Har begynt å føle seg som en del av partiet

Janne Eilen Mienna Guttorm representerer Árja i Ávjovárri valgkrets til høstens Sametingsvalg. Hun valgte Árja da hun likte sakene partiet står for.

Hjertesaker

Språket er veldig viktig for Janne. Hun er opptatt av at ungdom får lært seg det samiske språket der det samiske kanskje ikke er så sentralt. Men hun synes også at det er viktig å bevare sentrale samiske steder som for eksempel i indre Finnmark, men også andre samiske steder.

Mediesamarbeid

NRK Sápmi og Ávvir har inngått et redaksjonelt samarbeid hvor blant annet unge journalister intervjuer unge politikerkandidater.

Vi har snakket med kandidater som fra høsten av kan være med på å påvirke samepolitikken.