Hopp til innhold

NSR slår tilbake mot gruvepåstander

– NSR truer 800 årsverk i Finnmark, hevder Vibeke Larsen (Ap). – Ikke riktig, svarer Silje Muotka (NSR).

Silje Karine Muotka

Silje Muotka stiller til sametingsvalget for Norske Samers Riksforbund.

Foto: Norske Samers Riksforbund

Silje Muotka, førstekandidat for Norske Samers Riksforbund (NSR) i nordre valgkrets, slår tilbake mot Aps påstander om at NSRs nei til gruvedrift vil ramme 800 årsverk i Finnmark.

– NSR har ikke noen intensjoner om å redusere dagens antall gruvearbeidsplasser. En ny minerallov må på plass før vi kan tilllate ny gruvedrift. Eksisterende virksomheter vil vi ikke fjerne, sier Muotka.

NSRs sametingspresidentkandidat Aili Keskitalo har invitert til tverrpolitisk enighet på Sametinget om nei til gruvedrift i Finnmark.

Vibeke Larsen

Presidentkandidat Vibeke Larsen (Ap) vil ikke ha et prinsipielt nei til gruvedrift, slik NSR ønsker.

Foto: Arbeiderpartiet

Vil vurdere enkeltprosjekter

Arbeiderpartiets sametingsgruppe nekter å bli med på invitasjonen. Ifølge Aps presidentkandidat Vibeke Larsen vil nemlig et forbud true 800 eksisterende årsverk i Finnmark.

– Ifølge tall fra Norges geologiske undersøkelse og Direktoratet for mineralforvaltning er det nesten 800 årsverk tilknyttet gruvedrift i Finnmark. Det vil være en katastrofe om NSR fikk viljen sin, sier Larsen i en pressemelding.

Hun påpeker at Finnmark hadde sett ganske annerledes ut uten mineralvirksomhet.

– Alta og Sør-Varanger er eksempler på det, påpeker Larsen, og viser til at begge kommuner sammen med Tana har arbeidsplasser i tilknytning til mineralvirksomhet.

Aps sametingsgruppe ønsker ikke å ha prinsipiell holdning mot gruvedrift.

– Vi ønsker at hvert tilfelle skal vurderes enkeltvis, hva er positivt og hva er negativt, før det konkluderes. Det handler om konsekvensutredning i forhold til natur og miljø, samt hva lokalsamfunnet selv vil, sier Larsen.

Vil ha ny minerallov

NSRs Silje Muotka ønsker å minne Ap om hundrevis av andre arbeidsplasser vil trues om gruvedrift tillates, og da særlig innen jordbruk, reindrift og fiskeri.

Selv om det kom en ny minerallov i 2009, ble den aldri godkjent av Sametinget. Derfor mener Muotka det må komme en ny lov.

– Vi ønsker at Sametinget får reell medbestemmelse, slik at vi på fritt grunnlag kan ta stilling til gruvevirksomhet. Vi må ha et formalisert lovverk som Sametinget slutter seg til, og vi må ha rimelige utbyttefordeling og bedre lokale ringvirkninger, sier Mutoka.