Tidligere øyelege tiltalt for 32.000 bedrageritilfeller: – Krevende å finne fram til pasientene

– Det er et omfangsrikt og utfordrende oppdrag, sier Lina Therese Remlo. Hun er oppnevnt som bistandsadvokat for øyepasienter som mener de er utsatt for bedrageri i den såkalte Kratholm-saken.

Advokat Lina Therese Remlo

Bistandsadvokat Lina Therese Remlos jobb blir å ivareta interessene til dem som er fornærmet i den såkalte Kratholm-saken. – Noen har kanskje ikke tenkt over at de har betalt mer enn de skulle, mens det for andre vil være viktig å få ordnet opp, sier hun.

Foto: Frida Brembo / NRK

20. september må den bedrageritiltalte øyelegen Jens Kratholm i Narvik møte i Ofoten tingrett.

Politiet har tiltalt den tidligere øyelegen for 32.000 tilfeller av bedrageri av pasienter med et omfang på cirka 12 millioner kroner.

Det vil si mer eller mindre samtlige undersøkelser eller operasjoner gjort av øyelegen i perioden 2012-2018.

Lina Therese Remlo er oppnevnt som bistandsadvokat for øyepasienter som er å anse som fornærmet i den såkalte Kratholm-saken.

– Flere tusen pasienter kan være omfattet av bedrageriet, og dermed være fornærmet i saken, sier Remlo til NRK.

Nå søker hun tidligere pasienter som mener de har blitt rammet av bedrageri, og som ønsker å kreve tapet sitt erstattet. For noen kan det være snakk om noen hundrelapper, for andre flere tusen kroner.

– Det er viktig at de som har blitt rammet av det som politiet mener er en straffbar handling får mulighet til å få behandlet sine krav når saken skal opp for retten. Det er min jobb å bistå disse personene, sier Remlo.

Søker pasienter i hele landsdelen

Hovedtyngden av pasienter holder til i Hålogaland-regionen. Men Remlo ønsker å nå ut til hele Nordland, Troms og Finnmark.

Alle pasientene som har vært en del av politietterforskningen er å anse som fornærmet. Likevel er det opp til den enkelte om man ønsker å fremme krav.

– Du er fornærmet dersom du har vært pasient mellom 2012 og 2018 og mener du har betalt mer enn det øyelegen hadde lov å kreve.

Hun har nå laget et kontaktsystem på nett for tidligere pasienter som ønsker å melde krav.

Lina Therese Remlo, advokat Narvik

– Det er et omfangsrikt og utfordrende oppdrag. Det gjør at vi må ta utradisjonelle metoder i bruk for å finne fram til klientene, sier bistandsadvokat Lina Remlo.

Foto: Frida Brembo / NRK

Nå har ikke Ofoten tingrett tatt endelig stilling til om kravene fra pasientene blir behandlet i straffesaken i september. Det skal tingretten avgjøre i løpet av våren, når man vet hvor mange krav som foreligger.

– Gjennom meg kan de framsette kravet for retten, sammen med straffesaken. Det vil være lite formålstjenlig å følge dem sivilrettslig, sier Remlo.

Tidligere pasient: – Jeg er med

Etter en langvarig etterforskning tok Nordland politidistrikt ut tiltale mot øyelege Jens Kratholm i desember i fjor.

I tiltalen går det fram at Kratholm både skal ha tatt egenbetalinger ut over egenandelen og at han skal ha tatt betaling for varer og tjenester som pasientene ikke har mottatt.

Om lag 25 tidligere pasienter ble avhørt i den omfattende politietterforskningen.

En av dem er Audhild Jensen, som i 2019 deltok i Brennpunkt-programmet «Pengespesialistene».

Audhild Jensen

– Jeg er fornøyd. Hvis ikke jeg hadde tatt tak i det her, hadde øyelegen fortsatt som før, sier Audhild Jensen

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Der fortalte hun om egenandelen på mer enn 5.000 kroner hun måtte ut med for grå stær-operasjone hos Kratholm i 2016.

Hun stusset, og tok kontakt med Helfo, Helse Nord og Pasientombudet.

Men ingenting skjedde.

Først to år etter fikk hun en telefon fra Helse Nord, som ba om samtykke til å politianmelde Kratholm.

– I ettertid har jeg reflektert mye over at denne saken gikk under radaren i det offentlige så lenge, sier Jensen i dag.

Nå ser hun fram til at saken kommer for retten.

– Det er en velsignelse for alle som i god tro urettmessig har betalt store summer. Som mange egentlig ikke hadde råd til.

Selv vil hun legge inn krav om erstatning.

– Jeg vil gjerne være en del av dette søksmålet. Det er jo på mange måter jeg som er årsaken til at snøballen begynte å rulle, sier hun.

Mistet legelisensen

Det var i oktober 2017 at Helse Nord anmeldte øyelegen for mistanke om bedrageri av en rekke pasienter over en femårsperiode.

Jens Kratholm

Øyelege Jens Kratholm er tiltalt for grovt bedrageri, og 20. september må han møte i Ofoten tingrett. Det er satt av 15 dager til saken.

Foto: Martin Mortensen

I ettertid ble siktelsen utvidet til å omhandle alle pasienter Kratholm har behandlet.

I juni mistet han retten til å titulere seg som øyelege og spesialist i øyesykdommer.

Helsetilsynet konkluderte med at øyelegen i Narvik var uegnet til å utøve legeyrket, og at behandlingen han drev var uforsvarlig.

Øylegens advokat: – Ikke tatt seg for mye betalt

Det er advokat Tor Strand som skal forsvare øyelegen i retten til høsten.

Tor Strand, Advokat, advokatforum, narvik, jens kratholm

Tor Strand er advokaten til den bedrageritiltalte øyelegen i Narvik.

Foto: Advokatforum Narvik

Han skriver følgende i en e-post til NRK:

«Fra forsvarets side anføres det at alle betalingene fra pasientene er innenfor normaltariffen for avtalespesialister, som er likelydende med forskrift om dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege, og at Jens Kratholm derfor ikke har tatt seg for mye betalt.

Saken for retten vil derfor i vesentlig grad omhandle hvordan tariffens bestemmelser og takster er å forstå, og Jens Kratholm ser frem til å få belyst at alle pasientbetaliger er innenfor tariffen.»