Hopp til innhold

– Et formidabelt arbeid er gjort

Over 200 samiske kulturminner er registrert. Det er resultatet av mange års innsats i et område der det samiske har vært skjult.

Knut og Toril Sivertsen, Beiarn

Knut og Torill Sivertsen foran et lydhørt publikum som fikk både høre og se om deres prosjekt om registrering av kulturminner i pitesamisk område på norsk side.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Når jeg og mitt søskenbarn satt i Bukkhågen for en del år tilbake og pratet om gamle dager, fant vi ut at vi må jo spørre noen for å få rede på mer. Så finner vi ut at det ikke er noen å spørre lenger.

Slik betegner Knut Sivertsen fra Tollådalen i Beiarn i Nordland den bedrøvelige situasjonen de var i når det gjelder den pitesamiske historien fra området på norsk side.

Dette var kimen til et initiativ med oppstart i 2008. Kimen som la grunnlaget for mangeårig søking og registrering av samiske kulturminner i det pitesamiske området.

I dag har Knut Sivertsen, sammen med sin kone Torill Sivertsen, registrert over 200 samiske kulturminner i det aktuelle området.

Mye gjenstår

Torsdag i forrige uke fikk over 40 frammøtte være med på deler av deres reise i den samiske kulturens rike gjennom foredrag, bilder og kart.

Foredraget ble gjennomført på Nordland nasjonalparksenter i Saltdal.
– Et veldig stort arbeid er gjort, men mye gjenstår, konkluderer ekteparet med.
De har gjort et møysommelig arbeid i mange år med registrering i Saltdal, Meløy, Beiarn og deler av Rana kommuner.

– Med den jobben som er gjort vil vi vise at dette området har vært brukt av samer i generasjoner. Og vi vil vise betydningen av dette for kommende generasjoner. Det er så viktig å få frem historien, sier Knut Sivertsen.

Les også: Nå får vi kanskje ta tilbake en tapt identitet

Sidsel bakke, Knut og Torill Sivertsen

Prosjektene de har gjennomført har blant andre Sametinget finansiert. Og fra Sametinget, her ved seniorrådgiver Sidsel Bakke, får Torill og Knut Sivertsen en oppmerksomhet som takk for godt utført arbeid.

Foto: Sander Andersen / NRK

Hør mere om dette kulturminneprosjektet her i Julevmagasijnna.

Fortsatt her

Odd Magnar Lekang (91) fra Misvær i Nordland, var blant tilhørerne som hadde tatt turen til nasjonalparksenteret i Saltdal for å få med seg det arbeidet, som ekteparet Sivertsen har gjort.

Lekang er full av lovord om et prosjekt som viser at den samiske historien i området fortsatt er levende.

Odd Magnar Lekang

Odd Magnar Lekang (91) sier dette viser at det samiske har vært og fortsatt er i området. Og han mener at dette foredraget må nå ut til flere.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Det er et uvurderlig arbeid de har gjort. Det at de tar vare på kulturminnene er verdifullt for våre etterkommere. De fortjener honnør for et formidabelt arbeid.

Odd Magnar Lekang

Den samiske historien er fortsatt her, sier Lekang og viser blant andre til stedsnavnprosjektet i pitesamisk område som ble utført for noen år tilbake.

Les mer her om truede språk

Olof Anders Kuhmunen

Olof Anders Kuhmunen var også blant tilhørerne. Kuhmunen har bodd på Saltfjellet nesten hele sitt liv, og han er imponert over det arbeidet ekteparet Sivertsen har fått gjennomført, og sier at arbeidet er svært viktig i kulturhistorisk sammenheng.

Foto: Sander Andersen / NRK

Korte nyheter

 • VG: Tromsø-ordførerens hyttelandsby lagt død

  Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) skal styre på en politisk plattform som legger hans eget prestisjeprosjekt dødt. Det skriver VG.

  I Romssa-erklæringen heter det nemlig:

  «Ikke tillate nye felt med fritidsbebyggelse i områder med myr, fjære og matjord. Samarbeidspartiene vil ta vare på viktige natur, reindrifts- og friluftsområder.»

