Store steinmasser raste nedover Veslemannen. Store deler av fjellpartiet har rast ut.
BVEs geolog Lars Harald Blikra sier til NRK at store deler av fjellpartiet Veslemannen har rast ut.

Rasfarlege «Mannen»

Oppsummert

Torsdag kveld raste store delar av fjellpartiet Veslemannen ut. Sidan hausten 2014 har bebuarar under fjellet Mannen blitt evakuert ei rekkje gonger. Det rasfarlege partiet Veslemannen har hatt eit volum på mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter.

 • Søkte om erstatning

  To av dei som bur under Veslemannen i Rauma søkte til fylkesmannen i Møre og Romsdal om erstatning, det skriv Sunnmørsposten. Dei søkte om 470 000 kroner for tap som dei har hatt i forbindelse med evakueringar når Veslemannen har vore på raudt farenivå. Men fylkesmannen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet seier nei, fordi søknaden ikkje fylte dei krava fylket og staten har.

 • 54.400 kubikkmeter raste ut

  Analyser gjort av NVE i etterkant av raset fra Veslemannen viser at 54.400 kubikkmeter raste ut. Før dette har 15.000 kubikkmeter stein rast ut fra partiet siden 2014 i form av mindre skred og steinsprang. Analysene viser også at områdene i Veslemannen som har hatt størst bevegelse har flyttet seg opp mot 20 meter siden målingene startet. NVE opplyser også at det er en del løsmasser fra skredet som ligger igjen nederst i den bratte renna som går fra løsneområdet til skredviften under. Løsmassene kan bli mobilisert ved sterk nedbør og kan gå ut som et løsmasseskred. NVE vurderer at dette ikke har potensial til å nå bebyggelse, men kan gå over beitemark og ned mot toglinja i nord.

  Ura under Veslemannen
  Foto: Øyvind Sandnes / NRK Luftfoto
 • Nødvendig med evakuering

  Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg meiner det var rett å evakuere bebuarane under Veslemannen kvar gong farenivået vart heva til raudt, sjølv om det viste seg at raset ikkje påverka nokon av husa. – Det har vore ei fagleg grunngjeving bak evakueringane, understrekar ministeren.

  Kjell-Børge Freiberg
 • Møtte opp til festmiddag

  Bebuarane under Mannen møtte i dag opp til ein festmiddag for å feire at tida for evakueringar er over. Saman med ordførar Lars Olav Hustad, skal dei ete middag på Hotel Aak. – Eg har aldri sove så godt ein søndagsmorgon, seier Gunn Sogge, som no har flytta heim igjen etter 16 evakueringar.

  Bebuarane under Veslemannen på festmiddag
  Foto: Frode Berg / NRK
 • Har lært mykje av Veslemannen

  Beredskapssjef i Møre og Romsdal, Stine Sætre, seier dei tek med seg mykje nyttig kunnskap frå arbeidet med Veslemannen dei siste åra. – Vi har andre tilsvarande problem med fjellskred som kan bli endå større. Å få lov til å kjenne kvarandre og korleis dette skal fungere i eit større scenario er kjempeviktig, seier Sætre.

  Stine Sætre
  Foto: Roar Strøm / NRK
Nettvideo som forklarer hva som skjer når Mannen og Veslemannen raser, grafikk av et eventuelt skred
Seksten gongar har Gunn Walstad Sogge måtte forlate heimen sin på grunn av rasfaren frå fjellpartiet Veslemannen. No kan ho ha blitt evakuert for siste gong.