Åpen og lukket gruppe

Kystflåten som hovedsaklig fisker etter torsk, deles inn i to grupper. Begrepene «åpen gruppe» og «lukket gruppe» brukes.

Formelt kalles dette «adgangsbegrensninger». Et eksempel er fiske etter torsk nord for 62. breddegrad (fra og med Møre- og Romsdal og nordover).

Åpen gruppe

«Åpen gruppe» er det samme som «gruppe II» i fisket etter torsk. Denne gruppen er åpen for enhver som er registrert i fiskermanntallet og eier fartøy som er innført i merkeregisteret, og ha en største lengde under 11 meter. Dessuten må fartøyet være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter torsk.

Etter visse regler kan også båter som er større enn 11 meter, være i denne gruppen.

De fleste av fiskerne som er i «åpen gruppe», har fiske som binæring.

Fisket utøves hovedsaklig i fjorder og kystnære strøk.

Fiskere i «åpen gruppe» har adskillig mindre kvote enn fiskere i «lukket gruppe».

Fartøy i «åpen gruppe» kan i 2011 fiske 19.883 tonn torsk.

I 2008 var det 2.401 fartøy i åpen gruppe i hele landet, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I Nordland var det 708 fartøy, Troms 559 og i Finnmark var det 377 fartøy.

Lukket gruppe

Det er strengere vilkår til de som skal delta i «lukket gruppe» enn til de som er i «åpen gruppe». Fiskere i «lukket gruppe» er i «gruppe I» når det gjelder fiske etter torsk nord for 62. breddegrad.

Et av vilkårene for å kunne delta, er at fiskeren er oppført i fiskermanntallet, blad B. Det innebærer at vedkommende må ha fiske som hovednæring.

Fartøy i «lukket gruppe» kan i 2011 fiske 162.534 tonn torsk.

I lukket gruppe er kvoten knyttet opp mot båten: fartøykvote.

I forvaltningssammenheng brukes ikke lenger begrepene «gruppe I» og «gruppe II».