NRK Meny
Normal

Bergindustrien: – Presses ut i «saksbehandlingshengemyra»

– Vi blir utsatt for et spøkelse hvis vi ikke gjør som Sametinget vil, sier generalsekretær Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri.

Elkem Tana, Austertana

Mineralvirksomheten har satt fart i sametingsvalgkampen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Elisabeth Gammelsæter

Elisabeth Gammelsæter.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Hun kaller spøkelset for «saksbehandlingshengemyra» som betyr endeløse omkamper. Begrepet ble ifølge generalsekretæren lansert av Sametinget.

– Vi må ha respekt for at vi som nye aktører må demonstrere at vi ønsker å utvinne ressursene på samfunnets premisser og i dialog med interessenter. Når det er sagt, inviterer dagens system til endeløse omkamper. Sametinget har tidligere trukket fram «saksbehandlingshengemyra» som et spøkelse vi vil bli utsatt for om vi ikke gjør som de vil, sier Gammelsæter til NRK.

Norsk Bergindustri er en forening for bedrifter som leter etter, utvinner, forvalter eller foredler mineralske ressurser i Norge.

– Slik jeg opplever Finnmark

NRK offentliggjorde i dag en meningsmåling som viser at 44,5 prosent svarer ja og 43,5 prosent svarer nei på spørsmålet «Synes du sametingspolitikerne er altfor negative til ny mineralutvinning i samiske områder?».

– Jeg registrerer at det er ganske likt hvem som syns at de er for negative som det motsatte. Ganske delt på midten. Omtrent slik som jeg opplever Finnmark. Det tar jeg til etterretning, det må vi leve med, men fortsette å bygge tillit også overfor de som er skeptiske, sier Elisabeth Gammelsæter.

I dag barket også hovedmotstanderne i sametingsvalgkampen, Ap og NSR sammen på grunn av mineralspørsmålet.

– Må konkurrere med land uten urfolksproblematikk

Generalsekretæren i Norsk Bergindustri sier de lever godt med ILO-169 i norsk lov.

– Imidlertid er det problematisk at Sametinget ikke aksepterer mineralloven. Det gir dårlig forutsigbarhet, sier hun.

– Bergindustrien har behov for forutsigbarhet. Tid er en knappere ressurs for oss enn for for eksempel reindrifta. Norge som bergverksland må konkurrere om utålmodige investorer med land uten urfolkstematikk.

Elisabeth Gammelsæter mener det er bedre med felles enighet enn at enten Sametinget hiver oss i «saksbehandlingshengemyra» eller at industrien presser fram mineralene på bekostning av urfolksformål.

– Bergindustrien kan på sin side med mineralloven i hånd hevde at mineralene er så viktige at de skal til kongen til statsråd. Dette er to ytterligheter som kan beskrives som en grøft på hver side av veien – lite konstruktivt. Felles enighet er et bilde på veien mot framtiden mellom disse grøftene. En bør ikke havne i noen av dem, sier hun.

Repparfjorden

Repparfjorden i Kvalsund.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Vært tydelig overfor ministeren

Generalsekretæren i Norsk Bergindustri sier at de må respektere at ikke alle liker dem. Samtidig er hun klar på følgende:

– Det er vanskelig at ikke staten og Sametinget har blitt enige. Det har Norsk Bergindustri vært relativt tydelig blant annet overfor næringsminister Trond Giske og hans folk om, sier hun.

Gammelsæter sier at all erfaring tilsier at kunnskap bygger tillit.

– Jo mer vi informerer og jo mer Finnmarks befolkning, berørte rettighetshavere og sametingsvelgere vet om oss, og motsatt, jo mer vi vet om samene, jo lettere blir det å få til samtidig tilstedeværelse, sier hun til NRK.

I forrige uke ga administrende direktør Øystein Rushfeldt i Nussir klart uttrykk for at de i løpet av fire år har hatt mange møter og samtaler med Sametinget om gruveplanene i Kvalsund.

– Det er ingen andre institusjoner i hele denne saksgangen de siste fire årene vi har hatt så mange møter med som Sametinget både politiske og administrativt, sa Rushfeldt til NRK .