Hopp til innhold

Siste innblåsing for det pitesamiske språket

Pitesamisk ordbok er på beddingen, men finansieringsvansker på svensk side skaper engstelse i miljøet for at ordboka likevel ikke blir utgitt. Men det norske Sametinget tar nå et tak i dette.

Det pitesamiske senteret Duoddara Ráfe i Beiarn I Nordland

Duoddara Ráfe, det pitesamiske senteret i Beiarn i Nordland

Foto: Sander Andersen / NRK

– Det som nå mangler er å få ordboken ferdigstilt. Vi har hatt en språkforsker som har vært engasjert over lengre tid. Han jobber med ordene, og det er den personens jobb som skal finansieres. Det går ikke an å gjøre det med bare ideelt arbeid, sier Nina Lango.

Hun er samisk koordinator i Arjeplog kommune på svensk side, og mener dette er siste innblåsing for å redde det pitesamiske språket.

Nina Lango har håp om at det pitesamiske språket skal reddes.

Nina Lango har håp om at det pitesamiske språket skal reddes.

Foto: Jenny Israelsson Skoglund/Sveriges Radio.

I mange år har jobben med å revitalisere det pitesamiske språket gått fore. Miljøet er lite og sårbart, og nå prøver man å holde liv i det lille som er igjen av språket.

– Pitesamisk er sterkt truet. Det finnes omtrent 30 personer som taler det aktivt, og vi er i ellevte minutt. Vi behøver blant andre ei ordbok for å revitalisere språket. Om vi venter lengre og trekker det ut, så kommer språket til å dø ut.

Revitaliseringsprosjekt

Og nå ser Lango en mulighet for å få denne ordboken ferdigstilt med finansiering fra norsk side.

– I og med at det pitesamiske språket strekker seg over to land, er det en sak som burde engasjere på norsk side. Vi håper at det norske Sametinget skyter inn det som skal til for å gjøre denne boken ferdig, og på den måten få et revitaliseringsprosjekt i gang.

Noe som mangler

Sametingsråd Ann Mari Thomassen har vært i kontakt med det pitesamiske miljøet på norsk side, og med det pitesamiske senteret Duoddara Ráfe. Sametingsråden stiller seg positiv til prosjektet.

Ann Mari Thomassen

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

– Det er svært positivt om det er slik at det kommer ei ordbok på pitesamisk. Det er jo noe som mangler. Vi er i samtaler, og planene er at det skal være mulig å finansiere prosjektet slik at det kommer ut ei ordbok i pitesamisk til neste år.

– Dette er jo et samisk språk som har blitt hørt, og det er jo ikke så mange som prater det, og derfor er det så viktig at slike initiativ blir prioritert, og arbeider for at dette språket høres og synes i framtida. Det er viktig slik Sametingsrådet ser det. Det er derfor vi vil prioritere det.

Første steget

Daglig leder ved det pitesamiske senteret Duoddara Ráfe i Beiarn i Nordland, Stig Morten Kristensen er glad for positive signaler fra Sametinget.

Stig Morten Kristensen sier at det er et være eller ikke-være for det pitesamiske språket.

Stig Morten Kristensen sier at det er et være eller ikke-være for det pitesamiske språket.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Trykking av ordboka blir finansiert på svensk side, men det som mangler er at ordboka nå blir ferdigstilt fra forfatterens side. Skal det pitesamiske språket bestå, er vi avhengig av et utstrakt samarbeid med svensk side. Og det har vi. Dette arbeidet er godt i gang.

– Dette er et være eller ikke- være for det pitesamiske språket. Men vi må også ta til etterretning at det er det første steget. Ordboka gir et håp, men vi må jobbe med videre forskning på det pitesamiske språket. Så dette er et nødvendig første skritt for å få dokumentasjon på plass for det pitesamiske språket.

Korte nyheter

 • Goalmát duodjegirjev julevsámegiellaj almot

  Gåvån la mihás Erlend Elias Bragstad guhti l oadtjum gáptev Lilian Urheimas (oab) goarodum. Dat la aktse jage dás åvddåla.

  Ja jur Lilian Urheim la dal jådon goalmát girjijn duoje birra. Åvddåla la sån almodam girjijt «Árbbedábálasj gahper julevsáme gápptáj» ja «Sliehppá julevsáme gápptáj». Goalmát girjje l «Julevsáme gáppte».

  Divtasvuonak Lilian Urheim subtsas NuorttaSálto avjssaj binná l girjijs duoje birra julevsámegiellaj, ja ájgge l aj gållåm dájt tjállet dajna gå sæmmi bále viertti guoradallat.

  – Moadda dágástallama , guoradallama ja kvalitiehtatjårggima. Juska l nav, de lij ájn dåhkkit dárkkelappot tjielggit ja ájn vil ienep duoddit, javllá Urheim avijssaj.

  Urheim la duojijn bajás sjaddam, ja måttijt jagijt duodjuham. Sunji l ájnas árbbedábijt gitta anedit juska duojev åvddånahttá.

  – Duodje l viesso kultuvrra mij la rievddamin, ja dajnas la de ájnnasabbo diedojt åmastit mij ajtu mijá guovlluj gullu nav vaj bessap ietjama árbbedábijn oahpásmuvvat, ja ij segadit dav mij ij midjij gullu. Gå la dát diehto vuodon, de la vejulasj duojev åvddånahttet, ja ietjama sierra åsijt maŋen válldet. Dav de julevsábmen dåbddåp, javllá Lilian Urheim avijssaj.

  Erlend Elias Bragstad og Lilian Urheim
  Foto: Harrieth Aira / NRK
 • Vijmak besa dáv filmav gehtjatjit

  Javllamáno 25. biejve de vijmak bæssá dáv filmav gehtjatjit. Vuostasjvuosádallam la juo gålmmi sjáhtjalum, valla dálla de filmma «Kampen om Narvik» vijmak máhttá vuoseduvvat.

  – Gå dal vuostasjvuosádallam moaddi la sjáhtjalum, de vijmak gávnajma hiebalgis ájgev dasi. Gávnajma aj buoremus biejvev, ja dat lij má aj ieme biejvve, diedet filma buvtadiddje Aage Aaberge præssadiedádusán.

  Filmmabuvtadibme la stuorra hásstalusájt vásedam madi lij korona, ja dajna l aj vuostasjvuosádallam juo gålmmi sjáhtjalum. Duodden la aj Ukraina-doarro dahkam nav vaj buvtadiddje válljij ájn vil vuostasjvuosádallamav sjáhtjalit.

  – Anijma dav dåssjen filmav vuosádallat ietjama doarrohiståvrås madi Europan esski hæhkkafáddaj ládam la ådå doaros, tjielggi Aaberge.

  kampen om narvik
  Foto: Nordic Film Productions
 • Øyfjellet rettssaken utsettes

  Skjønnsrettssaken mellom Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt og Øyfjellet Wind utsettes, melder Helgeland tingrett. Advokatene til utbyggeren av Øyfjellet vindpark i Vefsn i Nordland krevde saken utsatt på grunn av altfor kort tid til forberedelser. Advokatene til Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt var uenige. Nå vil tingretten prøve å finne nye datoer i neste uke.

  Loga sámegillii

  ØYFJELLET-VINDPARK-110122-SA