Hopp til innhold

Omstridt øyelege mister retten til å operere: – En fare for sikkerheten i helsetjenesten

Minst to pasienter har mistet synet etter grå stær-operasjoner hos øyelege Jens Kratholm i Narvik. Helsetilsynet mener legen er «en fare for sikkerheten i helsetjenesten», og tar fra han autorisasjonen i seks måneder.

Øyeoperasjon

GRÅ STÆR-OPERASJON: Seks pasienter ble syke etter en grå stær-operasjon ved Øyeklinikken i Narvik. Nå har legen mistet autorisasjonen. Her fra en grå stær-operasjon ved Augeavdelingen på Haukeland Sykehus i Bergen.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Helsetilsynet har fratatt autorisasjonen til den privatpraktiserende øyelegen Jens Kratholm i Narvik i seks måneder mens tilsynssaken behandles.

NRK har fått innsyn i brevet som Statens helsetilsyn har sendt til øyelegen. Her skriver tilsynet at legen anses for å være en fare for sikkerheten i helsetjenesten.

Det er en av årsakene til at det er fattet et såkalt vedtak om suspensjon av autorisasjon.

– Dette gjelder tilsynssaker hvor vi ser behov for å få helsepersonell raskt ut av virksomhet, sier avdelingsdirektør Susanne Lie i Statens helsetilsyn.

Øyelegen i Narvik er en av legene som ble omtalt i Brennpunkt-programmet Pengespesialistene, fra mai i år.

Tilsyn avdekket 20 avvik

Det var i januar i år at seks pasienter fikk en alvorlig øyebetennelse etter en grå stæroperasjon hos øyespesialist Jens Kratholm, som eier og driver Øyeklinikken i Narvik.

NRK kjenner til at minst to av pasientene har mistet synet på ett øye. Det er usikkert om de noen gang vil få synet tilbake.

Fylkeslegen i Nordland åpnet tilsynssak mot legen, som ble oversendt til Helsetilsynet for avgjørelse 12. april i år.

Øyeklinikken i Narvik

Fylkesmannen gransket øyelegen i Narvik. Det gjorde også Helsetilsynet og Helfo.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Det Helsetilsynet har lagt stor vekt på er de hygieniske forholdene ved øyeklinikken.

Et tilsyn i vår konkluderte med betydelige mangler og avvik ved de hygieniske forholdene på klinikken. Til sammen ble det funnet 20 avvik ved tilsynet.

Blant annet hadde engangsutstyr vært brukt flere ganger, og det ble også avdekket mangler rundt steriliseringsprosessene.

Rapporten konkluderer med at lokalene i øyelegepraksisen ikke var egnet til å drive med grå stær-operasjoner, og at praksisen ble drevet faglig uforsvarlig.

– På denne bakgrunnen har vi funnet at risikoen for at denne legen driver uforsvarlig er så høy at vi har sett behov for å ta han ut av virksomhet raskt, sier Lie.

Sju tidligere saker

Susanne Lie

– Når vi mener det er alvorlig risiko for pasientsikkerheten og mulig risiko for alvorlig faglig svikt, ser vi grunnlag for å reagere sterkt, sier avdelingsdirektør Susanne Lie i Statens helsetilsyn.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Hun legger ikke skjul på at øyelegesaken i Narvik er spesiell.

– Denne legen har gjennom en årrekke har hatt til sammen sju saker mot seg hos tilsynsmyndigheten. Det er uvanlig, sier hun.

De tidligere tilsynssakene kan få betydning for utfallet av den åttende saken mot legen. Spesielt dersom forholdene i den nye saken kan knyttes til tidligere forhold.

– Det er flere forhold som gjør denne saken kompleks. Det handler om pasientklager og de fysiske forhold ved klinikken. Det har også vært kontakt opp mot Helfo med tanke på refusjon fra trygdemyndighetene, sier Lie.

Påklager vedtaket

Øyelege Jens Kratholm

Øyelege Jens Kratholm mener at Helsetilsynet ikke har satt seg grundig nok inn i saken mot ham. 

Foto: Kjell Mikalsen/NRK

NRK har vært i kontakt ved øyelege Jens Kratholm. Han opplyser at han vil påklage vedtaket i Helsetilsynet.

Vedtaket vil ikke få noen direkte konsekvens for øyelegen. Allerede i mars stengte han øyeklinikken sin for å hindre at flere pasienter ble smittet.

Ifølge Kratholm oppsto bakterien i ventilasjonsanlegget på klinikken.

Konsekvensen er at alt av utstyr må kastes og tak, vegger og golv må rives. Det vil ta minst et år å bygge klinikken opp igjen.

Kratholm mener at Helsetilsynet ikke har satt seg grundig nok inn i saken mot ham.

– For å unngå at noe liknende skjer i framtiden er det viktig å komme til bunns i hvordan disse bakteriene kunne oppstå. Min opplevelse er at verken Helse Nord eller UNN er interessert. Derfor håper jeg på Helsetilsynet, sier Kratholm.

45 leger mistet autorisasjonen

De siste to årene har til sammen 160 helsepersonell mistet autorisasjonen sin.

Av disse har om lag 45 vært leger.

– I saker som gjelder spørsmål om faglig forsvarlighet – som Kratholm-saken gjelder – er det ti leger som har mistet sin autorisasjon på det grunnlaget, sier Susanne Lie i Helsetilsynet.

Gjennomsnittlig behandlingstid av tilsynssaker i Helsetilsynet er på rundt seks måneder. Lie tror nok denne saken vil ta lengre tid å behandle.

Etterforskes fortsatt

Øyelegen er også siktet for grovt bedrageri mot det politiet mener kan dreie seg om mer enn 1000 eldre pasienter over flere år.

Politiadvokat Trond Lakselvhaug sier siktelsen står ved lag. Men han vil ikke si om mistanken mot siktede er styrket eller svekket etter avhørene, eller om omfanget av saken er endret.

– Det gjenstår fortsatt mye etterforskning i saken, blant annet en rekke avhør.

All informasjon som innhentes under etterforskningen skal testes opp mot eventuelle andre informasjonskilder.

– Det er derfor vanskelig å ha noen formening om når etterforskningen antas å være ferdig, men vi har et mål om at den skal være ferdig i løpet av høsten, sier Lakselvhaug til NRK.