NRK Meny
Mannen 29.10-2014
Foto: Ivar Eidheim / NRK

Rasfarlege «Mannen»

Oppsummert

Mannen er eit fjell på 1294 meter over Horgheim i Romsdalen. Fjellpartiet er blant dei mest overvaka i landet, og er nøye kontrollert av geologar i NVE. At fjellpartiet fell ned før eller seinare, er ekspertane samde om. Spørsmålet er berre når.

Sjå utviklinga i det rasutsette fjellpartiet i Mannen i Romsdalen.
 • Utbyggingar under Mannen

  Leiinga i Rauma kommune er glad for at det no ser ut til å bli mogleg for bebuarane under fjellet Mannen å gjennomføre større utbyggingar og forbetringar. I ein ny rapport som er blitt laga på oppdrag for Direktoratet for byggkvalitet heiter det at det bør opnas for å kunne utvikle eigedomar som ligg i område som er under kontinuerleg overvaking. Spesialrådgjevar Ole Kjell Talberg i Rauma kommune seier dette betyr mykje, spesielt for dei innbyggjarane i området det gjelder.

 • Erna Solberg på Rauma-besøk

  Statsminister Erna Solberg (H) er søndag på besøk hos dei som bur under det rasutsette fjellpartiet «Mannen» i Rauma. Familiane som bur der har blitt evakuerte gong på gong og snakka med statsministeren om usikkerheita dei opplever. – Det gjer inntrykk å vere her. Eg forstår at dette er ein krevande situasjon for dei, seier statsministeren.

  Erna Solberg besøker bebuarane under Mannen
  Foto: Håvard Jangaard Strand / NRK
 • Vil fjernstyre godstog

  Green Cargo vil ikke la godstrafikken stoppe opp når Raumabanen må stenge på grunn av rasfare fra fjellet Mannen. Løsningen er radiostyrt godstog. Kjell Owrehagen i Green Cargo sier til Åndalsnes Avis at fjernstyring av godstog er løsningen for å kunne videreføre godstrafikken på Raumabanen, selv når den er stengt. Enkelt sagt vil det bety at godstoget kjøres som normalt av lokfører til det rasfarlige området. Lokføreren går så av toget og fjernstyrer det gjennom den rasfarlige strekningen.

  Raumabanen i Romsdal
  Foto: Gunhild Sætre / NRK
 • Møter ministeren

  Rauma kommune er nå i møte med blant andre olje og energiminister Terje Søviknes. Temaet for møtet er blant annet å se på hvilke tiltak fagmiljøene kan gjøre for å prøve å få en bedring for situasjonen til beboerne under fjellet Mannen.

  Møte mellom Rauma kommune og OED.
  Foto: Gunhild Sætre / NRK
 • Vil sjå nærare på erstatning


  Olje og energiminister Terje Søviknes seier det er aktuelt å sjå nærare på erstatningsspørsmålet for dei som stadig blir evakuert frå heimane sine under fjellet Mannen. Bebuar Gunn Walstad Sogge sa til NRK i forrige veke at naturskadeforsikringa ikkje gjeld for dei som blir evakuert i ekstremsituasjoner, og at dei har hatt store utgifter. Søviknes seier det er riktig at det ikkje finns noko klar ordning, og at dette er ei ny problemstilling som det er aktuelt å sjå nærare på.

  Terje Søviknes
  Foto: Marte Rommetveit / NRK
Siste nytt om Mannen
Reporter Gunnhild Sætre rapporterer frå «Mannen», der NVE fortsatt pumper vatn ned i fjellsprekker i håp om å framprovosere eit ras.
Håper å kunne starte snart