Pitesamisk kofte
Foto: Susanne Lysvold / NRK

Drømmen om sin egen kofte

Hun har hatt en årelang kamp – å få sin egen pitesamiske kofte. Og aller helst vil hun sy den selv.

I flere år har Ronja Marie Thorvaldsen (29), fra en liten bygd utenfor Mo i Rana, drømt om å få sin egen pitesamiske kofte.

– Jeg gikk i en to års lang periode der jeg var på kontinuerlig leting etter noen som kunne hjelpe meg med grunnmønster til å kunne sy kofte.

Ronja Marie Thorvaldsen

Ronja Marie (29) har en umesamisk kofte fra før.

Foto: Privat

Men veien var lengre enn hun kunne forestille seg.

– Til slutt fikk jeg beskjed om at jeg bare måtte gi opp. At det var ingen som kunne hjelpe meg. Jeg begynte å tvile selv, men nektet å gi opp.

Dette var starten på en lang kamp for Ronja Marie, som både er umesame og pitesame.

Det viste seg at det er svært få som kan sy den pitesamiske kofta. Gjennom to år fant hun bare én person i Norge – som syr kofter til sin egen familie.

Jeg gikk på mange smeller.

Ronja Marie Thorvaldsen

Nærmest utryddet

Pitesamisk er alvorlig utrydningstruet. Bare 30 personer forstår språket i Sverige, i Norge er det borte allerede.

På UNESCOs liste over truede språk er pitesamisk språk klassifisert som svært alvorlig truet eller nesten utdødd.

Slik beskriver UNESCO språk som havner i denne kategorien: «De yngste språkbrukerne er besteforeldre og eldre, og de snakker språket bare delvis og sjelden».

– Mye av språket har gått tapt. De siste årene har det blitt gjort en fenomenal innsats med å kartlegge språket, og få på plass en ordbok, forklarer Thorvaldsen, som nå bor i Trondheim.

– Blir glemt

Men det å ha tilgang til duodje (samisk håndverk), det åpner jo en vei inn til det samiske for veldig mange personer som sitter uten språkkunnskaper, mener Ronja Marie.

– Man får en identitetsfølelse av å kunne få lov til holde på med duodje, og man får kunnskap om kulturen, samhold og ta del i det samiske.

Hun mener at pitesamisk duodje blir glemt i satsingen på det pitesamiske.

Det er ikke alle som har en bestemor de kan spørre, det er ikke alle som har en mamma som kan sy, og det er slettes ikke alle som har noen som vise deg hvordan du syr.

Ronja Marie Thorvaldsen
Ronja Marie Thorvaldsen syr kofte

Ronja Marie Thorvaldsen syr kofter selv. Her syr hun på en umesamisk kofte.

Foto: Privat

Redningen fra nabolandet

Og etter to år på jakt etter noen som kan vise henne hvordan hun syr en pitesamisk kofte, etter mange mislykkede forsøk, viser det seg at innsatsen ikke er forgjeves.

Ronja Marie kommer i kontakt med Trude Stenhammer gjennom en Facebook-gruppe, og sammen begynner de å jobbe for å få laget et koftekurs i Norge.

Snart viser det seg at redningen finnes på svensk side.

– Vi har fått tak i en instruktør fra Sverige som er villig til å hjelpe oss i gang, sier Thorvaldsen fornøyd.

– Kurset vil bli avholdt første delen av 2018 i Bodø. Men det er enda en del ting som skal på plass, blant annet finansiering, sier hun.

Ronja Marie Thorvaldsen

I to år har Ronja Marie Thorvaldsen lett etter noen som kan vise henne hvordan hun syr en pitesamisk kofte.

Foto: Privat

– Viktig

Hun understreker hvor viktig det er for det pitesamiske at folk får muligheten til å ta del i koftetradisjonene.

– Pitesamisk er så å si forduftet. Vi sitter med noen få enkeltsjeler på et spredt område som vet, men veldig få har muligheten til å kunne gjennomføre et kurs for flere personer, forklarer 29-åringen, og legger til:

– Det er veldig viktig for det pitesamiske området å kunne ta del av et koftekurs, og få lov til å lære sine egne tradisjoner, og få tilgang til identiteten og språket. Du får en full pakke med et sånt kurs.

Hun mener det er nødvendig hvis man skal klare å bevare det pitesamiske.

Jeg har ikke hørt om noen tidligere arrangerte koftekurs, og jeg ser et sterkt behov for det pitesamiske å ha en arena å møtes på utover det rent språklige. Mange bærer på et savn etter det å kunne ha det her kurset.

Og det viser seg å være interesse for kurset.

– Vi ser at folk er svært begeistret for det, og sier at dette er både bra og spennende.