– Rystet og opprørt

NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo skuffet over hemmelighold av gruvedokumenter. Tidligere visepresident Laila Susanne Vars forteller at Nussir-saken var nær ved å skape «regjeringskrise».

Aili Keskitalo

Aili Keskitalo.

Foto: Máret Eli Buljo / NRK

– Jeg er rystet og opprørt over at disse dokumentene er holdt hemmelig. Både vi som sametingsrepresentanter og offentligheten, er blitt holdt utenfor disse prosessene. Jeg kan ikke forstå hvordan de kan forsvare dette i det hele tatt, sier hun til NRK.

I dag offentliggjorde NRK to interne drøftingsnotater som sametingsrådet har hatt som grunnlag i behandlingen av gruvevirksomhet i Kvalsund kommune. Dokumentene viser hvordan Sametingets «regjering» beveget seg fra en forholdsvis positiv holdning til gruveselskapets planer til å avvise planene.

– Hemmelighold med viten og vilje

Keskitalo sier at NSR flere ganger har spurt etter informasjon fra sametingsrådet om hva som skjer med Nussir-saken.

– Vi har spurt om hvilke beslutninger som er tatt fra sametingsrådets side, hvilke informasjon og hva slags kunnskapsgrunnlag sitter man på. Nå viser det seg at rådet har hatt et kunnskapsgrunnlag, men likevel har man valgt å holde det hemmelig. Det er veldig skuffende, sier hun til NRK.

– Det svaret vi har fått er at sametingsrådet ikke har behandlet denne saken, men at vi vil få informasjon når den er behandlet. Notatene dokumenterer at sametingsrådet har hatt denne saken til behandling ved flere anledninger. Men det har med viten og vilje latt være å informere plenum om det, sier NSR-lederen.

– Fortsatt uklart hva sametingsrådet mener

Keskitalo sier hun har liten tillit til partier som står for en slik handlingsmåte i en sak som er så viktig.

– Dette er en prinsippsak ettersom dette er den første saken etter at det nye mineralloven ble innført. Samtidig er dette en veldig brennbar sak i Sápmi nå.

– Vi vet at mineralvirksomhet er et sentralt tema i valgkampen. Derfor ville det ha vært redelig av sametingsrådet å offentliggjøre innholdet tidligere. Aller helst skulle den ha vært lagt fram for Sametinget til behandling.

Keskitalo mener de interne notatene sametingsrådet har hatt som grunnlag, tyder på at rådet har vært positive til gruvevirksomhet i Kvalsund.

– Notatene sier imidlertid ingen ting om hvordan beslutning sametingsrådet har tatt. Jeg vet fortsatt ikke hva slags vedtak rådet har gjort. For meg er det uklart hva sametingsrådet mener, hva det støtter og hva det egentlig har vedtatt i denne saken, sier hun.

Sametingspresident Egil Olli sa tidligere i dag at han ikke har noen mening i saken.

– Sametingsrådet har hele tiden lagt til grunn avtalen vi har med Nussir om at prosessene må gå. Før vi har forhandlet, så har ikke jeg eller sametingsrådet noe synspunkter å gi. Det er det som ligger i selve intensjonsavtalen om at vi skal ha en prosess, og når den er ferdig kan sametingsrådet komme med en innstilling overfor Sametinget, sa Olli til NRK.

Nær krise i sametingsrådet

Tidligere visepresident Laila Susanne Vars sier at Árja ba allerede i fjor om at Nussir-saken skulle behandles i plenum. Hun er nå Árjas presidentkandidat.

– Dette ble imidlertid ikke noe av, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Laila Susanne Vars (f.v.), Egil Olli, Johan Vasara og Vibeke Larsen

Her møtes Laila Susanne Vars (f.v.), Egil Olli, Johan Vasara og Vibeke Larsen under opptakene av den første valgsendingen på NRK2 tidligere denne måneden.

Foto: Máret Eli Buljo / NRK

Vars forteller at det både var grundige og tøffe diskusjoner i rådet. Fokuset var at samiske rettigheter skulle ivaretas i dialogen med Nussir ASA, sier hun.

Knivingen internt var såpass skarpe at det kunne ha oppstått «regjeringskrise».

– Vi kunne ikke ha fortsatt samarbeidet dersom sametingsrådet hadde vært positive til en driftskonsesjon. Det var veldig nære på at det oppsto en krise, forteller hun til NRK.

– Rådet var ikke enstemmig når vi behandlet Nussir-saken en rekke ganger. Vi oppfattet Arbeiderpartiet veldig splittet i spørsmålet om gruvedrift, og dette preget deres medlemmer i sametingsrådet. For oss i Árja ble situasjonen veldig vanskelig ettersom vi ikke ønsket å støtte gruvedrift, sier Vars.

Hun mener sametingsrådet nå må vise mer åpenhet i Nussir-saken.

– Jeg synes det er rart at dette ikke er offentliggjort av rådet. Allmennheten har rett til å få vite hva sametingsrådet har konkludert med og hva slags posisjon rådet har, og hva det har sendt til Nussirs ledelse, sier hun og understreker at Árja ba om at saken måtte behandles i plenum.

Også Norske Samers Riksforbund ba så sent som i juni i år at Nussir-saken måtte legges fram for hele Sametinget.

Her er hele notatet (Fra 4. juni 2012)

Her er hele notatet (Fra 29. august 2012)