Hopp til innhold

– Synet på de små samiske språkene har endret seg enormt

Leder for pitesamisk senter opplever at de minste samiske språkene får mye større oppmerksomhet nå enn tidligere.

Stig Morten Kristensen

Stig Morten Kristensen føler at de minste samiske språkene nå har fått en større plass i samepolitikken.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Jeg er forundret over at noe sånt kan skje så fort. Jeg vet ikke helt hvorfor, men noe har i alle fall skjedd.

Lederen for det pitesamiske senteret Duoddara Ráfe, Stig Morten Kristensen, mener at synet på de aller minste samiske språkene har endret seg den siste tiden.

– Vi ser med glede at både i Norge og i Sverige skjer det politiske handlinger som synliggjør de små samiske språkene, som det pitesamiske, umesamiske og skoltesamiske.

– Det gjør at vi blir mer motivert til å gjøre det pitesamiske språket og identiteten med synlig.

Lite og svært sårbart

Pitesamisk er alvorlig utrydningstruet. Bare 30 personer behersker språket i Sverige, I Norge er det borte allerede.

På UNESCOs liste over truede språk er pitesamisk språk klassifisert som svært alvorlig truet, eller nesten utdødd.

I mange år har jobben med å redde det pitesamiske språket foregått. Miljøene er små og sårbare, og man prøver å holde liv i det lille som er igjen.

Nylig fikk språket sin aller første ordbok, språkkurs settes i gang, og snart settes det i gang pitesamisk koftekurs.

– Ikke en gledens dag

Stig Morten Kristensen, som jobber med å styrke pitesamisk språk og kultur, har imidlertid ikke bestandig følt at han jobber i medvind.

Under Tråante 2017, 100-årsmarkeringen av det første samiske landsmøtet, opplevde Kristensen noe som gjorde ham trist.

I mange taler ble det referert til Hjertespråket. En utredning der et regjeringsutnevnt ekspertutvalg foreslår tiltak for å styrke tre samiske språk; sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk.

– Under Tråante hørte jeg på tale etter tale om de samiske språkene. De samiske identitetene. Mange av uttalelsene var basert på Hjertespråket. Jeg kjente inni meg selv at dette ikke gjaldt oss pitesamer. Det gjaldt ikke skoltesamer eller umesamer, sier lederen for det pitesamiske senteret, og legger til:

– Dette var en gledens dag for mange. For meg var det slettes ikke en gledens dag.

Stig Morten Kristensen og Lars Filip Paulsen

Her møter Stig Morten Kristensen (til venstre) blant annet visepresidenten på det norske Sametinget, Lars Filip Paulsen, for å diskutere godkjenning av det pitesamiske skriftspråket.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Synet har endret seg

Den siste tiden har Kristensen derimot opplevd at de minste samiske språkene får større oppmerksomhet.

Blant annet har både det norske og det svenske Sametinget de siste månedene bedt om at pitesamisk godkjennes som et eget skriftspråk.

– Etter Tråante-markeringen har politikere snudd fra å prate om de samiske språkene som en fellesbetegnelse for tre språk. Sametingspresidenten sa blant annet nylig i Avisa Nordland at det finnes ti språk. Dette ble i mindre grad kommunisert under fellesmarkeringen.

– De samiske politikerne har utøvd en form for distriktspolitikk i valgkampen som vi har vært gjennom. Distriktene har fått en sentral plass, mener Kristensen.

Også på svensk side merker han en forskjell.

– For to år siden var det utenkelig at pitesamisk skal kunne bli likestilt med de største samiske språkene. Men i dag, i tiltredelseserklæringen til det svenske Sametinget, så er faktisk pitesamisk likestilt med andre samiske språk.

– Det er absolutt på tide. Vi må stå sammen.

For noen måneder siden begynte Stig Morten Kristensen å skrive på en artikkel der han stilte spørsmål om pitesamer er samer.

