Hopp til innhold

Amanda vil gi det samiske språket til sine barn

– Det som skuffer meg mest er at fikk høre at jeg ikke hadde noen slags rettigheter til å lære meg samisk. Det gjør fortsatt vondt i hjertet mitt, sier hun.

Lågå julevsámegiellaj.

Amanda Reidunsdatter Sandvoll

Amanda Reidunsdatter Sandvoll lærer seg samisk ved å lime bilder og skrive tekster selv.

Foto: privat

– Mine barn skal ha pitesamisk som førstespråk, sier Amanda Reidunsdatter Sandvoll.

Det er én av drømmene til tjueåringen når det er snakk om tiltak for det pitesamiske språket.

Den unge kvinnen har målene klare, og sier at hennes barn ikke skal få oppleve det samme som hun selv.

– Om jeg får hjelp til å lære språket gjennom kursing, da tror jeg det vil være mulig, sier den unge kvinnen som er glad for det pågående arbeidet med revitalisering av pitesamisk språk.

Sametinget har nylig gjennomført tre seminarer om utvikling og muligheter for tre samiske språk som ikke står så sterkt i Norge; pitesamisk, umesamisk og skoltesamisk. En ser på muligheter for å revitalisere disse språkene på norsk side, og hvilke tiltak som må igangsettes.

I bunn for seminarene er rapportene som Sametinget la frem.

Sametinget vil i samarbeid med de ulike språkmiljøene følge opp utredningene for å se på hvilke tiltak som kan igangsettes, heter det i rapportene.

Sametingets plenum anerkjente i desember 2018 språkstrategien Giellalokten – Sametingets strategier for samiske språk. I forhold til dette skal Sametinget kartlegge dagens situasjon for ume-, pite- og skoltesamisk, og se på hva som kan bidra til å øke bruken av språkene.

Såret i hjertet

Amanda Reidunsdatter Sandvoll fulgte seminaret om det pitesamiske språket via nett.

Reidunsdatter Sandvoll savner mulighetene som kunne vært til del for å få lære seg pitesamisk på grunnskolenivå og på videregående skoles nivå.

– Det som skuffer meg mest er da jeg gikk i femte klasse, og fikk høre at jeg ikke hadde noen slags rettigheter til å lære meg samisk. Det gjør fortsatt vondt i hjertet mitt.

Blir rørt

Daglig leder i det pitesamiske senteret Duoddara Ráfe, Stig Morten Kristensen, har i flere år jobbet med å blåse liv i pitesamisk språk på norsk side. Kristensen blir rørt når han får høre unge folk som vil lære seg pitesamisk.

Stig Morten Kristensen

Stig Morten Kristensen er kjempeglad for at arbeidet med å blåse liv i pitesamisk på norsk side allerede gir resultater.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK Sápmi

– Jeg blir så glad. Det er jo dette som er språkrevitalisering i praksis, sier han og lover at Amanda sin drøm skal gå i oppfyllelse.

Alltid et spørsmål om penger

I følge rapportene er mulighetene for å revitalisere de mindre samiske språkene til stede, men det igjen avhenger av at finansieringen er på plass. Med de betingelsene på plass tror Kristensen muligheten for å få dette til er store.

– Politisk vilje må sikte inn på økonomiske virkemidler. Dette koster nok, og det er nok en utfordring for Sametinget.

Virkelig positivt

– Dette er jo en virkelig positivt fra Amandas side, og vi behøver flere slike som henne som vil lære seg sitt egen samiske språk, og gjenopplive det.

Det sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen når han får høre om Amanda Reidunsdatter Sandvoll sine ønsker.

Mikkel Eskil Mikkelsen.

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen mener finansiering ikke skal være til hinder for å lære seg samisk.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Mikkelsen viser til den fremlagte rapporten, og det arbeidet som måtte følge med en slik rapport.

