Hopp til innhold

Siste innblåsing for det pitesamiske språket

Pitesamisk ordbok er på beddingen, men finansieringsvansker på svensk side skaper engstelse i miljøet for at ordboka likevel ikke blir utgitt. Men det norske Sametinget tar nå et tak i dette.

Det pitesamiske senteret Duoddara Ráfe i Beiarn I Nordland

Duoddara Ráfe, det pitesamiske senteret i Beiarn i Nordland

Foto: Sander Andersen / NRK

– Det som nå mangler er å få ordboken ferdigstilt. Vi har hatt en språkforsker som har vært engasjert over lengre tid. Han jobber med ordene, og det er den personens jobb som skal finansieres. Det går ikke an å gjøre det med bare ideelt arbeid, sier Nina Lango.

Hun er samisk koordinator i Arjeplog kommune på svensk side, og mener dette er siste innblåsing for å redde det pitesamiske språket.

Nina Lango har håp om at det pitesamiske språket skal reddes.

Nina Lango har håp om at det pitesamiske språket skal reddes.

Foto: Jenny Israelsson Skoglund/Sveriges Radio.

I mange år har jobben med å revitalisere det pitesamiske språket gått fore. Miljøet er lite og sårbart, og nå prøver man å holde liv i det lille som er igjen av språket.

– Pitesamisk er sterkt truet. Det finnes omtrent 30 personer som taler det aktivt, og vi er i ellevte minutt. Vi behøver blant andre ei ordbok for å revitalisere språket. Om vi venter lengre og trekker det ut, så kommer språket til å dø ut.

Revitaliseringsprosjekt

Og nå ser Lango en mulighet for å få denne ordboken ferdigstilt med finansiering fra norsk side.

– I og med at det pitesamiske språket strekker seg over to land, er det en sak som burde engasjere på norsk side. Vi håper at det norske Sametinget skyter inn det som skal til for å gjøre denne boken ferdig, og på den måten få et revitaliseringsprosjekt i gang.

Noe som mangler

Sametingsråd Ann Mari Thomassen har vært i kontakt med det pitesamiske miljøet på norsk side, og med det pitesamiske senteret Duoddara Ráfe. Sametingsråden stiller seg positiv til prosjektet.

Ann Mari Thomassen

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

– Det er svært positivt om det er slik at det kommer ei ordbok på pitesamisk. Det er jo noe som mangler. Vi er i samtaler, og planene er at det skal være mulig å finansiere prosjektet slik at det kommer ut ei ordbok i pitesamisk til neste år.

– Dette er jo et samisk språk som har blitt hørt, og det er jo ikke så mange som prater det, og derfor er det så viktig at slike initiativ blir prioritert, og arbeider for at dette språket høres og synes i framtida. Det er viktig slik Sametingsrådet ser det. Det er derfor vi vil prioritere det.

Første steget

Daglig leder ved det pitesamiske senteret Duoddara Ráfe i Beiarn i Nordland, Stig Morten Kristensen er glad for positive signaler fra Sametinget.

Stig Morten Kristensen sier at det er et være eller ikke-være for det pitesamiske språket.

Stig Morten Kristensen sier at det er et være eller ikke-være for det pitesamiske språket.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Trykking av ordboka blir finansiert på svensk side, men det som mangler er at ordboka nå blir ferdigstilt fra forfatterens side. Skal det pitesamiske språket bestå, er vi avhengig av et utstrakt samarbeid med svensk side. Og det har vi. Dette arbeidet er godt i gang.

– Dette er et være eller ikke- være for det pitesamiske språket. Men vi må også ta til etterretning at det er det første steget. Ordboka gir et håp, men vi må jobbe med videre forskning på det pitesamiske språket. Så dette er et nødvendig første skritt for å få dokumentasjon på plass for det pitesamiske språket.

Korte nyheter

 • D2: Elle Márgget Nystad (24) er årets ledestjerne

  Det skriver Dagens Næringsliv (ekstern lenke).

  – Det er neste generasjon samiske barn og ungdom som er hennes største inspirasjon og drivkraft. Målet er at de skal få oppleve trygghet i det å være samisk. Årets ledestjerne er Elle Márgget Nystad, sa fjorårets ledestjerne Eirik Mofoss (30) da han annonserte vinneren.

  Nystad er i bresjen i aksjonene rundt Fosen-saken, og måten hun har ledet aksjonene på er en av juryens begrunnelser.

  Loga sámegillii.

  Demo OED
  Foto: Tom Balgaard / Tom Balgaard/NRK
 • D2: Elle Márgget Nystad (24) lea dán jagi jođiheaddjinásti

  Dan čállá Dagens Næringsliv (olgguldas liŋka).

  – Boahttevaš buolvvat leat su stuorámus inspirašuvdnan ja addet jođihanfámu. Mihttun lea ahte sidjiide galgá leat oadjebas leat sápmelaš. Dán jagi jođiheaddjinásti lea Elle Márgget Nystad, dajai diimmá jođiheaddjinásti Eirik Mofoss (30) go almmustahtii dán jagi jođiheaddjinásti.

  Nystad lea njunnošis Fovse-ášši akšuvnnain, ja vuohki mo son akšuvnnaid lea jođihan, lea ge okta árvvoštalliid ákkain.

  Les på norsk.

  Demo OED
  Foto: Tom Balgaard / Tom Balgaard/NRK
 • Slukker skogbrann uten verneutstyr eller beskyttelse

  Vilsom Piter Huari Chau har i to måneder jobbet frivillig som brannmann for å kjempe mot skogbrannene som herjer nordvest i Bolivia.

  Brannene i 2023 er de verste siden omfattende branner i 2019.

  De lokale som slukker brannene har verken verneutstyr eller medisinsk hjelp. De må gå flere kilometer for å hente vann til slukkingen.

  – Dyrelivet har lidd mye, og det er det som bekymrer oss mest. Vi er her i Tacana urfolksområde i Bella Altura hvor vi har forsøkt å kvele flammene, men det er nesten umulig. Vi har ingen ransler eller munnbind. Vi har ingenting. Ingen kan fortelle oss hvordan helsen vår vil bli påvirket om tre eller fire år, sier Chau.

  Se repportasjen i Ođđasat.

  Kjemper mot skogbranner, ingen hjelp fra myndighetene
  Foto: RTV