NRK Meny
Mannen 29.10-2014
Foto: Ivar Eidheim / NRK

Rasfarlege «Mannen»

Oppsummert

Mannen er eit fjell på 1294 meter over Horgheim i Romsdalen. Fjellpartiet er blant dei mest overvaka i landet, og er nøye kontrollert av geologar i NVE. At fjellpartiet fell ned før eller seinare, er ekspertane samde om. Spørsmålet er berre når.

Se utviklingen ved fjellet "Mannen".
Sjå bilete frå Mannen også om natta.
Sjå utviklinga i det rasutsette fjellpartiet i Mannen i Romsdalen.
 • Møter ministeren

  Rauma kommune er nå i møte med blant andre olje og energiminister Terje Søviknes. Temaet for møtet er blant annet å se på hvilke tiltak fagmiljøene kan gjøre for å prøve å få en bedring for situasjonen til beboerne under fjellet Mannen.

  Møte mellom Rauma kommune og OED.
  Foto: Gunhild Sætre / NRK
 • Vil sjå nærare på erstatning


  Olje og energiminister Terje Søviknes seier det er aktuelt å sjå nærare på erstatningsspørsmålet for dei som stadig blir evakuert frå heimane sine under fjellet Mannen. Bebuar Gunn Walstad Sogge sa til NRK i forrige veke at naturskadeforsikringa ikkje gjeld for dei som blir evakuert i ekstremsituasjoner, og at dei har hatt store utgifter. Søviknes seier det er riktig at det ikkje finns noko klar ordning, og at dette er ei ny problemstilling som det er aktuelt å sjå nærare på.

  Terje Søviknes
  Foto: Marte Rommetveit / NRK
 • Liten auke ved Mannen

  Frå det skredutsette fjellpartiet ved Mannen i Rauma melder NVE laurdag morgon at rørslene har auka litt frå fredag. Dei er no 30-35 millimeter i døgnet i øvre del og 4-5 millimeter i den nedste delen. Sidan det er meldt tørt og nokså kaldt ver framover er farenivået framleis gult.

  NVE under Mannen
  Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK
 • Kan flytte heim igjen

  Politimeisteren har oppheva ferdsels- og opphaldsforbodet under fjellet Mannen. Dei som bur i området kan dermed flytte heim igjen.Også fritidsbustader kan bli tatt i bruk igjen. Forbodet som gjaldt togtrafikk er og oppheva slik at Raumabanen kan gjenoppta normal trafikk.

  Evakuerte ved Mannen får hente ut saker
  Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK
 • Skal meir til at nivået blir raudt

  Sjefgeolog Lars Harald Blikra seier dei kjem til å legge meir vekt på rørslene nederst i det skredutsette fjellpartiet Mannen i framtida. Det inneber truleg at det skal meir til før NVE set farenivået til raudt, og som gjer at dei som bur under fjellet må bli evakuerte.

  Fjellet Mannen
  Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK
Siste nytt om Mannen
Reporter Gunnhild Sætre rapporterer frå «Mannen», der NVE fortsatt pumper vatn ned i fjellsprekker i håp om å framprovosere eit ras.
Håper å kunne starte snart