Hopp til innhold

Knusende dom for Eirik Jensen – anket på stedet

BORGARTING LAGMANNSRETT (NRK): Eirik Jensen er dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet. Den tidligere politimannen ble pågrepet i den første pausen under domsavsigelsen. Da dommen var lest opp, anket Jensen på stedet.

Eirik Jensen ble pågrepet av Spesialenheten i pausen, etter å ha fått dommen på 21 års fengsel.

HER BLIR HAN PÅGREPET: Eirik Jensen ble pågrepet av Spesialenheten i pausen, etter å ha fått dommen på 21 års fengsel.

– Jeg anker på stedet, sier Jensen.

Anken må gjelde saksbehandlingsfeil, lovanvendelse eller straffeutmåling, og vil begrunnes i et støtteskriv.

Cappelen varsler at han tar betenkningstid.

Opplesningen av den lange dommen var ferdig like etter kl. 15.30.

Allerede i den første pausen gikk sivilt politi inn i rettssalen.

– Eirik, jeg er fra Spesialenheten. Du er pågrepet, hvisket politimannen inn i øret til Jensen.

(Se video av hvordan det skjedde øverst i denne artikkelen)

Jensen hadde da akkurat gått bort til samboeren Ragna Lise Vikre. Tydelig beveget ga de hverandre en lang klem.

Journalister på stedet forsøkte å stille Jensen flere spørsmål uten å få svar. Til NRK litt senere sa samboer Vikre:

– Jeg var forberedt, men det er like vondt uansett.

Fengslingsmøte lørdag

Eirik Jensen blir kjørt i politiarresten etter rettsdagen.

– Jensen er formelt pågrepet på bakgrunn av en beslutning fra meg. Han blir framstilt for varetektsfengsling så snart det er mulig, sier aktor Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten.

Pågripelsen er begrunnet med den allmenne rettsfølelse. Altså at folk blir støtt om Jensen er ute i friheten etter en så alvorlig dom.

Det blir fengslingsmøte i Oslo tingrett lørdag klokken 11.30.

Vil forsøke å få dommen opphevet

Forsvarer John Christian Elden sier Jensen er skuffet over utfallet.

– Han er uenig i dette. Han kan ikke helt se at det er gitt noen begrunnelse for hva han har gjort heller, så han lurer fortsatt på hva han er dømt for.

Elden varsler at de vil forsøke å få dommen oppphevet.

– Ut fra den manglende begrunnelsen lagmannsretten har på hva han faktisk skal ha gjort for noe straffbart, så er det vel opphevelse som er det mest nærliggende. Nå har vi 14 dager på å gå gjennom dommen og vurdere den mer i detalj, forteller han.

Dersom dommen skulle bli opphevet, må saken behandles på nytt i lagmannsretten.

Når det gjelder fengslingsmøtet i lørdag klokken 11.30, sier Elden at Jensen vil begjære seg løslatt.

Spesialenheten er fornøyd med dommen.

– Spesialenheten er fornøyd med at lagmannsretten i all hovedsak har vurdert bevisene på samme måte som Spesialenheten, sier aktor Kleppe fra Spesialenheten.

Ser fullstendig bort fra Jensens forklaring

Da rettsdagen startet fredag, kom dommerne med konklusjonen umiddelbart.

Den tidligere politimannen Eirik Jensen er i Borgarting lagmannsrett funnet skyldig på begge tiltalepunkter, og dømmes til fengsel i 21 år.

Da dommen kom, bøyde Jensen seg fremover og hvilte knyttnevene i bordet. Han så kort bort på sin samboer og ristet på hodet.

Lagmannsretten mener man kan se fullstendig bort fra forklaringen til Jensen når han sier at han ikke visste til at Cappelen i tiltaleperioden innførte hasj. Det samme gjelder forklaringen om at samarbeidet var av politifaglig karakter, og at han ikke har fått penger av Cappelen, leste lagdommer Mette D. Trovik fra dommen.

Eirik Jensen-saken på to minutter.

Eirik Jensen-saken på to minutter.

Dømt for 13,8 tonn hasj

Straffen er den samme som Spesialenheten ba om. Eirik Jensen har hele tiden sagt at han er uskyldig.

I tillegg til fengselsstraffen dømmes Jensen til inndragning av 1.418.000 kroner.

