Ingen vet når det vil komme et ras fra fjellet Mannen, men geologene vet at det vil skje. På fire år har deler av fjellet flyttet seg sju meter!

Rasfarlege «Mannen»

Oppsummert

Siden høsten 2014 har beboere under fjellet Mannen i Rauma blitt evakuert ti ganger. Det rasfarlige partiet Veslemannen har et volum på mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter.

Mannen dagkamera.
 • Oransje farenivå ved Mannen

  NVE har justert opp farenivået ved det rasutsette fjellpartiet Veslemannen i Rauma i Romsdal til oransje nivå, altså det nest øvste. NVE justerte ned farenivået til gult nivå tysdag morgon etter ei veke med raudt nivå, men rørslene auka utpå kvelden og er framleis ganske høge. Det er no meldt regn og varmt ver, noko som gjer at farenivået blir oransje.

 • Setter ned farenivået ved Mannen

  NVE setter ned farenivået for Veslemannen til gult på bakgrunn av avtagende bevegelser i fjellpartiet. Døgnhastigheten er nå 12 cm i øvre og 2,5 cm i nedre del. Veslemannen har hatt rødt farenivå siden 9. oktober. De evakuerte får nå flytte hjem.

 • Pressekonferanse om Mannen

  Få siste nytt om situasjonen ved fjellet Mannen i Rauma klokka 10.00.

 • Fleire steinsprang frå Mannen

  Det har vore fleire steinsprang og eitt større skred frå fjellet Mannen i Rauma i natt. I natt var rørslene i det rasfarlege partiet 40 centimeter i døgnet i øvre del. Dei har no minka, og ligg no på 20–25 centimeter, opplyser NVE.

 • Gjekk større skred i natt

  Det har vore mykje steinsprang frå fjellet Mannen i Rauma i natt. To skred blei registrert like over midnatt. I løpet av natta var rørslene i det rasfarlege fjellpartiet Veslemannen oppe i 40 cm i døgnet i øvre del. Rørslene har minka, og ligg no på 20–25 cm i døgnet i øvre del, og 3 cm i nedre del. – Det blei rapport om eit større skred frå lytteposten til Sivilforsvaret rundt midnatt. Fjellpartiet har vore veldig sensitivt og uroleg, seier vakthavande geolog i NVE, Gudrun Majala.

Geolog Gustav Pless i NVE opprettheld farenivå raudt ved fjellet Mannen i Rauma, men trur ikkje det blir mykje rørsle komande døgn. Han trur farenivået går ned til gult i morgon.