Hopp til innhold

Denne nylanserte ordboka skal redde et svært truet språk

Bare noen håndfull antall personer prater pitesamisk. Nå er den aller første pitesamiske ordboka lansert i håp om at flere lærer seg språket.

Pitesamisk ordbok

HISTORISK BOK: Den pitesamiske-svenske ordboka ble lansert 4. oktober i Arjeplog i Sverige.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Det er en stor dag for meg. Jeg trodde ikke at denne dagen skulle komme.

Det sier Peter Steggo som gleder seg over at det i går ble lansert en egen pitesamisk ordbok i Arjeplog i Sverige. Han er en av de aller yngste som prater pitesamisk, noe han har lært i voksen alder.

– Da jeg vokste opp var ikke språket så viktig og hadde ingen verdi i samfunnet. Selv fikk jeg ikke lære samisk i barndommen.

Peter Steggo

Peter Steggo var til stede under lanseringen.

Foto: Sander Andersen / NRK

Lite og sårbart

I mange år har jobben med å redde det pitesamiske språket foregått. Miljøet er lite og sårbart, og man prøver å holde liv i det lille som er igjen.

I Sverige er det omtrent 30-40 personer som prater pitesamisk. På norsk side er det ingen, men flere som holder på å lære seg språket.

Veien for å lansere den pitesamiske-svenske ordboka har vært lang. For språket har til nå bare vært et muntlig språk, forklarer den amerikanske språkforskeren Jousha Wilbur, som kaller seg for redaktør av boken.

– Det har aldri eksistert et pitesamisk skriftspråk. Den største jobben var da å finne ut hvordan man skulle skrive på pitesamisk.

Kø for å få pitesamisk ordbok

Tendenser til kø for å få tak i de nye ordboka fra bokens redaktør, Jousha Wilbur.

Foto: Sander Andersen / NRK

Ser fremover

Nå våger pitesamene å se fremover, i håp om en lysere fremtid for hjertespråket sitt.

– Kanskje vi også klarer å få en skrivebok plass, slik at vi lærer oss å skrive på pitesamisk, håper Inger Fjällås.

Det pitesamiske senteret Duoddara ráfe, som er en av flere aktører bak ordboksprosjektet, har allerede fremtidsplanene klare.

– Vi har tre nødvendige spor å jobbe etter. Innsamling av flere ord, lage læremidler, og snu om ordboka fra svensk til pitesamisk. Eventuelle finansiører får nok en telefon allerede i morgen, sier daglig leder Stig Morten Kristensen.

– Det er et stort skritt i riktig retning for å få språket godkjent, og få regler for pitesamisk rettskriving, legger styreleder i Duoddara ráfe Lennart Ranberg til.

Lanserer pitesamisk ordbok

Dagny Skaile, Nils Henrik Bengtsson, Lennart Ranberg, Stig Morten Kristensen, Joshua Wilbur, Inger Fjällås, Elsy Rankvist og Gry Sivertsen er blant dem som har jobbet med ordboka.

Foto: Sander Andersen / NRK

Korte nyheter

 • Ii beassan duopmárin Alimusriektái

  Lávdegoddi mii árvvoštallá virgeohcamiid Alimusrievtti duopmár ámmáhiidda, lea válljen njealljása geaid evttohit duopmárin Alimusriektái.

  Sii leat:

  Advokáhtta Are Stenvik (Oslos)

  Gaskarievtti duopmár Thom Arne Hellerslia (Drammenis)

  Gaskarievtti duopmár Anette Isachsen Kræmer (Jar, Bærumas)

  Gaskarievtti duopmár Christian Lund (Oslos)

  Stenvik ja Hellerslia dat de vuordimis nammaduvvoba ođđa duopmárin Alimusriektái.

  Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta gárve almmolaš evttohusa, mii loahpalaččat dohkkehuvvo gonagaslaš stáhtaráđis, mas ráđđehus oassálastá juohke bearjadaga.

  Ohcciid gaskkas lei maid sámenisu Susann Funderud Skogvang, guhte lea Hålogalándda gaskarievtti duopmár. Son lei áidna ohcci Davvi-Norggas eret.

  Duopmárvirggiide ledje oktiibuot 15 ohcci, ja masá buohkat dáin ásset Oslos dahje Bærumas.

  Duopmár guovttos geat geassit mannaba ealáhahkii, leaba Knut H. Kallerud og Jens E.A. Skoghøy. Sudno sadjái dat dál virgáduvvojit guokte ođđa duopmára.

  Lagdommer Susann Funderud Skogvang
  Foto: Frode Grønmo / NRK
 • Stenvik og Hellerslia innstilt til dommerstillinger i Høyesterett

  Innstillingsrådet for dommere har innstilt fire søkere til to ledige stillinger ved Norges Høyesterett:

  Advokat Are Stenvik (Oslo)

  Lagdommer Thom Arne Hellerslia (Drammen)

  Lagdommer Anette Isachsen Kræmer (Jar)

  Lagmann Christian Lund (Oslo)

  De to øverste på lista regnes å være sikret plass, og blir etter all sannsynlighet nye dommere i Høyesterett.

  Utnevnelsene skjer formelt i statsråd, og det vanlige er at regjeringen følger innstillingen fra Innstillingsrådet for dommere.

  Rett24 omtalte utnevnelsen først.

  Høyesterettsdommerne som skal erstattes er Knut H. Kallerud og Jens E.A. Skoghøy, som begge går av fra sommeren.

  15 søkere meldte seg, og nesten samtlige var fra østlandsområdet.

  Høyesterett
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Oidnet guovžžaid masá beaivválaččat

  Kárášjogas leat olbmot masá beaivválaččat oaidnán guovžžaid maŋimuš vahku.

  Sátnejođiheaddji Svein Atle Somby lea dáhtton heahtečoahkkima Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddjiin dán ášši geažil.

  – Olu olbmot Kárášjogas eai šat duostta váccašit olgun daid lagaš bálgáid mielde vuvddiin ja mehciin, mat leat dás dastán márkanbáikki ja sin stobuid lahka, lohká Somby Ságat áviisii.

  Muhtun orohagain Kárášjogas guođohit bohccuid dál divdna, go guovža vuorjá birrajándorii.

  Magne Asheim Stáhta luonddubearráigeahčus (SNO) duođašta maid ahte guovžžat leat oidnon lahka Kárášjoga čoahkkebáikki.

  – Duorastaga leat golbma guovžža oidnon crossbána ja vázzinbálgá lahka. Bearjadaga lei ges guovža boahtán áiddi sisa gos ledje bohccot.

  Son ávžžuha olbmuid dieđihit seammás go oidnet guovžža. Asheim maid muittuha ahte guovža dábálaččat vuolgá báhtui go olbmuid oaidná dahje gullá.

  Somby mielas lea dilli duođalaš. Son deattuha ahte gieldda beales leat sii viggan njunuš eiseválddiide dál olu jagiid juo čilget man johtilit ja man olu guovžžat leat laskan Kárášjogas.

  SNO dieđuid mielde galggašedje dál leat oktiibuot sullii 20 guovžža Kárášjogas ja Guovdageainnus. Mátta-Várjjagis ges leat 60 guovžža, oaivvilda SNO.

  Karasjok og Sametinget, bilde tatt fra lufta.
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK