Hopp til innhold

Vil styrke samarbeidet med Sametinget

– Veien videre ligger i dialog. Det er der fremtiden ligger, mener nyvalgt leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen.

Kjell Ingebrigtsen

Kjell Ingebrigtsen fra Bodø er blitt valgt som ny leder i Norges Fiskarlag etter at Reidar Nilsen ikke ønsket gjenvalg.

Foto: Jan-Erik Indrestrand, Norges Fiskarlag

Nå vil han ha full gjennomgang av eksisterende strategi for samarbeid med Sametinget. Dette vil skje i nært dialog med sametingsrådet, og invitasjonen er allerede sendt ut.

Sametingsråd Silje Karine Muotka har stor tro til den nyvalgte lederen i Norges Fiskarlag.

– Blomsterbuketten er allerede oversendt.

Hun mener at Sametinget og Norges Fiskarlag har mange sammenfallende interesser, for eksempel innenfor olje-, gass-, og mineralutvinning.

– Det er viktig å unngå forurensinger av viktige fiskeområder.

Urimelig press på sjølaksefiske

Men også i andre kystnære forhold kan Sametinget og Norges Fiskarlag ha sammenfallende interesser. Den nyvalgte lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen er enig.

– En typisk sak som opptar oss begge, er de urimelige reguleringer som sjølaksefiskere er blitt utsatt for i den senere tida. Sjølaksefisket har vært en viktig biinntekt spesielt i sjøsamiske bosettingsområder. Nå er de i ferd med å miste denne muligheten, mener Ingebrigtsen.

Håper på varig 15-metersregel

Den tidligere lederen i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen, var sterkt imot å forby fartøy over 15 meter å fiske innenfor fastsatt fjordlinje slik Stortinget vedtok i forbindelse med Kystfiskeutvalgets utredning. Ordningen ble gjort gjeldende for å verne småbåtfiskernes interesser. Før Nilsen fratrådte som fiskarlagsleder, fremmet han et krav om oppmyking av 15-metersregelen .

Silje Muotka håper på at den nyvalgte fiskarlagslederen har større forståelse for dette vernebehovet enn det den forrige lederen hadde.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Silje Karine Muotka og Reidar Nilsen

Sametingsråd Silje Karine Muotka, mener at den nyvalgte fiskarlagslederen sender ut positive samarbeidsignaler. Samarbeidet mellom Sametinget og Norges Fiskarlag var ikke like godt da Reidar Nilsen (t.h.) var leder.

Foto: Jan-Erik Indrestrand, Norges Fiskarlag

– Ingebrigtsen har jo selv bakgrunn fra sjarkmiljøet. Også derfor tror jeg at det kan bli lettere å oppnå forståelse for de synspunkter som sametinget målbærer.

Vil lytte til alle

Ingebrigtsen svarer at han vil lytte til alle parter.

– Hvis ikke, så kan vi miste mulighetene til å lykkes. Alle parter skal få komme til ordet. Det er helheten som skal telle for hvilke reguleringer som er nødvendig.

Ingebrigtsen håper på at å få en varig løsning i regulering av fisket innenfor fjordlinja, og en dispensasjonsordning som alle parter kan leve med.

Sametingsråd Silje Karine Muotka mener at den nyvalgte fiskarlagslederen sender ut nye signaler som det er verdt å bygge videre på.

Korte nyheter

 • Čieža ođđa sámi filmma ožžot doarjaga

  Animašuvdnafilbma, musihkka, dokumentárafilbma ja njeallje oanehis filmma ožžot dál Sámi filbmainstituhtas (ISFI) buvttadandoarjaga oktiibuot 2,3 miljon kruvnnu.

  – Eai goassige ovdal leat buvttaduvvon nu ollu sámi guhkesfilmmat go dál, dadjá Anne Lajla Utsi, ISFI bagadalli.

  Dan dieđiha SVT Sápmi.

  Anne Lajla Utsi
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Jobber for steril oppdrettstorsk

  Selskapet Norcod har innført et nytt lysstyringssystem for å påvirke kjønnsmodningen til torsken, og vil begynne å holde hann- og hunnfisk fra hverandre.

  Det skriver Fiskeribladet.

  – I fremtiden, i det lange løp, ser vi på steril torsk. Det kan løse alle problemer med kjønnsmodning. Vi jobber med steril torsk, sier administrerende direktør Christian Riber til Fiskeribladet.

  I slutten av februar fikk Norcod pålegg om utslakting av torsk i til sammen fem merder på tre lokaliteter etter tidligere funn av gytemoden oppdrettstorsk i Meløy.

  I april ble Norcod pålagt å slakte ytterlige to merder.

  Alle nøtene er nå tømt for fisk og skal inspiseres av Fiskeridirektoratet. Selskapet håper å ha en konklusjon innen utgangen av juni.

  Torsk ved Havlandet Marin Yngel i Florø
  Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK
 • Báhccavuonas biila ribahan badjel geainnu

  Politiijat leat ožžon dieđu johtolatlihkohisvuođas Sagelvvatnet guovllus Báhccavuona suohkanis.

  Personbiila másii kontrolla, ribahii badjel geainnu ja gopmánii.

  Politiijaid operašuvdnajođiheaddji, Karl Erik Thomassen, lohká ahte okta rávisolmmoš ja golbma máná vuollel 16 jagi ledje lihkohisvuođas.

  – Ii oktage leat duođalaččat roasmmehuvvan, dadjá son NRK:i.

  Go heahteossodagat bohte báikái, de ledje báikkálaččat váldán vára olbmuin geat ledje biillas.

  Politiijain ii leat várohus ahte biilavuoddji lea leamaš vuoddján biilla juhkanvuođas, muhto lohket leat menddo árrat vuos lohkat mii lea rievttimielde dáhpáhuvvan.

  – Fertet vuos gullat biilavuoddji čilgehusa ja jus vejolaš, earáin maiddái.