Hopp til innhold

– Nå er nok krabbefiskere kastet på land

– Fiskere trenger forutsigbarhet og kan ikke utsettes for stadig nye regelendringer, mener lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen.

Kongekrabbefiske

Like før årets kongekrabbesesong startet, ble 43 småbåtfiskere satt på land. Nå truer Fiskeridirektoratet med ytterligere innskrenkinger.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Det er Fiskeridirektoratet som har antydet en ytterligere innskjerping av kongekrabbefisket . Dette betyr at enda flere krabbefiskere kan bli satt på land i tillegg til som følge av innstramningene som skjedde for bare noen få uker siden. Da måtte 43 småbåtfiskere trekke inn årene. Men nå synes lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, at nok er nok.

– Nå må vi roe oss ned, forklarer han.

Men bare for to uker siden var tonen annerledes. Da ga nemlig Norges Fiskarlag full anerkjennelse til de nye forskriftene som trådte i kraft 28. juli, bare noen dager før årets krabbesesong startet.

Lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen

Lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, vil gi de nye krabbeforskrifetene en sjanse før han er villig til ytterligere endringer.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

43 krabbefiskere fikk beskjed om at de enten må kjøpe nye båter – eller la være å fiske.

I henhold til de nye reglene, kan ikke båter under seks meter i åpen gruppe delta i krabbefisket.

– Dette var en nødvendig forskriftsendring som ivaretar både sikkerhet og inntektsgrunnlag for yrkesfiskere, forklarer Ingebrigtsen.

Før han er villig til å foreta ytterligere innskrenkninger av båtlengden, slik Fiskeridirektoratet har antydet det, vil han først se an hvordan de nye forskriftene fungerer.

Men de siste forskriftsendringene har også satt sinnene i kok, spesielt i sjøsamiske bygder.

Krabbefisker kastet på land

I fjor kjøpte fjordfisker John Inge Henriksen fra Indre Billefjord en ny båt for å fange krabber. Fire dager før årets kongekrabbefisket ble åpnet, fikk han beskjed om at båten ikke kan brukes.

Foto: Privat

– Slag i ansiktet , sier småbruker og krabbefisker John Inge Henriksen fra Indre Billefjord i Porsanger kommune i Vest-Finnmark.

Fiskerimyndigheter driver med brutal oppførsel som bryter ned lokal drift , svarer fiskeoppkjøper Svein Lyder fra en annen liten sjøsamebygd, Veidnesklubben i Laksefjorden i Finnmark.

Flere kan bli utestengt

Men Fiskeridirektoratet har vist liten medfølelse . Tvert imot kan langt flere småbåtfiskere bli utestengt fra dette lukrative fisket. Til høsten skal nemlig en 5-års evaluering av kongekrabbefisket opp i Stortinget.

Hermod Larsen

Vi kan ikke utelukke ytterligere båtinnskrenkinger, sier Hermod Larsen, regiondirektør i Fiskeridirektoratet.

Foto: Borgen, Ørn E. / SCANPIX

– Jeg regner med at fiskere med større båter vil argumentere for en ytterligere innstramming av regelverket, sier regiondirektør Hermod Larsen i Fiskeridirektoratet.

Allerede foreligger det flere høringsuttalelser som krever større båtlengder, opptil åtte meter, av hensyn til sikkerhet og økonomisk stabilitet.

– Dette må selvsagt tas hensyn til i evalueringsarbeidet, svarer Larsen.

– Har seg sjøl å takke

Lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, har registrert uttalelsen.
Men er ikke utelukkende begeistret for en ytterligere innstramning.

– Jeg forstår jo argumentasjonen. Men nå synes jeg at de nye forskriftene må få en sjanse. Fiskere trenger forutsigbarhet, spesielt i henhold til båtinvesteringer. Stadige forskriftsendringer gjør at de ikke vet hvilke framtid de har i fiskeriyrket, svarer Ingebrigtsen.

Torulf Olsen

Norges Fiskarlag gråter over spilt melk. Dersom de hadde ønsket å beskytte småbåtfiskerne, hadde de gått imot den siste forskriftsendringen, mener Torulf Olsen, leder i Bivdi -sjøsamisk fangst- og næringsorganisasjon

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

– Norges Fiskarlag kan takke seg selv for dette, mener Torulf Olsen, leder i den sjøsamiske fangst- og fiskeriorganisasjonen Bivdi.

– Dersom Norges Fiskarlag hadde vært opptatt av å beskytte den minste delen av flåten, så hadde de gått imot også den siste forskriftsendringen. Men dette er jo noe som de har omfavnet med stor glede, svarer Olsen.

