Hopp til innhold

Avskiltet øyelege tiltalt for grovt bedrageri mot flere tusen: – Ekstremt dristig av politiet

Etter en langvarig etterforskning har Nordland politidistrikt besluttet å ta ut tiltale mot øyelege Jens Kratholm. Tiltalen gjelder bedrageri mot flere tusen pasienter.

Jens Kratholm

AVSKILTET: Jens Kratholm er siktet for bedrageri av flere tusen pasienter. Tidligere i år ble han fratatt autorisasjonen som lege.

Foto: Martin Mortensen

I oktober 2017 anmeldte Helse nord øyelegen for mistanke om bedrageri av en rekke pasienter over en femårsperiode.

I ettertid ble siktelsen utvidet til å omhandle alle pasienter Kratholm har behandlet.

Tiltalen omfatter om lag 32.000 enkeltstående transaksjoner og har et omfang på om lag 12 millioner kroner.

– Det tiltalen gjør gjeldende, er at han har tatt seg betalt mer enn han hadde adgang til å ta seg betalt. Dette i forbindelse med at pasientene enten var til undersøkelse eller operasjon, sier politiadvokat Trond Lakselvhaug.

Han sier at i mer eller mindre samtlige av undersøkelser eller operasjoner gjort av

Trond Lakselvhaug

Politiadvokat Trond Lakselvhaug sier det har vært en svært omfattende etterforskning.

Foto: Harald Krogtoft / NRK

øyelegen i perioden 2012-2018, har Kratholm gått ut over adgangen han hadde til å ta seg betalt.

Ifølge tiltalen skal øyelegen ha fått pasientene til å betale for øvrige tjenester og/eller materiell som de ikke mottok, ved å unnlate å fortelle at han hadde tatt seg betalt for noe han ikke hadde levert. Det oppstod tap eller fare for tap for pasientene.

Politiet sier at etterforskningen av saken har vært svært omfattende. Omtrent 25 pasienter er avhørt i saken.

– Vi mottok anmeldelsen i 2017, og det har gått lang tid. Det er snakk om 32.000 enkelttransaksjoner, avhør av en god del pasienter, leger og øyeleger. Det er også gjentatte avhør av tiltalte.

– Ekstremt dristig av politiet

Advokat Tor Strand sier han har hatt et kort møte med klienten om tiltalebeslutningen.

– Han hadde regnet med en henleggelse og mener det er ekstremt dristig av politiet å ta ut tiltale. Tiltalebeslutningen gir ikke noe fullstendig bilde av hva anklagen er, sier han til NRK.

Strand sier de vil be om ytterligere opplysninger fra politiet om hva dette egentlig går ut på.

– Jens Kratholm mener at all betaling han har tatt fra pasientene sine er i henhold til forskriften og det som er normaltariff for avtalepasienter. Han har forholdt seg til den.

Forsvarer Tor Strand, Ofoten tingrett

Forsvarer Tor Strand sier klienten hadde regnet med en henleggelse av saken.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

I tiltalen går det frem at Kratholm både skal ha tatt egenbetalinger ut over egenandelen og at han skal ha tatt betaling for varer og tjenester som pasientene ikke har mottatt.

Ifølge Strand kjenner han seg ikke igjen i dette. Blant opplysningene de ønsker å få fra politiet er hvordan de har kommet frem til de 12 millioner kronene.

Ble fratatt autorisasjon

I juni mistet Jens Kratholm retten til å titulere seg som øyelege og spesialist i øyesykdommer.

Helsetilsynet konkluderte med at den omstridte øyelegen i Narvik var uegnet til å utøve legeyrket, og at behandlingen han drev var uforsvarlig.

Da NRK møtte Jens Kratholm i juli innrømmet han at det ikke var forsvarlig å jobbe så mye som han hadde gjort.

– Du må jo jobbe mer enn åtte timer om dagen. Og det er jo klart. Liksom å kjøre i 130 i 60-sona, så er det jo ikke forsvarlig. Og det vet Helse nord, uttalte Kratholm.

Voldsom pågang av pasienter

Det er mer enn 20 år siden den danske øyelegen kom til Narvik, hvor han fikk avtale med Helse nord som såkalt avtalespesialist.

Siden 1997 har han ifølge egne tall hatt 170.000 konsultasjoner. Han har utført 15.000 grå stæroperasjoner.

Ifølge Brennpunkt-programmet «Pengespesialistene» opererte Øyeklinikken i Narvik rundt år 2000 flere for grå stær enn alle øyelegene på Rikshospitalet. Til sammen.

Kratholm på sin side forsvarte det store antallet operasjoner. Han har vist til legenes etiske regelverk som sier at man som lege ikke nekte en pasient behandling med mindre man er rimelig sikker på at han kan få behandling hos en annen lege.

Kratholm sier kapasiteten på øyeleger er helt sprengt i Nord-Norge.

– Det er Helse Nords ansvar å skaffe nok øyeleger. Det har vært en voldsom pågang hos oss, dermed har vi jobba nesten døgnet rundt.

Anmeldt for bedrageri, svarte med motanmeldelse

I 2017 anmeldte Helse nord øyelegen til politiet. Han ble pågrepet i en politiaksjon ved Øyeklinikken i Narvik i april i fjor, og siktet for grovt bedrageri av flere pasienter over flere år.

Selv har han hele tiden avvist at han ikke har tatt for mye betalt. Han har hele tiden hevdet at han har holdt seg til takstforskriften i alle år.

Da NRK snakket med han i sommer mente han at problemet var at Helse nord ikke kan takstheftet.

– Jeg har holdt meg til takstforskriften i alle år. Pasientene mistenker at de har betalt for mye, og tar kontakt med Helse nord som ikke kan hjelpe dem fordi de ikke forstår takstreglene. Så forsøker Helse nord å forklare dette videre til politiet, uten selv å skjønne forskriftene, uttalte han.

I september gikk han selv til politianmeldelse av sin mangeårige oppdragsgiver.

I anmeldelsen hevder Kratholm at Helse nord skal ha bedratt tusenvis av øyepasienter i Hålogaland-regionen fra 2010 og fram til i dag.

I anmeldelsen anslår Kratholm bedrageriet til å være på 100 millioner kroner siden 2010.

Denne saken er nå henlagt av politiet.

– Årsaken er at det ikke er funnet rimelig grunn til å undersøke om hvorvidt det er begått et straffbart forhold, sier påtaleleder Martin Arneng Varsi i Nordland politidistrikt.