Søstrene Oskal som tolker under plenumsuka

Tolkene har ikke tid til pauser

Det er lite tid til pauser når man tolker komitè- og plenumsmøtene på Sametinget. Søstrene Oskal gjør en viktig jobb for kommunikasjonen mellom politikerne.