Hopp til innhold

Russisk konkurranse presser ned prisen på norsk kongekrabbe

I mai var det rekordhøy eksportpris på kongekrabbe, men utsiktene framover er ikke like lovende. Flere faktorer gjør at prisen til fiskerne og eksportørene nesten er halvert på kort tid.

Kongekrabbe på båten til Erling Haugan

Fiskerne opplever for tiden at kilosprisen de får for kongekrabbe er betydelig lavere i juni enn den var i mai.

Foto: Erik Andreassen / NRK

– Kundene går etter det billigste, sier daglig leder i Storbukt Fiskeindustri, Bjørn Ronald Olsen, om det store prisfallet på kongekrabbe.

Fiskekjøperen fra Nordkapp kommune i Vest-Finnmark opplyser at det er flere faktorer som gjør at prisen både fiskerne og fiskekjøperne er mye lavere nå enn for noen måneder siden.

Markedet har nå tilgang på blå krabbe fra Russland. Den leveres levende til en helt annen pris enn hva man må betale for den røde kongekrabben fra Norge.

I tillegg har det kommet meldinger fra Russland om at de starter fangsten av kongekrabbe i Barentshavet tidligere enn før.

– Russland startet kongekrabbefisket 1. september tidligere, men nå skal de starte 1. juli, sier Olsen, som opplyser at det dermed kommer inn en ny aktør i det tidsrommet som norske aktører har vært alene om. Noe som betyr at prisen på verdensmarkedet blir presset ytterligere ned.

– I Europa og andre land er det restriksjoner på russiske landinger, men i Asia er det noe helt annet, sier fiskekjøperen, som dermed ikke forventer at prisene på norsk kongekrabbe vil stige med det første.

– Man må nok forvente en prisnedgang.

Bjørn Ronald Olsen

Fiskekjøper Bjørn Roald Olsen i Nordkapp kommune opplyser at fiskerne må forvente en prisnedgang på kongekrabbe den kommende tiden.

Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

Fikk 723 kroner per kilo

Norge eksporterte 118 tonn kongekrabbe til en verdi av 61 millioner kroner i mai. Det omfatter både frossen og levende krabbe.

Norges sjømatråd meldte om svært gode priser på levende kongekrabbe forrige måned. Levende kongekrabbe hadde en rekordhøy verdi med 723 kroner per kilo. Det er 47 kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i mars 2024.

På grunn av den høye eksportprisen har fiskerne fått opp mot 650 kroner per kilo for leveranser av levende kongekrabbe av beste kvalitet. Den prisen vil trolig ikke fiskerne få på en stund framover.

Les også Denne krabben gir fiskeren over 1000 kroner

Fisker Bjørn Thomassen med kongekrabbe

Norges Råfisklag meldte på fredag at den nye minsteprisen på hannkrabber på over 3,2 kilo er på 390 kroner per kilo. Krabbe mellom 0,8-1,6 kilo er minsteprisen på 66 kroner per kilo.

Det er en pris som mange mottak har gitt signaler om at er prisnivået de vil legge seg på i sommermånedene.

– Noen ligger fortsatt høyt, mens andre nærmer seg minstepris. Spesielt for de mindre størrelsene, sier markedssjef i Norges Råfisklag, Synne Guldbrandsen.

Marte Sofie Danielsen, ansvarlig for reker og skalldyr i Norges Sjømatråd

Ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Marte Sofie Danielsen, opplyser at prisen på kongekrabbe styres av verdensmarkedet. Generelt sett er det vanlig at det er bedre etterspørsel etter norsk kongekrabbe i begynnelsen av året.

Foto: Norges Sjømatråd

– Usikkerhet i markedene

Ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Marte Sofie Danielsen, opplyser at det har blitt bekreftet at fangsten i Russland begynner 1. juli i år, i stedet for 1. september.

Dermed vil det bli vanskelig for det norske markedet å opprettholde det høye prisnivået på kongekrabbe.

– Det er vanskelig å si noe sikkert om juni vil bli en svakere eksportmåned enn mai på nåværende tidspunkt. Likevel er det en del ting nå i begynnelsen av juni som tyder på at det kan bli utfordrende, sier Danielsen.

– Allerede i slutten av mai spredte det seg usikkerhet i markedene knyttet til rykter om at russisk fiskeri skal begynne tidligere i år enn vanlig. Dette gjorde det vanskeligere å få solgt norsk krabbe til den høye prisen som var i mai.

Åpnet opp for fangst for tidlig

Det har vært stans i kongekrabbefisket i mars og april på grunn av skallskifte.

Gjenåpningen av fangsten i mai førte til en sterk måned for spesielt levendeeksporten, og det er kun én gang tidligere blitt eksportert større volum av levende kongekrabbe i mai, og det var i fjor.

