Ap tar sameoppgjør med FrP

Fremskrittspartiet (FrP) får så ørene flagrer for sine forslag om å legge ned Sametinget og avvikle en rekke ordninger for samene.

Nestleder i ap Helga Pedersen

Aps nestleder Helga Pedersen tar et oppgjør med FrP om samepolitikken.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Dette viser hvor isolert Fremskrittspartiet er i synet på samisk kultur og hvilken plass det samiske skal ha i det norske samfunnet, sier Aps nestleder Helga Pedersen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) .

– Jeg er uansett veldig glad for at alle andre partier tar så kraftig avstand fra det Frp her står for. Våre representanter valgte også å ta et kraftig oppgjør med denne måten å omtale samiske rettigheter på, legger hun til.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Vil legge ned Sametinget

Fra venstre: Per-Willy Amundsen, Åge Starheim, Gjermund Hagesæter og Jan-Henrik Fredriksen foreslo å legge det meste av oppnådde samiske rettigheter.

Foto: Fotomontasje: Dan Robert Larsen / NRK

Frp-representantene Gjermund Hagesæter, Per-Willy Amundsen, Åge Starheim og Jan-Henrik Fredriksen har foreslått at Norge trer ut av ILO-konvensjon nr. 169 om urfolks rettigheter, nedlegger Sametinget, opphever Finnmarksloven og avvikler forvaltningsområdet for samiske språk. Forslaget falt altså ikke i god jord hos de øvrige partiene på Stortingets siste møte før jul.

– Milevis unna realitetene

Helga Pedersen mener Frp serverer en virkelighetsoppfatning som er milevis unna realitetene i Nord-Norge.

– Frp driver bevisst feilinformasjon. Gang på gang blir de korrigert, men så fortsetter de å gjenta argumentene. Blant annet sier Frp at samene har masse særrettigheter med utgangspunkt i sitt DNA, noe som ikke stemmer, sier Pedersen.

– Vi har alle et ansvar for at debatten er saklig og faktabasert, understreker Aps nestleder.

Arbeiderpartiet ba først Frp om å trekke forslaget, men ble avvist. Saksordfører Eirik Sivertsen (Ap) mener forslaget bærer preg av apartheidtenkning.

– Det er en del undertoner her som jeg ikke liker, sier Sivertsen til ANB.

Frps Per-Willy Amundsen avfeier kritikken. Han mener at Stortinget gjennom en årrekke har innført samiske ordninger som fører til forskjellsbehandling basert på etnisitet. Dette vil han nullstille.

– Dobbel stemmerett

– Hvor skjer egentlig denne forskjellsbehandlingen?

Per-Willy Amundsen, Fremskrittspartiet

Per-Willy Amundsen (FrP).

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

– Gjennom Samemanntallet får man doble demokratiske rettigheter og kan stille ved samtlige valg her i landet. Da får man i større grad være med og styre utviklingen i for eksempel Finnmark. Det samme gjelder for forvaltningen av grunnen i Finnmark, ved Finnmarkseiendommen, der det samiske skal ha minst halvparten av styret.

– Det har vel egentlig vært en stillferdig eksistens for dette forvaltningsorganet, uten protester om forskjellsbehandling?

– Men det er først nå kartleggingen av rettigheter begynner for alvor. Derfor er ikke det noe argument i seg selv.

– I det daglige liv kan vel alle i nord plukke multer og fiske laks, same eller ei?

– Det finnes flere andre områder der det forskjellsbehandles på etnisitet, blant annet må du være same for å drive med reindrift.

– Håpløst skille

– Mener du virkelig at det er et problem?

– Det er håpløst å skille på etnisk grunnlag. Det er som at du må være kven for å kunne jobbe som sjømann i utenriksfarten. Etniske skillelinjer fører til konflikter, sier Amundsen, som også vil avskaffe samisk i morsmålsundervisningen.

– Det er norsk som er morsmålet. Hvis vi erstatter norsk med samisk, så gjør vi ungene en bjørnetjeneste. Jeg liker ikke at det finnes rene samiske barnehager. Tenk hvis vi hadde gjort det med andre grupper i for eksempel Oslo, avrunder Amundsen.

Også statsråd Rigmor Aasrud ble bedt om å vurdere forslaget til FrP-representantene. Hun skriver i sin vurdering at regjeringen av flere grunner ikke kan følge opp stortingsrepresentantenes forslag. Hun viser til blant annet grunnlovenens 110 § a, og sameloven.

Les hennes vurdering i sin helhet her (ekstern lenke).

Kommunal- og forvaltningskomiteen leverte deres innstilling til Stortinget 08.12.11. Flertallet mente klart at forslaget ikke burde bifalles.

Komiteens instilling til saken kan i sin helhet leses her (ekstern lenke).

På bakgrunn av komiteens innstilling til saken ble forslagene behandlet i Stortinget 20. desember i år. Der ble forslagene til FrP nedstemt med 77 stemmer mot 24.

Korte nyheter

 • Searvá prinseassa ávvudeapmái

  Sámedikke dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen ovddasta sámedikki lihkusávaldatdeputašuvnnas Šloahtas bearjadaga. Lea Gonagas Allavuođa Prinseassa Ingrid Alexandra 18 jagi beaivvi oktavuođas dát doalut. Gonagaslaš hoavva dat lea bovden almmolaš Norgga ovddasteddjiid lihkusávaldatdeputašuvdnii Šlohttii, masa Sottinen de searvá. Nu čállá Sámediggi.

  Prinsesse Ingrid Alexandra
  Foto: Ida Bjørvik / Det kongelige hoff
 • Šaddá Sami Music Week

  Lágideaddjit leat plánemin dán jagi Sami Music Week doaluid Áltái, mat bistet golbma beaivve. Guovvamánu 10. beaivve álget doalut ja sii eai leat sáhttán luoitit prográmma go leat čuvvon mo koronaeastadandoaimmaid hárrái šaddá. Nu lohká lágideddjiid beales Klemet Anders Buljo dáid doaluid birra. -Mis boahtá fargga olles prográmma dieid beivviide, lohká Buljo.

  Disse artistene er alle nominert til pris under Sami Music Awards
  Foto: Helene Mørken, akam1k3, Karoline Bjørhei, Knut Åserud
 • Niehkostipeandda evttohas

  Nuorra sámi artista okta 400 nuoras Norggas gii dán jagi niehkostipeandda, Drømmestipendet 2022 sáhttá vuoitit. Guovdageaidnulaš Elina Ijäs lea nuorra sámi artista ja lávllačálli, gii lea evttohas gilvvus mas kulturdoaimmaheaddjit miehtá Norgga leat mielde. 50 evttohasa fidnejit niehkostipeandda mas galget fuomášuvvon lágašguovllus ja olles rikkas, dasa lassin fidne juohke stipeanddavuoiti 30.000 kruvnna. Lea Norsk kulturskoleråd ja Norsk Tipping mat juhket stipeandda mas boahttemánus árvvoštallagohtet evttohasaid. De miessemánus ja geassemánus álmmuhit dan 50 vuoiti.

  Drømmestipendet
  Foto: Skjermdump