– Det er et slag i ansiktet

Bare fire dager før krabbefisket begynner forbyr regjeringen båter under seks meter å fiske etter kongekrabbe. – Det er jo et slag i ansiktet, utbryter småbruker og krabbefisker John Inge Henriksen.

Krabbefisker kastet på land

Krabbefisker John Inge Henriksen føler seg kastet på land. I fjor kjøpte han fiskebåt for å kunne fange krabber. Fire dager før kongekrabbefisket åpner i år fikk han beskjed om at ikke kan bruke båten. Nå etterlyser han forutsigbarhet i krabbefisket.

Foto: Privat

– Jeg investerte i fjor til krabbefiske, og jeg så ikke noe problem med å fiske med en liten båt kontra en stor båt. Krabben er jo helt innerst i fjorden, man kan nesten fiske fra land, forteller småbruker og krabbefisker Henriksen, fra Indre Billefjord.

Henriksen investerte i ny båt i fjor. Båten skulle han bruke til krabbefiske, men nå får han ikke bruke båten til det.

Fikk beskjeden fire dager før fisket starter

Mandag 28. juli kom nemlig Nærings- og fiskeridepartementet med nye reguleringer for fangst av kongekrabbe. Dermed kan så mange som 50 kongekrabbefiskere i Finnmark gå glipp av sin del av kongekrabbefangsten.

Vi kunne jo investert i en 22 fots båt, men man vet jo ikke hva som skjer neste år. Det kommer nye regler, og da er det kanskje enda større båt som må til for å få lov til å fiske. Det er så lite forutsigbart at det er nifst.

John Inge Henriksen

Departementet har bestemt at båter under 6 meter ikke får fiske.

For småbrukeren fra Indre Billefjord i Porsangerfjorden er krabbefangsten en viktig biinntekt. Kongekrabbefisket åpner 1. august.

– Vi skulle begynne å fiske første august, men nå har de stengt oss ute. Det er jo et slag i ansiktet, utbryter Henriksen.

– For uforutsigbart

Han mener at reguleringen av kongekrabbefisket er altfor uforutsigbar.

– Vi kunne jo investert i en 22 fots båt, men man vet jo ikke hva som skjer neste år. Det kommer nye regler, og da er det kanskje enda større båt som må til for å få lov til å fiske. Det er så lite forutsigbart at det er nifst. Reguleringene for fisket kan endres fra år til år.

Aspaker

Elisabeth Aspaker sier at de har hørt på råd fra Mattilsynet og Fiskeridirektoratet, da de bestemte at båter under seks meter ikke får fange krabber. (Bildet er fra en tidligere anledning.)

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix


Fiskeriminister Elisabeth Aspaker sier at departementet ikke har utestengt noen fiskere, og mener vedtaket er problemfritt.

– Jeg vil understreke overfor de som fisker med båter under seks meter i dag, at dersom de skaffer seg større båter, så har de fortsatt mulighet til å delta i fisket, sier Aspaker.

Jeg kjenner meg ikke igjen i at det å sette et minstekrav til båt, som handler om sikkerhet og velferden til krabben, er å rasere noe som helst.

Elisabeth Aspaker

Bakgrunnen for vedtaket om at båtene må være over seks meter er at departementet har fulgt rådene fra Mattilsynet og Fiskeridirektoratet.

– Vi har fått klare faglige råd på at, hvis denne krabben skal fanges på en forsvarlig måte, både med hensyn til sikkerhet, også med hensyn til velferd for dette dyret, så må man benytte båter av en hvis størrelse, og det er bakgrunnen for at vi har sagt at båter under seks meter ikke kan delta i dette fisket, forklarer ministeren.

Foreløpig vil hun hverken bekrefte eller avskrive at det kan bli enda strengere krav til båt neste år.

Etterlyser Sametingets handlekraft

John Inge Henriksen etterlyser handlekraft fra Sametinget, og mener de må presse på slik at også båter under seks meter slipper til.

– Jeg synes Sametinget har vært altfor lite på banen. Dem snakker om fjordfiske, men nå har jo regjeringen stengt oss ute, sier den fortvilede småbrukeren som ville kombinere gårdsdrift med fiske.

Det småbåtene fanger totalt er ikke mye. 36 tonn er ikke mye i det store bildet. Så jeg skjønner ikke hvorfor småbåtene må på land, når det er snakk om krabbefangst.

Silje Karine Muotka


Sametinget mener at kombinasjonsnæringer er en viktig del av samisk levesett. Silje Karine Muotka har ansvaret for marineressurser i sametingsrådet. Hun frykter forbudet mot småbåter kan ødelegge for kystsamfunnene.

Sametinget ble ikke hørt i saken

Muotka forteller til NRK at Sametinget både i konsultasjoner med departementet og i høringsuttalelse har krevd at båter under seks meter skal kunne anvendes til krabbefangst.

Silje Muotka

Silje Karine Muotka sier hun på politisk nivå vil forsøke å påvirke regjeringen til å omgjøre vedtaket til departementet. (Bildet er fra en annen anledning.)

– Dessverre har ikke departementet fulgt vårt syn i saken, men jeg kommer til å følge opp saken på politisk nivå til høsten, lover Muotka.

Hun synes det er merkelig at småbåtene er utelukket.

– Det småbåtene totalt fanger er ikke mye. 36 tonn er ikke mye i det store bildet. Så jeg skjønner ikke hvorfor småbåtene må på land.

– Raserer ikke noe som helst

Fiskeriministeren mener at kravet om båtlendge ikke er med på å ødelegge for kombinasjonsnæringene.

– Uttalelsene hennes for stå for hennes regning. Jeg kjenner meg ikke igjen i at det å sette et minstekrav til båt, som handler om sikkerheten og velferden til krabben, er å rasere noe som helst. Men det er klart at dersom man skal delta i dette fisket videre, så må man tilpasse seg, og ha en båtstørrelse som gjør at det er mulig å delta, sier Aspaker.

Totalkvoten for kongekrabber er på 1100 tonn hannkrabber, herav 100 tonn skadede hannkrabber, samt 50 tonn hunnkrabber.