Ingen vet når det vil komme et ras fra fjellet Mannen, men geologene vet at det vil skje. På fire år har deler av fjellet flyttet seg sju meter!

Rasfarlege «Mannen»

Oppsummert

Siden høsten 2014 har beboere under fjellet Mannen i Rauma blitt evakuert elleve ganger. Det rasfarlige partiet Veslemannen har et volum på mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter.

Mannen dagkamera.
 • Grønt nivå ved fjellpartiet Mannen

  Minkende bevegelser og melding om stabilt lave temperaturer gjør at farenivået for Veslemannen settes ned til grønt. Bevegelsene til det ustabile fjellpartiet er avtatt betydelig siste uken. Hastigheten er nå omkring 9 mm pr. døgn i det øvre partiet, og 3-4 mm pr. døgn i det nedre frontpartiet. Det er meldt kuldegrader ut hele langtidsperioden, og dermed blir det ingen snøsmelting og vanntilførsel. NVE setter derfor ned farenivået for Veslemannen til grønt.

  Mannen
  Foto: Tore Ellingseter / NRK
 • Gult farenivå ved Mannen

  NVE har sett ned farenivået ved det rasutsette fjellpartiet Veslemannen i Rauma frå oransje til gult. Grunnen er at temperaturen har gått nedover og snøsmeltinga stoppa opp. Hastigheita i fjellet har dermed gått nedover. NVE forventar stabile forhold framover.

 • Framleis oransje farenivå

  NVE opprettheldt oransje farenivå for det rasutsette fjellpartiet ved Mannen i Rauma. Det blei oppgradert frå gult sist torsdag, på grunn av høg temperatur og mykje smeltevatn. Rørslene i øvre del er no rundt 10 cm/døgn.