Hopp til innhold

Árja: – Allet vajáldahte sámi buhcciid

– Sámi buhcciid dárbbut berrejit boahtit eambbo oidnosiid válgagiččuin, oaivvilda Árjja presideantaevttohas Inge Eline Eriksen Fjellgren

Pasient i Indre-Finnmark

– ÁNSSÁŠIT BUORRE DILI: Maiddái sápmelaččain galgá leat buorre dilli vuorrasat beivviid. Nu dat ii leat juohke sajis, oaivvilda Inger Eline E. Fjellgren, Árjja vuosttaš evttohas Ávjovári valgabires.

Foto: Vanja Ulfsnes / NRK

Inger Eline Eriksen Fjellgren

– DEHÁLAŠ MÁHTTU: – Vuoras olbmot leat dehálačča min servvodagas. Sii dihtet ollu, leat vásihan visot ja leat dat geat sáhttet fievrridit dan máhtu nuorat buolvvaide, oaivvilda Inger Eline Eriksen Fjellgren.

Foto: Frode Grønmo / NRK

Su mielas eiseválddiid lea ain menddo unnán áddejupmi ja dáhttu vuoruhit sámi buhcciid.

– Dál eai sáhte šat dušše hállat dáid áššiid birra, muhto baicce bidjat johtui dárbbašlaš doaimmaid, son deattuha.

 • Guldal:

Su mielas lea ain dál olu sajiin gos sámi buohccit eai beasa sámástit dearvvašvuođabargiiguin.

– Dála láhka gal juo geatnegahttá ollu, muhto sáhttá ain buoriduvvot. Olu sajiin sámi buohccit eai vel ge beasa gulahallat sámegillii dearvvašvuođabargiiguin. Ii ge dat leat dohkálaš, oaivvilda Eriksen Fjellgren.

Dáhttu buohccedivššároahpu Guovdageidnui

Jus galget sáhttet virgádit eambbo sámi dearvvašvuođabargiid, de su mielas lea dárbu ásahit buohccidivššároahpu Guovdageidnui.

– Dearvvašvuođabargiin ferte leat doarvái kultur- ja giellamáhttu. Ja mu oainnu mielde ii livččii dat nu váttis doallat sidjiide moadde kurssa nu ahte áddejit dan mađe ahte eai leat áibbas iešguđet máilmmis. Eai han sii áddehala jus pasieanta sámásta ja bargi ges dárosta, lohká Árjja presideantaevttohas.

Korte nyheter

 • Venezia-biennales Riddu Riđđui

  Dáiddároappážat Gáddjá ja Biret Haarla leigga oassin sámi čájáhusbáikki prográmmas Venezia-biennales. Fargga boahtiba Riddu Riđđui áibbas ođđa dánsunčájálmasain, «Starting from staring». Čájálmasa vuolggasadji eamiálbmoga ja eanetlohkoálbmoga gaskasaš deaivvadeapmi. Riddu Riđđu lágiduvvo Gáivuonas suoidnemánu 13 .- 17. beivviid.

  Biret Haarla og Gáddjá Haarla er valgt ut til Årets unge kunstner 2021 for Riddu Riđđu.
  Foto: Pressefoto
 • Sámedikkeráde Hámsunbiejvijt rahpá

  Bájkálasj fámo dal dán jagásj Hámsunbiejvijt galggá rahpat.

  – Sámedikkeráde Mikkel Eskil Mikkelsen la dan bargguj vájnnodum. Sån la juo tjårggim boahtá, subtsas mihás festivállaoajvve Anita Overelv.

  Overelv nammat dan aktijvuodan Mikkelsen la daj vuostasj rabás vinjok ulmutjij gaskan guhti Sámediggáj válljiduváj, ja aktan Runar Myrnes Baltojn válljiduváj jagásj LHBT GayGallán 2018.

  – Sierraláhkáj ávvudahtte la gå Mikkelsen tjårggi boahtá Hámsunbiejvijt rabátjit dán jage. Ij la dåssju 40 jage dallutjis gå dát festiválla álgadij, valla vinjok kultuvrrajahke l má dán jage, ja dajna de lip vinjok girjálasjvuohtaj dán jagásj Hámsunbiejvijn tjalmostam, hæjttá Anita Overelv.

  Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen
  Foto: Elena Junie Paulsen / NRK
 • Ambulánsagirdit gearggusvuođas

  Áibmoambulánsabálvalus dieđiha ahte girditeknihkkarat lea sajis girdišiljuin ja ahte ambulánsabálvalus lea gearggusvuođas miehtá beaivve. Girditeknihkkáriid konflikta sáhttá ain čuohcat girdimiidda go fertejit dárkkistit girdiid mat eai leat dárkkistuvvon bargoheaitaga áigge

  Ambulansefly på Bodø lufthavn. Lufttransport sitt fly.
  Foto: Barbro Andersen / NRK