Her aksjonerer politiet hos Øyelege Jens Kratholm
Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Øyelege-saken i Narvik

Oppsummert

Den privatpraktiserende øyelegen Jens Kratholm i Narvik har siden april vært siktet for grovt bedrageri. Politet mener han urettmessig kan ha krevd egenandel på over én million kroner fra over 1.000 eldre pasienter, noe øyelegen selv benekter.

 • Kratholm mister legelisensen

  Helsetilsynet har vedtatt å tilbakekalle autorisasjonen til øyelege Jens Kratholm i Narvik i medhold av helsepersonelloven§ 57 første ledd. – Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av «uforsvarlig virksomhet» og at du er uegnet til å utøve ditt yrke som lege på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen», skriver tilsynet.

 • Kratholm krever lisensen tilbake

  Øyelege Jens Kratholm i Narvik har fremmet krav overfor helsetilsynet om at suspensjonen av hans legelisens oppheves, og at en tilsynsrapport legges død, skriver Fremover, som har lest kravbrevet. Øyelegen er fortsatt siktet for grovt bedrageri mot det politiet mener kan dreie seg om mer enn 1000 eldre pasienter over flere år.

  Øyelege Jens Kratholm
  Foto: Kjell Mikalsen/NRK
 • Øyelege vil jobbe igjen

  Analysene av bakteriene som førte til betennelse hos pasienter til øyelege Jens Kratholm i Narvik stammer fra vann i ventilasjonsanlegget i klinikken. Sju pasienter ble smittet av bakterien som i verste fall kan føre til varige synsskader. Kratholm sier til Fremover at han nå håper å få tilbake autorisasjonen som øyelege.

  Øyelege Jens Kratholm
  Foto: Kjell Mikalsen/NRK
Hvert år deler en liten gruppe legespesialister over to milliarder kroner fra Staten. Brennpunkt har undersøkt pengestrømmen, og møtt barn som har blitt overbehandlet og pasienter som er blitt skadet.