Hopp til innhold

Ny rapport sier ja til deponi – men naboer er skeptisk

EIDSVÅG (NRK): – Jeg frykter utslipp, sier en av dem som kan bli nabo til et nytt nasjonalt deponi for farlig avfall.

Folkemøte om deponi på Raudsand

Torsdag kveld møtte ca to hundre opp til folkemøte i idrettshallen i Eidsvåg i Nesset for å få høre om den nye risiko- og sårbarhetsanalysen.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

I det som en gang var et gruveområde på Raudsand ønsker Nesset kommune og selskapet Bergmesteren å etablere et nasjonalt mottak for farlig industriavfall. Men det ønsker ikke naboene eller de andre kommunene langsTingvollfjorden. Motstanderne kom tidligere i år med en rapport de hadde fått laget som klart advarte mot etableringen av et avfallsdeponi. Men torsdag la selskapet Bergmesteren frem en risiko- og sårbarhetsanalyse hvor konklusjonen er ja til deponi, forteller Harald Storvik.

Harald Storvik

Harald Storvik er daglig leder i selskapet Bergmesteren.

Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

– Enkelt sagt så har vi hatt flere bekymringer som har blitt avkreftet etter hvert. Konklusjonen er at dette absolutt er gjennomførbart under visse forutsetninger.

Ingen konkluderer med at det ikke bør etableres deponi

Avfallsdeponi i Rausand

Her vil Bergmesteren bygge et deponi for farlig avfall. Flere frykter konsekvensene hvis noe lekker ut i fjordsystemet.

Foto: Bergmesteren Raudsand

Rapporten, som flere konsulentbyråer har vært involvert i, baserer seg på 80 underrapporter og 150 kilder. Norconsult skriver i sin sammenfatning at de ikke har «avdekket at tiltaket medfører uakseptable negative konsekvenser og det legges til grunn at tiltaket kan gjennomføres innenfor gjeldende lovverk.»

Storvik sier at rapportene har funnet både negative konsekvenser, for de har utredet negative og positive sider. Men ingen av rapportene konkluderer ifølge han med at det ikke bør etableres deponi for farlig avfall i nye fjellhaller på Raudsand.

Les rapportene her.

200 møtte opp til folkemøte

Synnøve Almås Harstad er nabo til det som kan bli et nytt nasjonalt avfallsdeponi. Hun var en av de om lag 200 som møtte opp til folkemøte om den nye rapporten i Eidsvåg torsdag kveld. Hun er skeptisk.

Synnøve Almås Harstad

Synnøve Almås Harstad vil ikke har et nasjonalt avfallsdeponi i nabolaget.

Foto: Øyvind Sæbjørnsen / NRK

– Jeg frykter utslipp, jeg frykter for miljøet og jeg frykter for etterkommerne våre, sier hun.

Harald Storvik i Bergmesteren sier han har forståelse for bekymringene som kommer frem, men mener de har tatt tak i alle sider av problemet.

– Det fins alltid ting som kan skje, og det viser konsekvensutredningen også. Det fins punkter som er usikre, men de er håndterbare. Det går an å gjøre dette på en sikker måte, hvis ikke blir ikke anlegget gjennomført.

Harstad er likevel ikke overbevist.

– Når de sier at dette kan holdes innenfor lovverket, så er ikke det godt nok, sier hun.

Vil ha deponiet i Telemark

Det er ikke bare Nesset kommune og Bergmesteren som vil ha det nye avfallsdeponiet. Bjørn Rune Gjelsten og selskapet NOAH har vært på offensiven i konkurranse med Raudsand. NOAH driver anlegget på Langøya i Oslofjorden og hevder de vil kunne tilby en mer miljøvennlig løsning som innebærer prosessering og behandling av det farlige avfallet på Langøya, og så trygg transport og lagring i deponi i fjellet ved Brevik.

Harald Storvik mener uansett at Bergmesteren sine planer er styrket med konsekvensutredninga de la frem torsdag.

– En av forutsetningene departementet har satt er at om det lar seg gjennomføre på Raudsand, så ønsker de ikke å gå for en statlig regulering i Brevik. Og forutsetningen for å gjøre en statlig regulering i Brevik er at det ikke finnes andre alternativer. Nå er det bare to alternativer som er oppe, så jeg føler vi kommer styrket ut av dette.

Saken kommer ut på høring i februar.