Viktig for samisk kultur

Han minner om at krabbefiske er en viktig del av kombinasjonsnæringa som drives i sjøsamiske områder.

– Norske myndigheter er i henhold til internasjonale avtaler forpliktet til å beskytte det materielle grunnlaget for samisk kultur. Fiskerimyndigheter kan derfor ikke ture fremover etter eget godtbefinnende, forklarer Olsen.

Sametinget krever konsultasjoner

Aili Keskitalo og Elisabeth Aspaker.

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) vil ha et politisk møte med fiskeriministeren om krabbefisket i sjøsamiske områder.

Foto: Mette Ballovara / NRK Sápmi

Fredag meldte også sametingsrådet seg på banen. De er kritisk til forskriftsendringene som hindrer båter under seks meter å delta i krabbefisket.

Nå har de bedt om et konsultasjonsmøte med fiskeriminister Elisabeth Aspaker .

– Konsultasjonen må skje på et politisk nivå, mener politisk rådgiver Runar Myrnes Balto i sametingsrådet.

Sametinget anser bruk av båter under seks meter i fiske som vanlig i mange samiske fjordområder.

– Etter at kongekrabben etablerte seg i mange fjorder i Finnmark og ble til hinder for å drive tidligere fiskerier, har inntekt av fiske etter kongekrabbe blitt en stadig viktigere inntektskilde. Dette inntektsgrunnlaget er blitt borte etter at de nye forskriftene trådte i kraft. Disse fartøyene sitter nå kun igjen med ulempene kongekrabbe skaper, sier sametingsrådet i henvendelsen som de har sendt til Nærings- og fiskeridepartementet.

Fiskeriministeren har imidlertid ennå ikke gitt noen svar på om hun vil ha konsultasjoner med sametingsrådet.

Korte nyheter

 • Tesla på klagetoppen i Norge

  Det kommer stadig flere Teslaer på norske bilveier, men mertket troner øverst på klagetoppen, opplyser Forbrukerrådet.

  – Klageandelen er høy, og det er tydelig at mange forbrukere opplever utfordringer med Tesla, sier seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

  Tesla, Audi og BMW havner på toppen av klagestatistikken. I andre enden finner vi Skoda, Volvo og Toyota.

  Tesla
  Foto: Fredrik Hagen / NTB
 • Felleskjøpet ferte buvttadit eambbo bohccofuođđariid

  Les på norsk

  NATO hárjehallan ja guohtonroassu lea dagahan ahte lea dárbu eambbo bohccofuođđarii go muđui livččii.

  Dál fievrrida Felleskjøpet tonnaid mielde boazofuođđariid Davvi-Norgii vai bohccot eai nealggo jamas.

  – Midjiide leat boahtán hui ollu jearaldagat, ja Felleskjøpet lea bidjan liige návccaid buvttadeapmái. Mii buvttadeimmet sihke mannan vahku, mannan vahkkoloahpa ja dán vahku miehtá. Leat sádden olu fuođđara davásguvlui fatnasiin ja viidásit biillain, ja eanet galgat mii buvttadit. Min fabrihkka buvttada birrajándora lagamus vahkuid, dadjá Felleskjøpet buvttahoavda Rune Lostuen.

  Felleskjøpet lea maŋimuš jagiid gieđahallan guohtunroasuid Romssas ja Finnmárkkus dainna lágiin ahte buvttada heahtefuođđara mii gádju bohccuid nealgumis. Dál váilu fuođar sihke Finnmárkkus, Romssas ja Nordlánddas.

  Dán čállá Felleskjøpet preassadieđáhusas.

 • Felleskjøpet oppskalerer produksjonen av reinfôr

  Loga sámegilli

  NATO-øvelse og beitekrise har skapt stor etterspørsel etter reinfôr. Nå frakter Felleskjøpet tonnevis med FK Reinfôr Bas til Nord-Norge for å stagge sulten til berørte dyr.

  – Vi har fått veldig stor pågang, og Felleskjøpet har satt på ekstra ressurser. Vi produserte både forrige uke, sist helg og gjennom denne uka. Det er mye fôr på vei nordover med båt og videre med bil, og mer skal vi produsere. Vår fabrikk vil produsere hele døgnet de nærmeste ukene, sier produktsjef Rune Lostuen i Felleskjøpet.

  Felleskjøpet har de siste årene håndtert beitekriser i Troms og Finnmark med å produsere opp ekstra nødfôr som redder reinsdyr fra sultedøden. Nå er områder i både Finnmark, Troms og Nordland berørt.

  Dette skriver Felleskjøpet i en pressemelding.

  Nødoperasjon for å redde reinsdyr.
  Foto: Jan Helmer Olsen