Ingen vet når det vil komme et ras fra fjellet Mannen, men geologene vet at det vil skje. På fire år har deler av fjellet flyttet seg sju meter!

Rasfarlege «Mannen»

Oppsummert

Siden høsten 2014 har beboere under fjellet Mannen i Rauma blitt evakuert elleve ganger. Det rasfarlige partiet Veslemannen har et volum på mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter.

Mannen dagkamera.
  • Mannen er stabil

    Bevegelsene i Veslemannen har endret seg lite etter at farenivået ble hevet til gult torsdag 13. juni, melder NVE. Frontpartiet flytter seg 2–3 millimeter per døgn. Bevegelsene er vesentlig høyere i den øvre delen, rundt 15 millimeter per døgn. Men på grunn av snø i terrenget er målingene der noe mer usikre, ifølge NVE.

  • Grønt nivå ved fjellpartiet Mannen

    Minkende bevegelser og melding om stabilt lave temperaturer gjør at farenivået for Veslemannen settes ned til grønt. Bevegelsene til det ustabile fjellpartiet er avtatt betydelig siste uken. Hastigheten er nå omkring 9 mm pr. døgn i det øvre partiet, og 3-4 mm pr. døgn i det nedre frontpartiet. Det er meldt kuldegrader ut hele langtidsperioden, og dermed blir det ingen snøsmelting og vanntilførsel. NVE setter derfor ned farenivået for Veslemannen til grønt.

    Mannen
    Foto: Tore Ellingseter / NRK