– Færre vil lære samisk når man møter motstand

Stadig dukker det opp nye historier om elever som ikke får samisk på skolen. – Systemet jobber imot, mener ungdomspolitiker.

Alessia Reina

– Du blir spesialungen i klassen hvis du skal ha samisk på skolen. Du går glipp av timer, eller så får du for mange timer. Det synes jeg blir helt feil, sier Alessia Reina.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Som elev må man hvert år kjempe for å få samisk som språk på skolen. Systemet jobber imot deg.

Det mener politiker i Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF), Alessia Reina, som stilte til sametingsvalget for Arbeiderpartiets liste i Vesthavet.

Målet var å bli en stemme for ungdommen i samepolitikken. Hun ble valgt som første vara.

Hennes hjertesak er å kjempe for en bedre samiskundervisning.

– Det må bli lettere for ungdom, uansett hvor du bor i landet, å lære seg samisk. Eleven skal kunne ta det som en selvfølge.

Mange problemner

Alessia Reina er ikke den eneste som har møtt motstand. NRK har gjennom mange år fortalt om personer som har måttet kjempe.

Blant annet måtte en mor kjempe i årevis for at barna skulle få undervisning, mens en far måtte hyre privat lærer. Noen ganger skylder skolene på det tekniske og andre ganger på lærermangel.

På noen skoler har elever valgt å droppe samiskundervisningen på grunn av problemene, mens på andre steder igjen må elevene vente i flere år før problemene løses.

Enkelte hevder at kommunene rett og slett ikke bryr seg om å legge til rette for undervisningen.

Og i Sverige får bare halvparten av elevene utdanningen de har krav på.

– Lettere å kutte ut undervisningen

Alessia Reina mener at færre vil ta samisk som fag når man møter så mye motstand.

– Da er det lettere å bare kutte det ut.

– Konsekvensen over tid blir jo at færre lærer seg samisk og språkene forsvinner i de kommende generasjonene. Og den enkelte eleven vil miste språket sitt. Det er dette vi må kjempe imot.

Ifølge Reina ligger hovedproblemet i tilrettelegging av undervisningen.

– Samisk språk blir ikke tilrettelagt i den normale norske skolen. Det må bli bedre tilrettelegging slik at det ikke blir en byrde.

– Drømmesituasjonen er at det skal bli superlett å få samisk på skolen uansett hvor du bor i landet. Uten at det skal bli et problem for eleven eller skolen.

Mister motivasjonen

Selv har hun hatt samiskundervisning siden sjette klasse i grunnskolen, og hele videregående.

– Jeg gikk gjerne glipp av en halv skoledag da jeg gikk på grunnskolen. Da får man ikke med seg alt som de andre får med seg.

– Man blir oppgitt, mister motivasjonen til å kjempe videre. Jeg har mistet motivasjonen mange ganger, men da har jeg hatt en familie som har støttet meg slik at jeg har klart å fullføre.

Korte nyheter

 • Šaddá Sami Music Week

  Lágideaddjit leat plánemin dán jagi Sami Music Week doaluid Áltái, mat bistet golbma beaivve. Guovvamánu 10. beaivve álget doalut ja sii eai leat sáhttán luoitit prográmma go leat čuvvon mo koronaeastadandoaimmaid hárrái šaddá. Nu lohká lágideddjiid beales Klemet Anders Buljo dáid doaluid birra. -Mis boahtá fargga olles prográmma dieid beivviide, lohká Buljo.

  Disse artistene er alle nominert til pris under Sami Music Awards
  Foto: Helene Mørken, akam1k3, Karoline Bjørhei, Knut Åserud
 • Niehkostipeandda evttohas

  Nuorra sámi artista okta 400 nuoras Norggas gii dán jagi niehkostipeandda, Drømmestipendet 2022 sáhttá vuoitit. Guovdageaidnulaš Elina Ijäs lea nuorra sámi artista ja lávllačálli, gii lea evttohas gilvvus mas kulturdoaimmaheaddjit miehtá Norgga leat mielde. 50 evttohasa fidnejit niehkostipeandda mas galget fuomášuvvon lágašguovllus ja olles rikkas, dasa lassin fidne juohke stipeanddavuoiti 30.000 kruvnna. Lea Norsk kulturskoleråd ja Norsk Tipping mat juhket stipeandda mas boahttemánus árvvoštallagohtet evttohasaid. De miessemánus ja geassemánus álmmuhit dan 50 vuoiti.

  Drømmestipendet
  Foto: Skjermdump
 • Støtter demonstrasjon i Oslo

  Folk i kultursektoren gjennomfører i dag en demonstrasjon utenfor Stortinget. Det er en protest mot de strenge smitteverntiltakene som rammer scener og teatre over hele landet.

  Teatersjef Rolf Degerlund støtter alle dem som møter opp på Eidsvolls plass kl. 12.00 i dag. Ingen fra det samiske nasjonalteatret Beaivváš vil være der, da de står midt i prøver på stykket "Ellos eatnu! - Nullpunkt" som har premiere i Alta den 4. februar. Stykket omhandler en annen demonstrasjon, nemlig Alta-aksjonen som ble gjennomført for over 40 år siden.

  – Vi vet ikke om vi får gjennomført vår planlagte turné slik smitteverntiltakene er nå, sier en oppgitt Degerlund. Han sier det er ubegripelig at shoppingsentre kan ha over 200 mennesker inne samtidig, men ikke teatre.

  – Det er vel ikke dokumentert et eneste smittetilfelle i en teatersal hittil, sier Degerlund.

  Rolf Degerlund teatersjef ved Beaivváš Sámi Teahter
  Foto: Frode Grønmo / NRK