Hopp til innhold
Aili Keskitalo og Ronny Wilhelmsen

Goabbá geasuha eanemusat?

Eanáš smávva bellodagat eai vuos čielgasit dovddat goappáin hálidit náittosdili, Bargiidbellodagain (Bb) vai Norgga Sámiid Riikkaservviin, (NSR) jus bohtet dakkár dillái ahte sáhttet válljet.

Pasient i Indre-Finnmark

Árja: – Allet vajáldahte sámi buhcciid

– Sámi buhcciid dárbbut berrejit boahtit eambbo oidnosiid válgagiččuin, oaivvilda Árjja presideantaevttohas Inge Eline Eriksen Fjellgren

Klemet K. Klemetsen – 2. kandidat for Árja i Ávjovári valgkrets

NRK Sápmi og Ávvir har bedt om at listetoppene i hvert parti, som stiller til sametingsvalget 2017, svarer på noen spørsmål om seg selv. Her er én av kandidatene:

Valgsedler til sametingsvalget i Sverige

Anna Louise Skoglund – 2. kandidat for FLS

NRK Sápmi og Ávvir har bedt om at listetoppene i hvert parti, som stiller til sametingsvalget 2017, svarer på noen spørsmål om seg selv. Her er én av kandidatene:

Anders S. Buljo i Flyttsamelista

Anders S. Buljo – 3. kandidat for Flyttsamelista i Ávjovárri valgkrets

NRK Sápmi og Ávvir har bedt om at listetoppene i hvert parti, som stiller til sametingsvalget 2017, svarer på noen spørsmål om seg selv. Her er én av kandidatene:

Sandra Andersen Eira

Sandra Andersen Eira – 3. kandidat for NSR i Ávjovárri valgkrets

NRK Sápmi og Ávvir har bedt om at listetoppene i hvert parti, som stiller til sametingsvalget 2017, svarer på noen spørsmål om seg selv. Her er én av kandidatene:

Ridnoaivi ja nieguidoaidni bihttás

Bergstø (SG): – Norgga stáhta ferte heahpanit

– Lea heahpat go Beaivváža huksenplánat eai vel leat ollašuvvan, oaivvilda SG stuorradiggeevttohas. Muhto Gurubellodat lea áidna bellodat mii válgaprográmmastis addá čielga lohpádusaid.

John Henrik Eira

Sivahallá Ságat-aviissa vearu dieđuid gilván - Ságat-ođasredaktevra šiitá

Sámeálbmotbellodaga njunuš nágge Ságat-redaktevrrain maid son lea dadjan sidjiide.

Har begynt å føle seg som en del av partiet

Korte nyheter

 • Norga máhcaha gordnerádjosiid

  Les på norsk:

  Lea badjel 20 jagi áigi gordnerádjosat heaittihuvvojedje Norggas. Dál galgá gearggusvuođavuorká fas dievva gortniin.

  Ovdal jagi 2029 lea plánejuvvon ahte vuorkkás galgá leat doarvái gordni golmma mánnosaš geavaheapmái. Dat lea namalassii 82 500 tonna.

  Stáhta galgá oamastit gortni ja gávppálaš aktevrrat galget vurket dan.

  Pandemiija, dálkkádatrievdamat ja soahti Eurohpás dahká dárbbašlažžan hukset fas vuorkkáid gortniide.

  Gearggusvuođakommišuvdna rávvii diibmá ásahit gordnerádjosiid mas doarvái gordni guđa mánnosaš geavaheapmái.

  Korn på åkeren.
  Foto: Terje Pedersen / NTB
 • Kárášjogas riegádit eanet mánát go vurdon

  2023:s ja dán rádjai 2024:s leat riegádan eanet mánát go vurdon. Maiddái eanet olbmot fárrejit gildii. Dat dahká ahte Kárášjogas váilot mánáidgárdesajit 2024/25 mánáidgárdejagi.

  Dán čállá Ságat.

  Dál leat olles ovcci máná vuordinlisttus geaidda gielda ii sáhte fállat saji.

  Kárášjoga gielddastivra lea danin mearridan rahpat Láttošluohká mánáidgárddis ossodaga mii leamaš gitta. Dan vai fuolahit ahte buot mánát ožžot dan mánáidgárdesaji masa lea vuoigatvuohta.

  Dát mielddisbuktá lassánan bálkágoluid mat eai leat bušehterejuvvon dán jagi.

  Karasjok, Kárášjohka
  Foto: Dan Robert Larsen
 • Ministaris lea jáhkku prošektii

  Les på norsk:

  Norgga čázádat- ja energiijadirektoráhta almmuhii ikte guđet 12 fápmoprošeavtta Finnmárkkus galget viidáseappot gulaskuddamii čakčat.

  Dát prošeavttat leat oassin industriija- ja fápmoloktemis, muitala oljo- ja energiijaministtar Terje Aasland.

  Aasland jáhkká ahte válljejuvvon fápmoprošeavttat leat eambbo go doarvái čađahit Muolkkuid elektrifiserema.

  Terje Aasland energiminister (Ap)
  Foto: Lars Tore Endresen / NRK