Hopp til innhold

– En trussel for miljø, befolkning og helse

Å lagre farlig avfall i fjellet på Raudsand i Nesset kommune vil ikke være trygt, konkluderer ny rapport.

Avfallsdeponi i Rausand

Rausand i Nesset kommune kan bli Norges nye lagringsplass for farlig avfall.

Foto: Bergmesteren Raudsand

Raudsand i Nesset kommune i Møre og Romsdal er et av to steder som vurderes som lagringsplass for farlig uorganisk avfall når det nåværende deponiet i Oslofjorden er fullt. Deponiet på Raudsand skal eventuelt bygges i området ved der det tidligere var gruvedrift.

Både lokalmiljøet og reiselivet har engasjert seg mot planene. Nå konkluderer en ny rapport med at det vil medføre høy risiko å legge deponiet til Raudsand.

Isola Bygg- og miljøprosjekter står bak rapporten. Pensjonert gruveingeniør Ola Øverlie og oljeingeniør Chiara Isola er to av bidragsyterne. De kaller planene om et nytt deponi på Raudsand en trussel for miljø, befolkning og helsa til dem som arbeider der.

Gruven kan kollapse

Gruver på Raudsand med gassutvikling

Det er gassutvikling i de gamle gruvene, ifølge ny rapport.

Foto: Ola Øverlie

Det har tidligere vært eksplosjoner i det gamle gruveområdet, og teamet bak rapporten har målt at det fremdeles er gassutvikling i de gamle gruvegangene. I den gamle gruva er det tatt ut tjue millioner kubikkmeter med fjell, og det er kilometervis med tuneller. Rapportens "worst case scenario" er at hele gruven vil kollapse som følge av en eksplosjon.

– Gassforekomsten er i seg selv nok til å rope et stort "varsko", sier Ola Øverlie.

Miljøfarlig avfall fra tidligere eier

Rapporten peker også på at det ligger store bagger med avfall i området. De stammer fra aluminiumsindustrien og bedrifta AluScan, som i 2003 ble dømt for alvorlig miljøkriminalitet i Høyesterett etter å aktivt ha gått inn for å skjule utslipp i vann og luft etter lagring av farlig avgall, samt å øke produksjonen uten å ha satt i verk tilstrekkelige miljøtiltak.

Gammelt gruveområde på Rausand

De gamle gruvegangene på Rausand er brukt til lagring av farlig avfall men ingen vet sikkert hva som er lagret der.

Foto: Ola Øverlie

Avfallet som ligger lagret kan reagere med vann og produsere eksplosiv gass som metan, hydrogen og fosfin, ifølge rapporten.

Ifølge rapporten er det både problematisk å sette i gang et utbyggingsarbeid grunnet dagens tilstand i gruveområdet, samt mange faremoment knyttet til lagring av farlig avfall der i fremtiden.

Kan forurense områder som brukes til fiskeoppdrett

Det pekes blant annet på at det er fiskeoppdrett i fjordene rundt gruveområdet, og at forurensing under transport, mottak eller lagring av farlig avfall kan gå utover både fisk og menneskers helse.

I 2013 ble det funnet kasser med radioaktivt avfall i området., og kommuneoverlegen i Nesset sa det ikke var trygt å bevege seg i området rundt den gamle gruva.

– Fjellet er ustabilt

Ola Øverlie

Ola Øverlie er pensjonert gruveingeniør, og en av dem står bak den nye rapporten.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Bergmester Raudsand, som står bak deponi-planene, har ikke tenkt å bruke de gamle gruvegangene til lagring. De ønsker å lage nye fjellhaller under havnivå. Øverlie og de andre som står bak rapporten mener likevel ikke at fjellet er trygt.

– I andre land lagres farlig avfall i granitter eller gabbro, altså bergarter som har vært stabile i over en milliard år. Fjellet på Raudsand ble omdannet for bare noen millioner år siden, og er ikke stabilt nok.