NRK Meny
Normal

Dette fører til flere fiskere i øst og flykt i vest

– Uten kongekrabbekvote hadde jeg ikke våget å satse på fiskeryrket. Tor Ivar Hauge (21) fra Nesseby er en av mange i Øst-Finnmark som har kjøpt seg sjark.

Kongekrabbefiske

Stadig flere unge folk i Øst-Finnmark velger å satse på fiskeryrket på grunn av kongekrabbe.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg har alltid hatt lyst til å satse på et yrke hvor jeg kan være min egen sjef.

Den 35 fots Viksund sjarken som Tor Ivar Hauge kjøpte på nyåret, kostet cirka 950.000 kroner.

– Jeg innrømmer å ha hatt mange runder med meg sjøl før jeg bestemte meg for å bli fisker. Takket være støtte på cirka 300.000 kroner fra Sametinget og Nesseby kommune, hjemkommunen, så ble valget noe lettere.

Bor på riktig side av grensen

Tor Ivar Hauge, Nesseby

Tor Ivar Hauge er stolt over nyinvesteringen, en Viksund sjark på 35 fot.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Men den største grunnen til at han våget å påta seg stor gjeld, var kongekrabbefiske.

– Det står for nesten 50 prosent av min inntekt fra fisket. Og det er raske penger på flere hundretusen kroner i løpet av noen ukers arbeid. Det gjør at det finnes ei god framtid i fiskeryrket, forteller Tor Ivar.

Fordi Tor Ivar bor i Nesseby kommune, så har han automatisk rett på krabbekvote. Og det har også alle andre fiskere som er bosatt øst for 26 grader Ø. Denne grensen går omtrent ved Nordkapp.

Oppblomstring i øst

Tall som NRK Sápmi har innhentet fra Fiskeridirektoratet, viser at kommuner øst for Nordkapp, har fått 60 nye båter og 53 nye fiskere i perioden 2010-2011.

Finnmarkskommuner som ligger vest for Nordkapp, har derimot mistet 34 båter i samme periode. I sum er det her ingen nye fiskere.

Regiondirektør i Fiskeridirektoratet, Hermod Larsen, er ikke i tvil om hva denn forskjellen skyldes:

– Hovedårsaken er at fiskere bosatt øst for Nordkapp får automatisk en krabbekvote. I tillegg har det vært et godt fiske av torsk innerst i fjordene som gjør at det faktisk er liv laga å være fisker i Finnmark, og spesielt i Øst-Finnmark, forklarer Larsen.

Fisker ble kvoteflyktning

Ari Pietikainen

Fisker Ari Pietikainen frykter for at kommuner i Vest-Finnmark tappes for fiskere på grunn av kongekrabben.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Men ikke alle synes at reglene for kongekrabbefiske er rettferdig. Fisker Ari Pietikainen frykter for at kongekrabbe kan føre til flykt av fiskere fra Vest-Finnmark til Øst-Finnmark.

Kongekrabben er hovedårsaken til at han sjøl valgte å flytte fra Havøysund til Vardø.

– Nå kan jeg forhåpentligvis få en egen kongekrabbkvote som vil gi meg flere hundretusen kroner i ekstrainntekt. Dette kan jeg tjene i løpet av noen få uker på sommeren. I solskinn er dette bare kos. Jeg ville jo vært dom hvis jeg hadde latt være å flytte østover, humrer Pietikainen.

– Her vil jeg være så lenge reglene for kongegrabbefiske er slik som i dag.

– Urettferdig ordning

Pietikainen synes det er urettferdig at hans kollegaer vest for Nordkapp ikke kan delta i det kommersielle krabbefisket på lik linje med ham selv.

– Jeg liker ikke denne forskjellsbehandlingen av kollegaer. Kongekrabben burde først og fremst vært forbeholdt yrkesfiskere, mener Pietikainen. Og legger til:

– I dag blir den totale krabbekvoten delt i hytt og pine, også til folk som til vanlig ikke jobber på sjøen men som likevel kaller seg for fiskere. Det er urettferdig når folk med fritidsbåter kan få samme fordeler som fiskebåteiere, mener Pietikainen.

Reglene blir uendret

Hermod Larsen

Hermod Larsen, regiondirektør i Fiskeridirektoratet

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Men Fiskeridirektoratet har ingen planer om å endre dagens regelverk.
Den todelte strategien som myndighetene har lagt opp til, vil bestå. Derfor er det på nåværende tidspunkt uaktuelt å flytte grensen for kvotefiske, svarer Larsen.

Det er Stortingsmelding nr. 40 (2006-2007) “Forvaltning av kongekrabbe”, som legger rammene for reguleringen av adgangen til å delta i fangst av kongekrabbe. Det legges opp til todelt forvaltningsregime hvor man ønsker å begrense videre spredning av arten vest for Nordkapp.