Direktoratet: – Flere kan bli utestengt

Langt flere småfiskere fra krabbefisket kan bli utestengt. Fiskeridirektoratet vurderer å stramme inn reglene ytterligere til fordel for dem med store båter.

Edgar Olsen haler opp kongekrabbe

Flere småfiskere kan bli utestengt fra kongekrabbefisket. Bildet er fra en annen anledning.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Denne sommeren ble innledet med et krabbesjokk for småskalafiskerne i Finnmark. Nye regler gjorde at de ble kastet på land nærmest på dagen.

Nærings- og fiskeridepartementet bestemte i år at båter under seks meter ikke kan brukes til å fiske kongekrabbe, noe som nå har utestengt 43 aktive krabbefiskebåter i Finnmark. Samtidig med reglene om båtstørrelse, går kvoten for de resterende opp med 20 prosent, og ti prosent tas fra båtene under 6 meter.

NRK Sápmi skrev i går om fiskere og fiskemottak i Finnmark som nå fortviler over de nye reglene. Flere vil slutte eller vil vurdere å slutte, og flere uttrykker at de føler seg lurt av myndighetene.

Skal være interessant for yrkesfiskere

Men Fiskeridirektoratet har ingen lysglimt å komme med, heller tvert imot. Nye regler vurderes som vil medføre at heller ikke båter under åtte meter kan brukes i kongekrabbefisket. Det vil bety at ytterligere flere fiskere vil bli kastet på land.

– Hvis man vokser voldsomt, så vil det bli mindre å hente for hver og en. Man er nødt til å ha en grense for at det i det hele tatt skal være interessant for yrkesfiskere å holde på med krabbefiske, sier regiondirektør Hermod Larsen i Fiskeridirektoratet.

  • Hva synes du om saken? Diskutér under.

Krabbeevaluering opp i Stortinget

Direktoratet vurderer å stramme inn regelverket av hensyn til lønnsomheten for yrkesfiskere med langt større båter. Til høsten skal en 5-års evaluering av kongekrabbefisket opp i Stortinget. Regiondirektør Hermod Larsen er sikker på at yrkesfiskerne vil presse på for at reglene skal strammes inn ytterligere.

– Jeg regner med at fiskere med større båter vil argumentere for innstramming av regelverket. De vil argumentere for dette av både hensyn til sikkerhet, samt at kvota må gi økonomisk stabilitet for at krabbefiske skal være interessant for dem, sier Larsen.