Beklager at han sammenlignet sametingspresidenten med Hitler

Frp-ordførerkandidat ville ikke sagt det samme i dag. Nå lover Thorvald Aspenes å moderere språkbruken.

Frp-valgstand i Lakselv med ordførerkandidat Thorvald Aspenes til høyre

Frps ordfører-kandidat Thoralv Aspenes talte på torget i Lakselv tidligere denne uka. En av tilhørerne var Frp-leder Siv Jensen (helt til venstre).

Foto: Kristin Marie Ericsson / Ságat

– Jeg har ingen problemer med å beklage ordbruken i settingen og intervjuet, sier han til NRK i dag.

Aspenes er ordførerkandidat for Fremskrittspartiet i Porsanger kommune.

– Landsvik

I et intervju med den samiske avisen Ságat 12. februar 2009 kom Aspenes med denne uttalelsen:

«Den nye sameretten er det største landssviket siden Vidkun Quisling og Nasjonal Samling kuppet Norge i 1940. Og når man hører same­tingspresident Egil Olli snakke om «det samiske riket», bruker han samme terminologi som Hitler før andre verdenskrig.»

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Thorvald Aspenes i Ságat-intervjuet

På nett finnes bare en liten del av det dobbelsidige intervjuet.

Nå sier 50-åringen dette om koblingen til Quisling og Hitler:

– Det er å gå vel langt, ja. Jeg mener på ingen måte at Olli kan sammenlignes med Hitler.

– Skremselspropaganda

Sametingspresident Egil Olli (Ap) var for to år siden knapp i sine kommentarer om Hitler-sammenligningen. I dag sier han dette:

– Jeg mener Fremskrittspartiet må ta avstand fra denne type retorikk. De bruker den samme retorikken i forhold til innvandrere og samene. Dette er ren skremselspropaganda, og ingen realiteter i den.

Presidenten sier han fortsatt ikke kan ta Hitler- og Quisling-sammenligningen på alvor.

Egil Olli

Sametingspresident Egil Olli.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Dette er er så grovt at det ikke er mulig å si noe om dette, sier han til NRK.

– Alt skal forbeholdes samene

Frp-toppen holder imidlertid fast ved sin oppfatning om at samene skal ha alt av ressurser for seg selv.

– Faktum er at Sametinget har vedtatt at alle ressurser innenfor det samiske ressursforvaltningsområdet skal forbeholdes en etnisk gruppe, og det er samene. Når vi samtidig vet at Nordkalotten har vært bebodd av flere etnisiteter gjennom alle tider, så stiller jeg spørsmålet hvorfor nevnes det kun en etnisk gruppe, sier han til NRK.

Aspenes viser til to deklarasjoner som er utarbeidet ved to store samekonferanser når han utdyper sin uttalelse (se faktaboksene Honningsvåg-deklarasjonen og Rovaniemi-deklarasjonen).

– Samtidig har Sametinget gjort diverse vedtak om at en etnisk gruppe, nemlig samene skal ha rettigheter til land og vann og alle ressurser i Finnmark og på Nordkalotten. Det er min begrunnelse for at uttalelsen kom i 2009, sier Frp-toppen.

– Vet ikke hva han snakker om

Sametingspresidenten mener Aspenes bør skaffe seg mer kunnskap om selvbestemmelse.

– Enten vet ikke Aspenes hva han snakker om, eller så er det bevisst, sier Olli.

– Når vi snakker om samisk selvbestemmelse, så har vi veldig mange ganger sagt at det ikke er snakk om samisk stat. Det dreier seg om hvordan samene som folk, kan være med på å bestemme over sin egen fremtid innenfor det norske demokratiet, sier han.

Kommunikasjonsdirektør Jan Roger Østby i Sametinget sier han ikke kjenner til et eneste vedtak hvor Sametinget sier at alle ressurser innenfor det samiske ressursforvaltningsområdet skal forbeholdes en etnisk gruppe.

– Tvert i mot har Sametinget alltid understeket at alle innenfor et geografisk område skal ha like rettigheter til ressursene, sier han til NRK.

Vil moderere språkbruken

Thorvald Aspenes sier i dag at allerede da ville ha formulert seg annerledes.

– Ordbruken min ville ha vært ha en annen om intervjuet hadde vært tatt dagen etter at det egentlig ble gjort, mest sannsynlig. Det var en litt opphetet debatt, og da falt det slik, og det beklager jeg, sier han til NRK.

Etter terror-anslagene mot regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli, ble de politiske partiene enige om en mildere tone i valgkampen.

Også Aspenes vil dempe seg.

– Selvsagt. Fremskrittspartiet har som alle andre partier gått med på å moderere språkbruken. Det er helt unødvendig med en krass språkbruk. Beklagelsen min overfor Olli kommer imidlertid ikke på grunn av det som skjedde på Utøya og i Oslo. Det har ingen ting med dette å gjøre. Jeg var kvass og det var unødvendig i 2009, sier han.

Onsdag kveld arrangerer NRK Sápmi paneldebatt på Litteraturhuset i Oslo med landets toppolitikere om samepolitikk.