– Det var også en kritikk til det norske Sametingets usynlighetspolitikk overfor det pitesamiske. Men så ser jeg i dag at politikken som har vært gjennomført det siste året har endret seg helt enormt i synet på de små samiske språkene.

Korte nyheter

 • – Det er veldig interessant å se at kommisjonen går inn i retten til land og vann

  Politisk kommentator i NRK Sápmi forklarer at ut av de 21 anbefalte tiltakene som Sannhets- og forsoningskommisjonen kommer med i rapporten, så er det noe som er diffust, men at det skal et betydelig språk og kulturløft til.

  Hun trekker frem et eksempel på tiltak som hun mener er spesielt og konkret:

  – Det er veldig interessant å se at Sannhets- og forsoningskommisjonen går inn i arealsakene, i retten til land og vann, som er veldig aktuelt nå med Karasjok-dommen i Utmarksdomstolen, hvor Karasjoks befolkning vant frem med at de har eiendomsrett til områdene innenfor kommunens grense.

  – Der sier Kommisjonen at disse rettighetene må kartlegges også utenfor Finnmark, forklarer Solbakk.

  Mona Solbakk
  Foto: nrk
 • – Ollu dieđut maid stuorraservvodagas eai soaitte diehtit

  Jurista ja sámi allaskuvlla rektor Laila Susanne Vars humai otná Buorre eahketbeaivi, Sápmi sáddagis Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna raportta birra mii odne ovdanbukto Nationálateáhteris Oslos.

  – Dat lea hirbmat ollu diehtu sin barggus, ollu diehtu maid stuorraservvodagas eai soaitte diehtit, muhto maid sápmelaččat goit várra ieža dihtet hui bures. Dego internáhtta eallin, visot dat dáruiduhttima váikkuhusat sámi servvodagaide, lohka Vars.

  Son lea ruoŧabeale duohtavuođakommišuvnna láhttu, gos sii dál leat bargame sullasaš dutkamiid go Norggas leat dahkan. Vaikko ođđa raporttas leat ollu dieđut, de Vars lohka:

  – Dat mii munnje orui čielggas lea dat diehtu kommišuvnnas ahte dál lea dárbu álgit geahččat manne dat ii leat ávki dain mearrádusain maid stuorradiggi dahká main lea ulbmilin nannet, ovdamearkka dihte sápmelaččaid gielladili – ahte manne dat eai čuovvuluvvo.

  – Sámi vuoigatvuođaid hárrái dat lea okta diŋga maid Norga lohpida riikkaidgaskasaččat, muhto nubbi maid dáppe ruovttus čađahit, dat leat stuorra váilevašvuođat, lohka Vars.

  Laila Susanne Vars
  Foto: Dragan Cubrilo / NRK
 • Fylkesrådsleder: – Viktig å høre historiene

  Elin Dahlseng Eide, fylkesrådsleder i Nordland tar rapporten som om fornorsking på alvor. Det kommer frem i en pressemelding fra Nordland fylkeskommune.

  – Vi har en rekke minoriteter som har bodd lenge i Nordland, og som har vært utsatt for fornorsking. Den smerten du blir påført når du ikke får snakke ditt eget språk og ikke får leve ut den kulturen du er født inn i, kan nok de færreste sette seg inn i, sier Eide.

  Hun mener at rapporten vil gi bedre forståelse for minoritetenes utfordringer og fremme god dialog og sameksistens i fremtiden:

  – Det samiske språket og den samiske kulturen er en berikelse for samfunnet, en viktig del av den nordnorske historien og en ressurs for både lokal- og storsamfunn. Vi må ta vare på alle minoritetskulturene på en bedre måte enn vi har gjort til nå, påpeker Eide.

  Fylkesrådslederen oppfordrer til å ta rapporten på alvor og bruke den konstruktivt:

  – Gjennom denne rapporten har vi en unik sjanse til å forstå både saker og følelser langt bedre. Det må vi benytte oss av. Vi skal snakke sammen, møte hverandre og videreutvikle dialogene.

  Elin Dahlseng Eide
  Foto: Mathias Mikalsen