  – Det skal ikke bygges noen Arctic Center i denne perioden, bekrefter vararordfører Sigrid Bjørnhaug Hammer (SV) til VG.

  Wilhelmsen selv sier han ikke deltok på diskusjonene under forhandlingene, men har ikke kommentert saken utover det.

  Han har tidligere erklært seg inhabil etter at han har investert millioner i prosjektet.

  Etter en lang debatt i 2020, stemte kommunestyret i Tromsø ja til alpinanlegg og nei til det planlagte hytte- og alpinanlegget Arctic Center.

  Arctic Center/Finnheia alpinpark i Håkøybotn på Kvaløya i Tromsø
 • Árvvoštallá ásahit sámi PEN

  – PENs ideála ja sorjjasmeahttun lahttoorganisašuvdna mii bargá cealkinfriddjavuođa ovddas. Norgga bargun lea váruhit, reageret ja akšuneret doppe gos sátnefriddjavuohta lea njuolgga dahje eahpenjuolgga deddojuvvon - oanehis ja guhkes áigái.

  Dál lea vuolggahuvvon Sámi PEN, muitala Torjer Olsen Ságat aviisii

  ​​​​– Sáhttá njulgestaga leat arenan olbmuide geat gullet sámi servodahkii, rahčat cealkinfriddjavuođa ovddas dán áiggis goas cealkinfriddjavuohta lea áitojuvvon. Sátnefriddjavuohta lea áitojuvvon sihke Sámis ja álgoálbmogiin miehtá máilmmi. Eará báikkiin hárdojuvvojit olbmot danin go sii leat álgoálbmogat, ja dáppe sáhttá baicca hupmat vuortnuheami birra ja dan birra go lea váttis hupmat, dálkkádat mii gáržžida sápmelaččaid vejolašvuođa hupmat.

  – Mis leat leamaš máŋga raportta, nu go ovdamearkka dihtii dat raporta maid Amnesty gieskat almmuhii (mii gieđahalai negatiiva miellaguottuid ja stereotypiaid sápmelaččaid birra sosiála mediain, red.anm). Muhto maiddái Duohtavuođa- ja seanadankommišuvnna raporta, mii lea veaháš seamma guvlui. Garra ságastallanvierru duođaid gáržžida sápmelaččaid dáhtu ja vejolašvuođa oassálastit ságastallamiidda. Mun jáhkán dan, dadjá Olsen viidáseappot Ságat aviisii.

 • Pukkellaks er en ny trussel mot sjøørreten

  For første gang har Vitenskapelig råd for lakseforvaltning vurdert truslene fra ulike aktiviteter mot sjøørret.

  Det melder Vitenskapelig råd for lakseforvaltning i en pressemelding.

  Torbjørn Forseth er leder i det vitenskapelige rådet. Han forteller at de har vurdert menneskeskapte trusler ut fra påvirkningen de har på bestandene, samt risiko for ytterligere skade i framtiden.

  I vurderingen kommer det fram at pukkellaks er en ny trussel mot sjøørret, men der er vurderingen usikker på grunn av manglende kunnskap om effekten.

  Selv om pukkellaksen er en trussel, så kommer det fram at det er en trussel som skiller seg klart ut blant truslene vitenskapsrådet har vurdert.

  – Lakselus fra oppdrettsanlegg er den aller største trusselen mot sjøørret, og rammer et stort antall bestander over store deler av landet, sier ekspert på lakselus og medlem av vitenskapsrådet, Knut Wiik Vollset, i pressemeldingen.

  Vitenskapelig råd for lakseforvaltning skriver at lakselus påvirker sjøørret enda mer negativt enn laks.

  – Blant annet oppholder sjøørreten seg en lengre periode i områder nær kysten, der smitten fra oppdrett er størst. Det fører til at langt flere sjøørretbestander over et mye større område er påvirket av lakselus enn for laks.

  Den nest største trusselen mot sjøørret er klimaendring.

  – Det er stor risiko for at klimaendring kan gi mer negative effekter i framtida, og i Norge har det så langt vært lite oppmerksomhet på problemet med lav vannføring og høye sommertemperaturer i de mange små sjøørretbekkene, sier Torbjørn Forseth.