Retten mener det er bevist at Jensen som polititjenestemann forsettlig mottok økonomiske fordeler av Cappelen.

– Cappelen oppfattet det som at Jensen kunne redusere risikoen for å bli tatt, fordi han var polititjenestemann. Det er på det rene at Jensen var klar over dette, leser dommer Halvard Leirvik.

Retten mener Jensen bevisst styrket forsettet til Cappelen og beskriver det som «straffbar psykisk medvirkning».

Lagmannsretten mener Jensen forsettlig har medvirket til innførsel av cirka 13,8 tonn hasj i løpet av cirka ti år.

Eirik Jensen med foldede hender i retten

DOMMENS DAG: Eirik Jensen holder hendene sammen og ser ned når han får dommen i lagmannsretten.

Illustrasjon: Esther Maria Bjørneboe

Tre ville ha lavere straff

Dommen er enstemmig når det gjelder spørsmålet om straffskyld for Jensen, men dommerne delte seg i synet på tidsstraffen.

Flertallet på to fagdommerne og to lekdommere ønsket 21 års fengsel.

Tre lekdommere ville ha ett års fratrekk i dommen for Jensen.

De argumenterte med at saken ligger 6,5 år tilbake i tid. De mente at Jensen ikke kunne klandres for det, og la særlig vekt på at den ble behandlet to ganger i lagmannsretten, noe som må ha vært en påkjenning for Jensen.

NRKs krimkommentator Olav Rønneberg kommenterer dommen.

KOMMENTERER DOMMEN: NRKs krimkommentator Olav Rønneberg.

13 års fengsel for Cappelen

Gjermund Cappelen dømmes til fengsel i 13 år.

Det er to år mindre enn straffen han fikk i Oslo tingrett. Han får fradrag på 2384 dager for utholdt varetekt.

Også for Cappelen var det uenighet blant dommerne når det gjelder lengden på fengselsstraffen.

– En samlet lagmannsrett mener det er grunnlag for kortere straff for Cappelen. Et mindretall mener fengselsstraffen skal være 14 år, et annet mindretall 12 år, sier Trovik.

Dommeren sier Cappelen skal ha rabatt for tilståelsen. Det har en såkalt prosessøkonomisk gevinst.

– Det hadde heller ikke vært mulig å dømme ham for de eldste forholdene uten en fullstendig tilståelse. Tilståelsen har også hatt verdi i korrupsjonssaken, sier Leirvik.

Snakket på vei til retten

NRK møtte Eirik Jensen på vei til lagmannsretten fredag morgen.

– Jeg håper selvfølgelig. Men jeg har en viss erfaring med at det til nå har gått dårlig, sa Jensen på hvordan han tror det går.

Han mente de hadde fått fram flere nye momenter siden forrige runde.

– Hvis du blir dømt, mener du det vil være justismord eller har du gjort ting som fortjener straff?

– Jeg tror de fleste politifolk i en eller annen setting har gjort noe som fortjener straff. Det er graden av straff som er viktig og hva som legges til grunn.

– Sier du at du har gjort ting som er straffbart som også gjelder denne tiltalte?

– Nei, det sier jeg ikke. Jeg sier at alle politifolk i sin karriere sannsynligvis har gjort ting som er litt på kanten.

Det er uvisst om Jensen kommer til å kommentere dommen senere i dag.

Se intervjuet med Eirik Jensen før han trolig får den endelige dommen.

MØTTE OPP TIDLIG: Se intervjuet med Eirik Jensen på vei til retten.

Opphevet juryens avgjørelse

Det er gått over seks år siden Eirik Jensen ble pågrepet.

For andre gang går saken i lagmannsretten. 28. januar i fjor ble norgeshistoriens siste juryavgjørelse tilsidesatt av fagdommerne. Derfor er saken på nytt avgjort i Borgarting lagmannsrett.

Denne gangen av en meddomsrett bestående av to fagdommere og fem lekdommere.

Skyldspørsmålet kan ikke ankes.

Partene kan imidlertid anke til Høyesterett dersom de mener det er begått feil i saksbehandling, lovanvendelse eller straffeutmåling.

Høyesterett tar altså ikke stilling til skyld, men kan oppheve dommen eller justere straffen hvis de er enige i anken.

AKTUELT NÅ