Hopp til innhold

Her pågripes øyelege i politiaksjon – siktet for grovt bedrageri

Den omstridte øyelegen Jens Kratholm er siktet for bedrageri mot det politiet mener kan dreie seg om mer enn 1000 eldre pasienter over flere år.

Her aksjonerer politiet hos Øyelege Jens Kratholm

HER PÅGRIPES LEGEN: Øyelege Jens Kratholm pågripes av politiet i februar. Han er siktet for grovt bedrageri mot flere pasienter.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Kratholm skal urettmessig ha krevd egenandeler fra pasienter han har operert på klinikken i Narvik.

Øyelegen har nå status som siktet for grovt bedrageri med en strafferamme på seks år.

– Det kan dreie seg om mer enn 1000 pasienter og et samlet beløp på over én million kroner, sier politiadvokat Trond Lakselvhaug i Nordland politidistrikt.

Det var i oktober 2017 at politiet mottok en anmeldelse fra Helse Nord. Det regionale helseforetaket har i mange år har hatt en avtale om at den privatpraktiserende legen kan utføre 500 grå stær-operasjoner for det offentliges regning.

Men nå var det noe som skurret. Helseforetaket hadde fått en mistanke om at øyelegen ved Øyeklinikken i Narvik AS ikke gjorde alt etter boka.

Den konkrete mistanken gikk ut på at øyelegen skal ha krevd en egenandel fra pasientene som han ikke hadde lov til – og som er i strid med takstforskriften.

– Kan ha pågått i årevis

Trond Lakselvhaug

– Politiets rolle er å etterforske de eventuelt straffbare forhold. Vi har ingen myndighet til å stanse en lege i hans medisinskfaglige arbeid. Hvorvidt han kan fortsette som lege er det Helsetilsynet og Helse Nord som må avgjøre, sier politiadvokat Trond Lakselvhaug.

Foto: NRK

– Han skal ha tatt seg betalt for beløp av pasientene som han ikke hadde krav på. Dette forholdet kan ha pågått fra 2012 og fram til i dag, sier politiadvokaten til NRK.

Økoteamet i Nordland politidistrikt starter straks undersøkelser i saken, som har vært etterforsket i halvannet år.

Saken har hatt høy prioritet og det er satt av flere etterforskere til jobben som pågår.

I mellomtiden har øyelegen operert hundrevis av pasienter – på oppdrag fra Helse Nord.

Men i januar gikk det galt. Fire eldre menn fikk en alvorlig betennelse i øynene etter en rutineoperasjon for grå stær ved øyeklinikken. Noen uker etter ble det oppdaget to nye tilfeller.

NRK har vært i kontakt med Jens Kratholm, som sier at han ikke uttaler seg til noen andre enn politiet og sin advokat, Tor J. Strand. Strand er forelagt opplysningene fra politiet, men ønsker ikke å kommentere saken.

Til avisen Fremover avviser øyelegen at han har gjort noe som skulle gi grunnlag for en politianmeldelse.

Aksjonerte mot øyelegen

I februar aksjonerte politiet mot øyelegen. Han ble pågrepet og politiet foretok en ransaking på legekontoret i Narvik.

– Han ble avhørt, og deretter løslatt, opplyser Lakselvhaug.

Til sammen opererte øyelegen 290 pasienter for grå stær i løpet av årets første måned. Antallet står i skarp kontrast til avtalen Kratholm har med Helse Nord. Ifølge avtalen skal øyelegen utføre 500 grå stæroperasjoner i året. Disse operasjonene skal fordeles jevnt ut over kalenderåret.

Kommunikasjonsdirektør Anne May Knudsen Helse Nord

Kommunikasjonsdirektør Anne May Knudsen i Helse Nord.

Foto: Helse Nord

Avtalen ble inngått i 2011, og har ingen utløpsdato, men kan sies opp dersom det er god begrunnelse for dette.

Tirsdag ble det kjent at Helse Nord sier opp avtalen med øyelegen.

– Helse Nord har avviklet avtalen fordi vilkårene i avtalen er brutt. De 500 operasjonene han har avtale om er ikke jevnt fordelt utover året, sier kommunikasjonsdirektør Anne May Knudsen i Helse Nord.

En annen årsak til at avtalen er sagt opp er brudd på arbeidstidsbestemmelsen.

– Vi mener øyelegen har jobbet langt utover det som er avtalt. Sammen med forhold han nå er politianmeldt for, mener vi at vi har grunnlag for å heve avtalen med Øyeklinikken i Narvik, sier Knudsen.

– Hvorfor har ikke avtalen blitt sagt opp før nå?

– Politiet har måttet få gjøre sin etterforskning. Vi må ha en grunn til å heve avtalen, og den mener vi at vi har fått nå, sier Knudsen.

Hun understreker at oppsigelsen av avtalen ikke har noe med «bakteriesaken» å gjøre.

– Det er kun tilfeldig og sammenfallende i tid.

Tidkrevende etterforskning

Øyelege Jens Kratholm/Narvik øyeklinikk AS

8. januar 2019 ble det slått alarm da fire mannlige pasienter fikk påvist en alvorlig betennelse i øynene. Samtlige hadde blitt operert for grå stær hos øyespesialist Jens Kratholm, som eier og driver Øyeklinikken i Narvik AS.

Foto: Kjell Mikalsen/NRK

Ifølge politiadvokat Trond Lakselvhaug har etterforskningen vært utfordrende på grunn av den strenge taushetsplikten overfor legens pasienter.

– Det har vært tidkrevende, særlig fordi det er nødvendig å gjøre avklaringer i forhold til taushetsplikten knyttet til hvem som har vært pasienter hos legen.

Det er mye som gjenstår før politiet kan konkludere om det har skjedd noe straffbart,

– Det gjenstår flere gjennomganger av beslag og flere avhør.

Avdekket «betydelige mangler»

Burkholderia cepacia.

Her ser man bakterien vokse på en laktoseskål. Bakterien er multiresistent.

Foto: Karianne Wiger Gammelsrud / Avdeling for mikrobiologi, Oslo universitetssykehus

De seks pasientene som fikk øyebetennelse etter grå stær-operasjon hos øyelegen har alle fått behandling for den multiresistente bakterien Burkholderia cepacia ved Universitetssykehuset i Tromsø (UNN). Det regionale kompetansesenteret for smittevern ved UNN har hatt øyelegesaken som fulltidsbeskjeftigelse siden den første pasienten ble syk.

De har vært på befaring i Narvik to ganger og gått gjennom alle ledd i operasjonsprosessen for å forstå hvordan bakterien Burkholderia cepacia har havnet inne i øyet på pasientene. I dag ble innholdet i rapporten kjent.

Det er Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering ved Oslo Universitessykehus som har gjennomgått klinikkens rutiner for rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av utstyr og instrumenter som blir brukt under grå stær-operasjoner.

Her ble det avdekket flere avvik og mangelfulle rutiner innen smittevern, som vil medføre risiko for at tilfeldige miljøbakterier kan forårsake alvorlige infeksjoner etter kirurgi.

«Instrumenter og utstyr brukt under kataraktkirurgi på Øyeklinikken hadde stor risiko for å være usterile. Dette ansees som sannsynlig årsak til utbruddet med øyeinfeksjoner med Burkholderia cepacia hos 6 pasienter som gjennomgikk slik kirurgi ved Øyeklinikken i januar 2019», heter det i rapporten.