Krever oppmyking av seinotforbudet i fjordene

– Det er forskjellsbehandling av fiskere når båter over 15 meter blir jaget bort fra fjordene, mener lederen av Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen.

Reidar Nilsen, leder i Norges Fiskarlag

Lederen i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, håper på at ny regjering flytte fjordlinja slik at den blir mer tilpasset interessene til seinotsnurpere.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk, Bjørnbakk, Jan-Morten

Han håper på at 15-metersregelen og øvrige tiltak som ble vedtatt av Stortinget i fjor i forbindelse med Kystfiskeutvalgets utredning , blir gjenstand for ny behandling i ny regjering.

– Jeg tror aldri at stortingsflertallet var klar over at vedtaket vil stenge store flåtegrupper fra å drive fiske i områder hvor de har fisket i hele sitt liv og i generasjoner, forklarer Nilsen.

Som et eksempel på utilsiktet virkning, viser han til makrellfisket i Nordland. Fordi makrellen hadde trukket seg inn på fjordene tidlig på sommeren, var denne fisken utilgjengelig for flåten over 15 meter.

Da Kystfiskeutvalgets utredning ble behandlet på Stortinget i fjor, gikk både Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti imot å stenge båter over 15 meter å fiske innenfor fjordlinja. Når de samme partiene nå kan gå inn i en regjeringskoalisjon, satser Nilsen på at de vil foreta endringer slik at fjordlinja blir mer tilpasset interessene til denne flåtegruppen.

– I forhold til intensjonen om å verne sjøsamisk fiske, er fjordlinja plassert altfor langt ut i sjøen. Denne bør derfor flyttes lenger inn i fjordene, mener Reidar Nilsen.

– Tap for småbåtfiskere

Robin Nilsen fra Nervei

Fjordfisker Robin Fredrik Nilsen mener at 15-metersregelen har skapt optimisme i sjøsamiske områder.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

I motsetning til Norges Fiskarlag, har mange småbåtfiskere ønsket 15-metersregelen velkommen.

– Dersom ordningen blir opphevet, vil det være et stort tilbakeskritt for småbåtfiskere. Da seinotsnurpere herjet i fjordene, ble fjordene tømt for fisk på kort tid, mener sier fjordfisker Robin Fredrik Nilsen fra Nervei i Gamvik kommune i Øst-Finnmark.

Han sier at småbåtfiskere frykter ny regering

Med den holdningen som Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti tidligere har vist i saka, så frykter Robin Fredrik Nilsen at det blir enkelt for Norges Fiskarlag å få disse partiene til å endre 15-metersregelen.

– Fjordfiskenemnd er uten legitimitet

Men det er ikke bare denne regelen at lederen i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, ønsker å myke opp. Heller ikke de andre fleste tiltak som ble vedtatt i forbindelse med Kystfiskeutvalgets utredning, er i samsvar med fiskarlagets ønske.

Her trekker han frem spesielt følgende to konkrete tiltak, nemlig etablering av fjordfiskenemnd og mandatet som er gitt til Finnmarkskommisjonen til å utrede eventuelle rettighetskrav til fiskeplasser i sjø og fjordområder i Finnmark.

Fjordfiskenemnda skal bidra til å styrke den lokale innflytelsen i fiskeriforvaltningen. Virkningsområdet er begrenset til Finnmark, Troms og Nordland. Sametinget og de tre fylkeskommunene skal ha rett til å oppnevne medlemmer til nemnda. Men fjordfiskenemnda er ennå ikke blitt opprettet av Fiskeri- og kystdepartementet.

Reidar Nilsen mener det vil gi liten legitimitet dersom fiskere ikke blir representert i nemnda.

– Håpløse rettighetskrav

Han mener det vil bære galt av sted dersom Finnmarkskommisjonen skal begynne å utrede eventuelle rettighetskrav til bestemte fiskeplasser.

– Dette blir helt håpløst. Med unntak av lakseplasser, så har jeg lyst til å se en dokumentasjon på at den ene fiskeren har fisket mer på en bestemt fiskeplass enn andre.

Dette er noen av de sakene som står høyt prioriteringslista til lederen i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen.

– Straks den nye fiskeriministeren er oppnevnt, vil jeg ta disse saken opp med vedkommende.

Korte nyheter

 • Searvá prinseassa ávvudeapmái

  Sámedikke dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen ovddasta sámedikki lihkusávaldatdeputašuvnnas Šloahtas bearjadaga. Lea Gonagas Allavuođa Prinseassa Ingrid Alexandra 18 jagi beaivvi oktavuođas dát doalut. Gonagaslaš hoavva dat lea bovden almmolaš Norgga ovddasteddjiid lihkusávaldatdeputašuvdnii Šlohttii, masa Sottinen de searvá. Nu čállá Sámediggi.

  Prinsesse Ingrid Alexandra
  Foto: Ida Bjørvik / Det kongelige hoff
 • Šaddá Sami Music Week

  Lágideaddjit leat plánemin dán jagi Sami Music Week doaluid Áltái, mat bistet golbma beaivve. Guovvamánu 10. beaivve álget doalut ja sii eai leat sáhttán luoitit prográmma go leat čuvvon mo koronaeastadandoaimmaid hárrái šaddá. Nu lohká lágideddjiid beales Klemet Anders Buljo dáid doaluid birra. -Mis boahtá fargga olles prográmma dieid beivviide, lohká Buljo.

  Disse artistene er alle nominert til pris under Sami Music Awards
  Foto: Helene Mørken, akam1k3, Karoline Bjørhei, Knut Åserud
 • Niehkostipeandda evttohas

  Nuorra sámi artista okta 400 nuoras Norggas gii dán jagi niehkostipeandda, Drømmestipendet 2022 sáhttá vuoitit. Guovdageaidnulaš Elina Ijäs lea nuorra sámi artista ja lávllačálli, gii lea evttohas gilvvus mas kulturdoaimmaheaddjit miehtá Norgga leat mielde. 50 evttohasa fidnejit niehkostipeandda mas galget fuomášuvvon lágašguovllus ja olles rikkas, dasa lassin fidne juohke stipeanddavuoiti 30.000 kruvnna. Lea Norsk kulturskoleråd ja Norsk Tipping mat juhket stipeandda mas boahttemánus árvvoštallagohtet evttohasaid. De miessemánus ja geassemánus álmmuhit dan 50 vuoiti.

  Drømmestipendet
  Foto: Skjermdump