Normal

– Er sametingspolitikerne altfor negative til ny mineralutvinning i Sápmi?

– Ja, svarer 44,5 prosent.. – Nei, svarer 43,5 prosent av sametingsvelgerne.

Sametinget og gruver
Foto: NRK

Dette kommer fram i en meningsmåling Sentio har utført for NRK Sápmi. Målingen presenteres samtidig som mineralvirksomhet og gruvedrift skyter fart på valgkampen.

– NSR truer 800 arbeidsplasser i Finnmark ved å si nei til gruvedrift i Finnmark. En katastrofe om NSR får viljen sin, hevder Aps presidentkandidat Vibeke Larsen.

– Desperat valgkamputspill, svarer NSRs førstekandidat Silje Karine Muotka i Nordre valgkrets.

Ps. NRK2 i kveld, klokken 19.45 blir det debatt om mineralutvinning.

Delt i to

Mineralvirksomhet i samiske områder har lenge vært et hett samepolitisk tema. NSR og Árja har i løpet av de siste årene sagt et klart nei til gruvedrift fordi mineralloven etter deres syn ikke ivaretar samiske interesser godt nok. Arbeiderpartiet har vært mer delt i dette synet.

Tallene i meningsmålingen kan også tolkes dithen at også velgerne er det.

Sentio spurte 600 personer i Sametingets valgmanntall dette spørsmålet:

«Synes du sametingspolitikerne er altfor negative til ny mineralutvinning i samiske områder?»

Ja

44,5

Nei

43,5

Vet ikke

12

Ja- og nei-gruppen er altså jevnstore.

Halvparten av Ap-velgerne svarer ja

51,9 prosent av Ap-velgerne synes samepolitikerne er altfor negative, mens 32,1 prosent ikke synes det.

Blant NSR-velgerne svarer sju av ti velgere at de ikke synes politikerne er negative.

Det er flest Frp-velgerne som synes sametingspolitikerne er altfor negative.

Mineralutvinning - partipreferanse

Parti

Ja

Nei

Vet ikke

NSR

21,3

71,3

7,4

Ap

51,9

32,1

16

Frp

82,1

10,7

7,1

Sp

31,6

57,9

10,5

Høyre

67,7

19,4

12,9

Árja

23,5

70,6

5,9

Nordkalott.

63

25,9

11,1

Nussir-strid i Sametingets «regjering»

NRK Sápmi avdekket nylig at det også i sametingsrådet - Sametinget «regjering» - har vært ulike oppfatninger om kravene som skal stilles til selskapet Nussir. Selskapet har planer om å starte gruvedrift i Kvalsund kommune i Finnmark.

– Jeg har vært veldig klar på at jeg ikke har noen meninger før vi er ferdig med forhandlingene, sa Egil Olli til NRK om Nussir .

De interne dokumentene viste imidlertid at sametingsrådet i over et år har arbeidet seg fram til en tydelig holdning .

Det var blant annet denne saken som fikk NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo til å foreslå en tverrpolitisk enighet om å si nei til gruvedrift i Finnmark.

Tallene i målingen viser også at det er i aldersgruppen over 60 år hvor flest svarer ja på spørsmålet om de synes sametingspolitikerne er altfor negative til mineralutvinning i samiske områder.

Mineralutvinning - kjønn og alder

Kjønn/Alder

Ja

Nei

Vet ikke

Mann

52,9

40,4

6,7

Kvinne

34,4

47,3

18,3

Yngre enn 30 år

20,4

57,4

22,2

30-39 år

43,5

38,7

17,7

40-49 år

40,7

48,3

11

50-59 år

43,5

45

11,5

60 år og eldre

52,8

38,3

8,9