– Det er vel ingen hemmelighet at det er utfordringer knyttet til det å gjenopplive et språk som få behersker i dag. Når det, nær sagt, ikke finnes verken språkressurser eller språkbrukere på norsk side, da er det særlig utfordrende. Da må man også støtte seg til språkmiljøene som selv også må være med på å revitalisere et språk. Fra Sametingets side kan vi ikke gjøre det alene.

– Og Sametinget skal ikke sette noe i veien for et slikt flott arbeid videre, sier sametingsråden.

Forventninger til Sametinget

Amanda Reidunsdatter Sandvoll håper Sametinget er til hjelp for å gi henne muligheter til å lære seg det språket hun har lengtet etter.

Amanda Reidunsdatter Sandvoll

Nå forventer Amanda Reidunsdatter Sandvoll at Sametinget kommer skikkelig på banen.

Foto: privat

– Jeg stoler på Sametinget. Og når jeg til høsten skal stemme i sametingsvalget, da går min stemme til dem som vil verne om, og utvikle de mindre samiske språkene. Det er jo en verdi i alle språk. Og jeg tror at min avdøde bestefar ville være stolt av meg om han hadde sett hva jeg kjemper for.

Her kan du lese Sametingets rapport om pitesamisk språk på norsk side, og forslag på tiltak.

Her er Sametingets rapport om umesamisk språk på norsk side, og hvilke tiltak som kan igangsettes

Her kan du lese Sametingets kartlegging og strategier for det skoltesamiske språket i Norge.

Les saken på samisk her.

Korte nyheter

 • 1300 oahpaheaddji mannet bargoheaitagii

  Vuossárgga lassána oahpaheddjiid bargoheaitta sakka. Dalle mannet 1324 oahpaheaddji bargoheaitagii 14 gielddas. Oahppolihttu ráhkkana gičču bistit guhká, muhto lohket áigut nuoramus oahppiid suddjet bargoheaitagis.

  Oahppolihttu, Norgga lektoriid searvi ja Skuvllaid riikasearvi álggahedje bargoheaitaga geassemánus.

  Oassebealit eai leat ovtta oaivilis bálkká dáfus ja das mo bálkáovdáneapmi váikkuha rekruteremii ja gelbbolaš oahpaheaddjiid fidnemii.

  – Min doaivva lea bágget KS šiehtadallamiidda vai ášši čoavddašuvvo jođánit ja bargoheaitta nogašii, lohká Oahppolihttu jođiheaddji Steffen Handal NRK:i.

 • Olgešbellodat lea Norgga stuorámus bellodat

  Bargiidbellodaga doarjja njiedja ain čájeha ođđa oaiviliskkadallan, 19,4 prosentii. Olgešbellodat lea dál stuorát go ráđđehusbellodaga guovttos oktiibuot, 30 proseanttain. Nu čájeha ođđa bellodatmihtideame maid Norstat lea dahkan NRK ja Aftenposten ovddas.

  Maŋimuš go Olgešbellodagas leamaš ná alla doarjja lei ođđajagimánus 2014:s. NRK ii leat goassige ovdal registreren ná heajos mánu Bargiidbellodagas. Norstat maid ii leat mihtidan ná stuorra gaskka Olgešbellodaga ja Bargiidbellodaga gaskka ovdal.

 • Elever i Rana opplever mer mobbing

  Elever i Rana opplever mer mobbing enn landssnittet viser ny rapport fra Ungdata-undersøkelsen 2022.

  I Ungdata-undersøkelsen for 2022 har 727 elever ved Rana ungdomsskole svart på spørsmålet om blant annet mobbing. Ifølge undersøkelsen er trenden i Rana kommune at 10 prosent av ungdomsskoleelever blir mobbet minst hver fjortende dag. Dette er en nedgang fra 2019, som viser 11 prosent.

  Rektor ved Rana ungdomsskole, Kari Edvardsen, mener det er alvorlig, men at disse tallene ikke samsvarer med de dataene skolen selv henter fra Elevundersøkelsen. Det skriver Rana Blad.

  Hun påpeker at mobbing uansett er alvorlig, om det gjelder en enkelt eller flere elever på skolen.

  Rana ungdomsskole
  Foto: Rana kommune