NRK Meny
Normal

Tar opp krabbefiske med ministeren

Sametingsrådet er kritisk til forskriftsendringen, som vil hindre de minste båtene under 6 meter å fiske kongekrabber.

kongekrabbe

Kongekrabben er en stor ressurs for mange fiskere, men båter under 6 meter skal holdes utenfor.

Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

Nå anmoder Sametingsrådet om konsultasjoner med fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

– Krabbefiskere med båter under 6 meter er gjerne de som kombinerer primærnæringer, og for dem er fiskenekten et kritisk innhogg i inntekten. Myndighetene har en plikt til å konsultere med Sametinget i slike saker, og vi har derfor bedt om et møte mellom sametingsrådet og fiskeriministeren, sier Runar Myrnes Balto, politisk rådgiver for sametingsrådet.

Myrnes er uenig i argumentasjonen til Fiskeridirektoratet, som hevder at båtene under 6 meter ikke ivaretar dyrevelferden eller fiskernes sikkerhet godt nok.

– Dyrevelferd og sikkerhet må selvfølgelig ivaretas i et hvert fiskeri. Men etter vår mening var dette tilstrekkelig ivaretatt i den tidligere forskriften. Det er også et paradoks at tre båter under 6 meter er gitt dispensasjon fra de nye bestemmelsene, mens 43 tilsvarende båter blir nektet å delta i fisket. Da faller jo argumentasjonen for de nye reglene bort, sier Myrnes Balto.

Sametingsrådet har tidligere vært i administrative konsultasjoner om saken, men har nå anmodet om et snarlig møte mellom fiskeriminister Elisabeth Aspaker og sametingsråd Silje Karine Muotka.