Det slår nå tilbake på både fiskere og fiskekjøpere.

Kvaliteten på kongekrabbene som har blitt fangstet har holdt en dårlig kvalitet. Forsendelsene av krabbe hadde høy dødelighet og det har vært lite kjøtt i krabbene som har nådd markedet i mai.

Svein Lyder med kongekrabber

Svein Vegar Lyder i Lyder Fisk AS forteller at kvaliteten på kongekrabbene som ble eksportert levende i mai ikke holdt god nok kvalitet. Det medfører til at kjøperne ikke er like betalingsvillige framover.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Det opplyser fiskekjøper og fisker, Svein Vegar Lyder, fra Lebesby kommune i Øst-Finnmark. Den dårlige kvaliteten har medført til at markedet ikke lengre er like betalingsvillige.

– Jeg har full forståelse for at markedet ikke vil kjøpe skall og død krabbe. Prisene faller deretter.

Fiskekjøperen mener det var en stor skivebom av forvaltningen å stenge i mars, men åpne opp for fangst i mai. Han mener det burde ha vært motsatt.

– Det er noe man har lært etter et langt liv som fisker.

Les også Fryselagrene er fulle – nå stuper krabbesalget

Krabbefabrikken til Åkra Sjømat

Avslutter fangsten

Nå anbefaler Svein Vegar Lyder fiskerne med å vente med å fangste kongekrabbe.

– Prisen vi får på er på bakgrunn av god kvalitet.

Kjetil Sivertsen fra Vadsø er en av fiskerne som nå velger å ta opp kongekrabbeteinene, for å vente på bedre priser til høsten.

– Jeg slutter nå og fisker resten til høsten når prisen går opp, sier Sivertsen som har 700 kilo igjen av kvoten.

Svein Lyder med kongekrabber

Svein Vegar Lyder mener at kongekrabbefangsten burde ha vært fredet i månedene april, mai og deler av juni. Ikke i mars og april som fredningen var i år.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Kan bli aktuelt

Fiskeridirektoratet opplyser at fra 1. mars til 30. april er kongekrabben fredet, ettersom den gjennomgår skallskifte i denne perioden.

Fredningsperioden ble i 2024 utvidet fra å gjelde kun i april måned, til å også omfatte mars måned. Endringen kom som følge av høringsinnspill som ga uttrykk for at det også i mars var mye «bløt» krabbe som ble skadet i teinene.

Senior kommunikasjonsrådgiver i direktoratet, Nadia Jdaini, opplyser at de ikke er kjent med kritikken av fredningsperioden fra fiskekjøper Svein Vegar Lyder.

Jdaini opplyser at reguleringen av kongekrabbe søker å legge godt til rette for at fiskerne og kjøperne sammen kan komme frem til gode valg når det gjelder salget og verdiskapingen fra kongekrabben.

Fiskeridirektoratet gjennomfører årlig en høringsrunde i forbindelse med regulering av fangst av kongekrabbe. Dersom vi mottar innspill på at fredningsperioden bør endres vil vi vurdere dette, sier Nadia Jdaini.

En ytterligere utvidelse av fredningsperioden kan bli aktuelt dersom vi vurderer at dette er hensiktsmessig etter innspill fra næringen og Havforskningsinstituttet.

Kongekrabbe

Flere fiskere velger å utsette fisket etter kongekrabbe til høsten. Da har de fått signaler om at prisen per kilo går opp igjen.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Stopp i USA

Mesteparten av levendeeksporten av kongekrabbe har gått til USA, som hadde en økning på 82 prosent målt i verdi sammenlignet med mai i fjor.

Ifølge Norges sjømatråd er USA er verdens største konsummarked for kongekrabbe. Norge er per nå den eneste og største leverandøren fordi det er sanksjoner mot kongekrabben fra det russiske markedet.

Ingvild Dahlen i Lerøy Norway Seafoods opplyser at USA er en prisdriver i det levende markedet for kongekrabbe, men her har markedet plutselig stoppet opp, noe som påvirker prisene betydelig.

– Lerøy Norway Seafoods er en mindre aktør på markedet for levende kongekrabbe. Vi ser at noen anlegg har gått ned til minstepris, men i Kjøllefjord har vi lagt oss litt imellom. Det virker som om det er et overskudd av levende kongekrabbe i Norge som må selges ut, og dette påvirker prisen.

Les også Lager gourmetmat av andres søppel – klarer ikke levere alt kundene krever

Marina Adelheid Pettersen (til venstre) og Henriette Valle

Les også Hver ansatt i matfiskoppdrett skaper verdier for 4,6 millioner

Henriette Hanssen

Les også Vil øke krav om å få fiske kongekrabbe: – Veldig bra for å øke aktiviteten

Jonas Ervik Johnsen og Mia Karine Johansen

NRK anbefaler