– Et formidabelt arbeid er gjort

Over 200 samiske kulturminner er registrert. Det er resultatet av mange års innsats i et område der det samiske har vært skjult.

Knut og Toril Sivertsen, Beiarn

Knut og Torill Sivertsen foran et lydhørt publikum som fikk både høre og se om deres prosjekt om registrering av kulturminner i pitesamisk område på norsk side.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Når jeg og mitt søskenbarn satt i Bukkhågen for en del år tilbake og pratet om gamle dager, fant vi ut at vi må jo spørre noen for å få rede på mer. Så finner vi ut at det ikke er noen å spørre lenger.

Slik betegner Knut Sivertsen fra Tollådalen i Beiarn i Nordland den bedrøvelige situasjonen de var i når det gjelder den pitesamiske historien fra området på norsk side.

Dette var kimen til et initiativ med oppstart i 2008. Kimen som la grunnlaget for mangeårig søking og registrering av samiske kulturminner i det pitesamiske området.

I dag har Knut Sivertsen, sammen med sin kone Torill Sivertsen, registrert over 200 samiske kulturminner i det aktuelle området.

Mye gjenstår

Torsdag i forrige uke fikk over 40 frammøtte være med på deler av deres reise i den samiske kulturens rike gjennom foredrag, bilder og kart.

Foredraget ble gjennomført på Nordland nasjonalparksenter i Saltdal.
– Et veldig stort arbeid er gjort, men mye gjenstår, konkluderer ekteparet med.
De har gjort et møysommelig arbeid i mange år med registrering i Saltdal, Meløy, Beiarn og deler av Rana kommuner.

– Med den jobben som er gjort vil vi vise at dette området har vært brukt av samer i generasjoner. Og vi vil vise betydningen av dette for kommende generasjoner. Det er så viktig å få frem historien, sier Knut Sivertsen.

Les også: Nå får vi kanskje ta tilbake en tapt identitet

Sidsel bakke, Knut og Torill Sivertsen

Prosjektene de har gjennomført har blant andre Sametinget finansiert. Og fra Sametinget, her ved seniorrådgiver Sidsel Bakke, får Torill og Knut Sivertsen en oppmerksomhet som takk for godt utført arbeid.

Foto: Sander Andersen / NRK

Hør mere om dette kulturminneprosjektet her i Julevmagasijnna.

Fortsatt her

Odd Magnar Lekang (91) fra Misvær i Nordland, var blant tilhørerne som hadde tatt turen til nasjonalparksenteret i Saltdal for å få med seg det arbeidet, som ekteparet Sivertsen har gjort.

Lekang er full av lovord om et prosjekt som viser at den samiske historien i området fortsatt er levende.

Odd Magnar Lekang

Odd Magnar Lekang (91) sier dette viser at det samiske har vært og fortsatt er i området. Og han mener at dette foredraget må nå ut til flere.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Det er et uvurderlig arbeid de har gjort. Det at de tar vare på kulturminnene er verdifullt for våre etterkommere. De fortjener honnør for et formidabelt arbeid.

Odd Magnar Lekang

Den samiske historien er fortsatt her, sier Lekang og viser blant andre til stedsnavnprosjektet i pitesamisk område som ble utført for noen år tilbake.

Les mer her om truede språk

Olof Anders Kuhmunen

Olof Anders Kuhmunen var også blant tilhørerne. Kuhmunen har bodd på Saltfjellet nesten hele sitt liv, og han er imponert over det arbeidet ekteparet Sivertsen har fått gjennomført, og sier at arbeidet er svært viktig i kulturhistorisk sammenheng.

Foto: Sander Andersen / NRK

Korte nyheter

 • Helsedepartementet: Går bort fra råd om jevnlig koronatesting

  Råd om jevnlig testing avvikles umiddelbart, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

  Smittetrykket er på et såpass høyt nivå at det ikke lenger er hensiktsmessig med råd om jevnlig testing, heter det i pressemeldingen.

  – Vi har nå en kraftig økning i antall smittede. Med så høye smittetall gir det mindre effekt å teste jevnlig. Vi justerer derfor i teststrategien og går bort fra rådet om jevnlig testing. Fra nå er det først og fremst personer med symptomer som bør teste seg, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.
  Foto: Rahand Bazaz / NRK
 • Freia Melkerull har fått samiske uttrykk

  Nå er Freia Melkerull å finne i butikkene med fire forskjellige uttrykk på nordsamisk. Bakgrunnen for lanseringen er Giellaváhkku - Giellavahkko - Gielevåhkoe, samisk språkuke. Sametinget har utfordret offentlige aktører å bedt dem synliggjøre samiske språk.

  Freia sjokolade med nordsamiske uttrykk
  Foto: Mathis Wilhelmsen / NRK Sápmi
 • Sjokolade saemien jiehtegh åådtjeme

  Daelie Freia melkerull saemien jiehtegh åådtjeme, jih dam maehtie bovresne gaavnedidh. Dah nieljie ovmessie noerhtesaemien jiehtegh utnieh. Saemiedigkie leah byjjes aktöörh evdtiedin saemien gïelh gåhtsajehtieh gïelevåhkoen åvteste.

  Nå kan du finne samisk sjokolade i butikkene. Sametinget har i flere år utfordret store selskaper og bedt dem være med på å fremme samiske språk. Og nå har Freia lansert Melkerull med samiske uttrykk. Det gleder folk.