NRK Meny
Mannen 29.10-2014
Foto: Ivar Eidheim / NRK

Rasfarlege «Mannen»

Oppsummert

Mannen er eit fjell på 1294 meter over Horgheim i Romsdalen. Fjellpartiet er blant dei mest overvaka i landet, og er nøye kontrollert av geologar i NVE. At fjellpartiet fell ned før eller seinare, er ekspertane samde om. Spørsmålet er berre når.

Sjå utviklinga i det rasutsette fjellpartiet i Mannen i Romsdalen.
 • Vil fjernstyre godstog

  Green Cargo vil ikke la godstrafikken stoppe opp når Raumabanen må stenge på grunn av rasfare fra fjellet Mannen. Løsningen er radiostyrt godstog. Kjell Owrehagen i Green Cargo sier til Åndalsnes Avis at fjernstyring av godstog er løsningen for å kunne videreføre godstrafikken på Raumabanen, selv når den er stengt. Enkelt sagt vil det bety at godstoget kjøres som normalt av lokfører til det rasfarlige området. Lokføreren går så av toget og fjernstyrer det gjennom den rasfarlige strekningen.

  Raumabanen i Romsdal
  Foto: Gunhild Sætre / NRK
 • Møter ministeren

  Rauma kommune er nå i møte med blant andre olje og energiminister Terje Søviknes. Temaet for møtet er blant annet å se på hvilke tiltak fagmiljøene kan gjøre for å prøve å få en bedring for situasjonen til beboerne under fjellet Mannen.

  Møte mellom Rauma kommune og OED.
  Foto: Gunhild Sætre / NRK
 • Vil sjå nærare på erstatning


  Olje og energiminister Terje Søviknes seier det er aktuelt å sjå nærare på erstatningsspørsmålet for dei som stadig blir evakuert frå heimane sine under fjellet Mannen. Bebuar Gunn Walstad Sogge sa til NRK i forrige veke at naturskadeforsikringa ikkje gjeld for dei som blir evakuert i ekstremsituasjoner, og at dei har hatt store utgifter. Søviknes seier det er riktig at det ikkje finns noko klar ordning, og at dette er ei ny problemstilling som det er aktuelt å sjå nærare på.

  Terje Søviknes
  Foto: Marte Rommetveit / NRK
 • Liten auke ved Mannen

  Frå det skredutsette fjellpartiet ved Mannen i Rauma melder NVE laurdag morgon at rørslene har auka litt frå fredag. Dei er no 30-35 millimeter i døgnet i øvre del og 4-5 millimeter i den nedste delen. Sidan det er meldt tørt og nokså kaldt ver framover er farenivået framleis gult.

  NVE under Mannen
  Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK
 • Kan flytte heim igjen

  Politimeisteren har oppheva ferdsels- og opphaldsforbodet under fjellet Mannen. Dei som bur i området kan dermed flytte heim igjen.Også fritidsbustader kan bli tatt i bruk igjen. Forbodet som gjaldt togtrafikk er og oppheva slik at Raumabanen kan gjenoppta normal trafikk.

  Evakuerte ved Mannen får hente ut saker
  Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK
Siste nytt om Mannen
Reporter Gunnhild Sætre rapporterer frå «Mannen», der NVE fortsatt pumper vatn ned i fjellsprekker i håp om å framprovosere eit ras.
Håper å kunne starte snart