa dieđuid vuođul.

    PST oaččui dieđu vihtta beaivvi ovdal báhčima Pride-ávvudeami oktavuođas, gos E-bálvalus namuhii Norgga islamistta geas galggai oktavuohta Arfan Bhattiin. E-bálvalus oaivvildii ahte falleheapmi lei oaivvilduvvon Norgga vuosttá ja ahte Bhatti galggai vejolaš vearredahkki. PST lea ovdal gohčodan dieđu "álásin" ja lea čilgen ahte sis eai lean doarvái dieđut álggahit doaibmabijuid. Zaniar Matapour bealušteaddji árvala ahte eiseválddit váikkuhedje falleheapmái. Evaluerenraporta vurdojuvvo boahtte vahkus. Riekteášši Arfan Bhatti vuostá vuordimis álggahuvvo vuosttaš jahkebealis 2024:s.

  • Komišuvnna raporta: – Buot parlamentáralaš jođiheaddjit fertejit váldit ovddasvástádusa

    – Mun dovddan vuollegašvuođa dan ektui maid lohken raporttas. Dat lea lossa muitalus mii boahtá ovdan, mo mii leat láhtten olbmuiguin.

    Nu cealká Kristtalaš álbmotbellodaga (KrF) jođiheaddji Olaug Bollestad.

    Son lea okta dain gii lea searvan Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna raportta lohkamii.

    Raportta sisdoallu, mii duorastaga geigejuvvui Stuoradiggái, čuozai Bollestad:i.

    KrFa jođiheaddji logai raporttas earret eará girku rolla birra dáruiduhttimis.

    – Mun gii lean oassi KrF bellodagas ja lean kristtalaš, in leat gal rámis das mii lea dahkkon, lohká son.

    Bollestad vuordá ahte buot bellodatjođiheaddjit Stuorradikkis ipmirdit makkár ovddasvástádus sis lea raportta čuovvoleamis.

    – Mii parlamentáralaš jođiheaddjit fertet váldit dán ovddasvástádusa iežamet stuoradiggejoavkkuide, mat fas váldet dan ovddasvástádusa viidáset bellodagaide miehtá riikka, justa fal sihkkarastit dán politihkalaččat, dadjá son.

    Nærbilde av Olaug Bollestad. Hun er fotografert forfra, hodet hennes mellom to personer fotografert bakfra. Hun ser smått skeptisk ut. Har på runde briller.
    Foto: Terje Pedersen / NTB
  • Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport: – Alle parlamentariske ledere må ta ansvar

    Jeg kjenner en ydmykhet i det jeg leser. Det er en svær historie som kommer fram. Hvordan vi har oppført oss mot folk.

    Det sier partiledere for Kristelig Folkeparti (KrF), Olaug Bollestad.

    Hun er en av de som har deltatt i opplesningen av rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen.

    Bollestad er sterkt berørt av innholdet i rapporten, som torsdag ble overlevert til Stortinget.

    KrF-lederen leste blant annet om kirkens rolle i fornorskningen.

    – Som KrF`er og kristen å lese dette, så er jeg jo ikke stolt over det som er gjort, sier hun.

    Bollestad forventer at alle partiledere på Stortinget forstår hva slags ansvar de har til å følge opp rapporten.

    – Vi som parlamentariske ledere må ta ansvar inn i våre stortingsgrupper, som igjen tar ansvaret inn i våre partier over det ganske land, nettopp for å forankre dette politisk, sier hun.

    Olaug Bollestad
    Foto: Mette Ballovara / NRK