NRK Meny
Normal

Nussir-direktør: – Presidenten har vært åpen for at gruvedrift er mulig

– Sametingsrådet har ikke vært noe halleluja-kor. Det er mer riktig å si at dem har vært åpne for at gruvedrift kan oppstå i samisk område i Finnmark, sier direktør Øystein Rushfeldt.

Boreprøver fra Nussir-feltet

Direktør Øystein Rushfeldt viser fram funn som er gjort i Kvalsund.

Foto: Allan Klo

Han er direktør i gruveselskapet Nussir ASA. I fire år har det arbeidet for å få i gang drift i Kvalsund kommune i Finnmark. Bak seg har han uttallige møter og samtaler med sametingspresident Egil Olli og Sametinget.

– Vi har oppfattet president Egil Olli som absolutt representativ for det synet som har kommet fra Sametinget. Han har stått for det samme synet om at gruvedrift er mulig, men da under helt klart tydelige krav og betingelser som skal innfris. Vi har oppfattet han som representativ for posisjonen sin holdning til muligheten for gruvedrift, forteller Rushfeldt til NRK.

– Ingen mening

I et intervju med NRK tidligere i dag lettet imidlertid ikke sametingspresidenten på sløret.

– Før vi har forhandlet, så har ikke jeg eller sametingsrådet noen synspunkter å gi. Det er det som ligger i selve intensjonsavtalen om at vi skal ha en prosess, og når den er ferdig kan sametingsrådet komme med en innstilling overfor Sametinget.

– Jeg har vært veldig klar på at jeg ikke har noen meninger før vi er ferdig med forhandlingene, sa Egil Olli (Ap).

Rådet har ikke gitt detaljert informasjon verken til partiene på Sametinget eller offentligheten om hva slags posisjon det har inntatt overfor Nussir. Tidligere i dag offentliggjorde imidlertid NRK to interne drøftingsnotat som åpnet opp for en del av prosessen.

Notatene viser hvordan Sametingets «regjering» gikk fra en forholdsvis positiv holdning til Nussirs gruveplaner til å avvise disse gjennom å sette svært strenge krav.

– Som utgangspunkt mener derfor Sametinget at Nussir ASA ikke bør søke driftskonsesjon om gruvedrift i Kvalsund, er konklusjonen.

Egil Olli

Sametingspresident Egil Olli.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Ingen halleluja-kor, men åpne

Nussir-direktør Øystein Rushfeldt sier de hele tiden har oppfattet sametingsrådet som veldig konstruktive og åpne.

– Vi har ikke oppfattet på noe tidspunkt at vi har fått et nei i videre utvikling fra sametingsrådet. Underveis i prosessen har vi opplevd at sametingsrådet har hatt en stabil forutsigbar holdning, sier han til NRK.

– Samtidig har det vært tydelig på forholdene som har vært viktige å få på plass for det samiske samfunnet.

– Har dere oppfattet sametingsrådet slik at det har vært positiv til gruvevirksomhet i Kvalsund?

– Det har ikke vært noe halleluja-kor. Det er mer riktig å si at dem har vært åpne for at gruvedrift kan oppstå i samisk område i Finnmark, men at det stilles betydelige krav til hva som skal til for bestående aktivitet. Det har vært ganske tydelige krav til oss hvis vi skal få lov til å slippe igjennom, svarer Rushfeldt.

Ifølge direktøren har det vært mange møter med Sametinget.

– Det er ingen andre institusjoner i hele denne saksgangen de siste fire årene vi har hatt så mange møter med som Sametinget både politiske og administrativt. Hele veien har det etter mitt skjønn vært det samme nivået på forventningene til oss. Vi har ikke opplevd at det har endret i karakter. Fortsatt har vi en opplevelse av at vi er i en åpen dialog. Men vi har respekt for at alle på Sametinget ikke har det samme synet, sier Øystein Rushfeldt.

Samtaler, ikke forhandlinger

Sametingspresident Egil Olli opplyste tidligere i dag at man ikke har kommet fram til forhandlinger med Nussir.

– Vi er ikke kommet langt. Det kan man godt si.

Adm. dir. i Nussir, Øystein Rushfeldt.

Direktør Øystein Rushfeldt var på befaring tidligere i denne uka.

Foto: Allan Klo

– Hvorfor har man ikke kommet lenger, og startet med forhandlinger?

– Nei, det vet jeg ikke. Sametingsrådet har lenge vært klar til å forhandle, svarer Olli.

Presidenten hadde et møte med Nussirs ledelse i juni.

– Jeg fikk inntrykk av at de var veldig interessert i å forhandle med Sametinget og komme til enighet.

Han sier videre at sametingsrådet ikke har det travelt.

– Det er Nussir som må komme til oss. Vi kan vente.

Direktør Rushfeldt sier at man ikke har kommet til formelle forhandlinger. Han bruker ordet samtale når han beskriver kontakten med Sametinget.

– Vi har hele tiden hatt en bevegelse i samtalene, og har også delt konkrete synspunkter med hverandre på hva som skal til. Vi har levert synspunkter med punkter, og vi har fått det samme tilbake fra Sametinget. Bevegelsen i dette har vært veldig sakte, og det skyldes at hele sakskomplekset for Nussir har gått sakte framover på alle nivå, sier han til NRK.