Hopp til innhold

– Brevik går fra «idyllisk sørlandsby» til «et sted der man lagrer avfall»

BREVIK (NRK): Til tross for nye planer om deponi, der risikoen skal være lavere, er befolkningen i Brevik fortsatt skeptisk. NOAH er ikke overrasket.

Brevik

REDD FOR OMDØMMET: Brevik er en idyllisk by, men innbyggerne er redd for at et deponi kan ødelegge det som mange oppfatter som en hvitmalt sørlandsby.

Foto: Christina Førli Aas / NRK

Ifølge NOAHs nye planprogram er risikoen redusert på flere områder. Det farlige avfallet skal fortsatt behandles på Langøya utenfor Holmestrand.

Det betyr at avfallet som sendes til Brevik er definert som stabilt og nøytralt. I tillegg skal det fraktes med skip og ikke på land.

Men det er ikke nok til å berolige folk i Brevik.

NOAH

Produksjonsanlegget på Langøya beholdes. NOAH mener det gir en tryggere behandling av avfallet.

Foto: NOAH / NRK

Maktesløs

– Jeg har ikke lest det, men man må være klar over én ting. Det er pengene som styrer hele greiene, sier Tor Jakobsen i Brevik. Han føler seg maktesløs.

– Jeg blir det når bystyret i Porsgrunn allerede har sagt nei og det ikke blir tatt hensyn til i Klima- og miljødepartementet, sier han.

Jakobsen er ikke alene om å komme med krasse kommentarer når NRK spør folk om hva de mener om NOAHs nye planer.

Jobber for å tjene penger

– Vi hadde ikke regnet med et markert skifte i stemningen, sier Carl Hartmann, administrerende direktør i NOAH.

Adm. direktør Carl Hartmann, Noah AS

Administrerende direktør Carl Hartmann i NOAH forteller at de har vurdert opp mot 100 steder for et deponi. De fleste falt tidlig ut. Av de tre som gjensto, er Brevik det absolutt beste.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Han peker på at det fremdeles er lønnsomt for NOAH å etablere et deponi i gruvene til Norcem i Brevik, selv om de skal beholde deler av virksomheten på Langøya.

At folk i Brevik sier NOAH kun er ute etter penger kommenterer han slik:

– Ja, vi jobber jo for å tjene penger. Det må jo alle private virksomheter. Men vi er opptatt av at dette er en samfunnsnyttig virksomhet. Samtidig må vi kunne stå oppreist og si at det drives forsvarlig.

Fra sørlandsby til avfallsby

Selv om risikoen synes lavere er ikke nestleder i Vern om Grenland beroliget. Ivar Dahl Larsen tror ingen kan garantere at det ikke kan bli lekkasjer på lang sikt. Dessuten handler det om andre ting på kort sikt.

Ivar Dahl Larsen

Ivar Dahl Larsen i Vern om Grenland mener at det ikke blir et deponi i Brevik. Han er trygg på at Stortinget ikke vil kjøre over det lokale vedtaket i bystyret som sier nei til et deponi.

Foto: Roald Marker / NRK

– Byen har et omdømme å ta vare på. Et deponi kan være med på å redusere det fra en idyllisk sørlandsby til et sted der man lagrer avfall, sier Larsen.

På spørsmål om Klima- og miljødepartementet har noen kommentarer til den sterke lokale motstanden, svarer statssekretær Lars Andreas Lunde slik han pleier å gjøre:

«KLD er på det nåværende tidspunkt opptatt av å sikre et styrke kunnskapsgrunnlag i saken ved at det gjennomføres en konsekvensutredning av et mulig deponi i Brevik.»

Går imot avfallsdeponi

Gruvene i Brevik oppfyller kravene om nærhet til havn, areal og geologi. Dessuten kommer det godt ut økonomisk. Alternativet er å sprenge ut tilsvarende haller og det vil bli mye dyrere.

Foto: Thor Øistein Eriksen / nrk
Dalen gruver i Brevik kan bli deponi for Noah og farlig avfall

Oversikt over gruvegangen i Dalen gruver i Brevik.

Foto: Norcem

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark