Fiskeriministeren vil ha økt krabbefiske

– Det er bra at fiskerministeren øker kvoten med 100 tonn. Men kvoten burde ha vært enda større, mener krabbefisker Trond Atle Akselsen fra Børselv.

Kongekrabbefiskerne Trond A. Akselsen (t.v.) og Hans Gunnar Måsø

– Krabbefiske gir en kjærkommen ekstrainntekt , forteller krabbefisker Trond Atle Akselsen fra Børselv. Årets sesong starter ikke før i august.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Han har fisket krabbe i ti år i Porsangerfjorden, og mener at krabben har vært både til pest og glede.

– Invasjonen av kongekrabben i Porsangerfjorden har ødelagt mye av tidligere garnfiske. Samtidig er krabbefiske blitt kompensasjon for det fjordfiskerne har tapt.

Ifølge dykkere som han har snakket med, er det enorme mengder med krabber i Porsangerfjorden nå. Samtidig er krabbekvoten tidligere blitt redusert fra år til år.

Akselsen er derfor glad for at Nærings- og fiskeridepartmentet nå har øket kvoten med 100 tonn i 2014/2015 i forhold til forrige sesong.

– Men kvoten er fortsatt altfor lav.

Totalkvoten vil dermed bli 1100 tonn hannkrabber og 50 tonn hokrabber i det regulerte området øst for 26°øst i Finnmark.

Elisabeth Aspaker

Fiskeriminister Elisabeht Aspaker vil ha ny gjennomgang av krabbeforvaltninga.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

–Jeg synes det er viktig med et relativt stabilt kvotenivå som legger til rette for næringsaktivitet og lønnsomhet, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H).

Samtidig ønsker hun å holde størrelsen på bestanden på et nivå som ikke fører til for stor spredning av kongekrabber utenfor kvoteregulerte området.

Minstemålet på 130 mm skjoldlengde blir videreført for både hann- og hokrabber. Av kvoten på hannkrabber blir 100 tonn satt av til «skadde» krabber, for å bidra til at også slike krabber blir utnytta kommersielt.

Vil ha en vurdering av forvaltninga

Departementet vil også vurdere forvaltninga av kongekrabben. I den forbindelse vil Fiskeridirektoratet utarbeide en evalueringsrapport, etter samråd med blant annet Havforskningsinstituttet.

Fiskeridirektoratet vil også snart sende på høring reguleringsforslag for det kommende reguleringsåret, som går fra 1. august 2014 til 31. juli 2015.

–Reguleringene vil bli fastsatt etter høringsfristen, forteller fiskeriminister Elisabeth Aspaker.