Hopp til innhold

Økt skepsis til deponi for farlig avfall

Kommunestyret i Sunndal frykter konsekvensene hvis det lekker ut gift i fjordsystemet fra et avfallsdeponi i nabokommunen Nesset.

Avfallsdeponi i Rausand

RAUDSAND: Her vil Bergmesteren Raudsand bygge et deponi for farlig avfall. Flere frykter konsekvensene hvis noe lekker ut i fjordsystemet.

Foto: Bergmesteren Raudsand

Jonny Meland

KONSEKVENSER: Jonny Meland er skeptisk til utbyggingen av et avfallsdeponi i nabokommunen.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Den tidligere gruvebygda Raudsand i Nesset kommune i Romsdal, er en av to kandidater til å få det nye nasjonale deponiet for farlig avfall.

I Brevik, som er det andre alternativet, har skepsisen vært stor til et slikt avfallsdeponi hele veien, mens det i Raudsand tidlig kom støtte fra flere hold til deponiet.

Nå øker imidlertid skepsisen i Nessets nabokommuner, og onsdag ble saken behandlet i kommunestyret i Sunndal. De frykter et avfallsdeponi kan få store konsekvenser for Sunndalsfjorden.

– Det er helt klart fare for lekkasje ned i fjordsystemet vårt og vi vet at fjellet i dag leker som en sil. Jeg er ikke trygg på at det blir fritt for lekkasje hvis man bygger nye haller, sier Jonny Meland (Ap).

– Fjordsystemet er i god kondisjon

Erling Rød

FRP: Erling Rød fra Fremskrittspartiet er positiv til deponiplanene.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Planen er at avfallet skal plasseres i fjellhaller i Raudsand, og den eneste i kommunestyret i Sunndal som var positiv til et avfallsdeponi i nabokommunen, var Erling Rød fra Frp. Han ønsker anlegget velkommen, og vil ikke at avfallet skal sendes vekk.

– Arbeidsplassene her i Sunndal er basert på utnytting av natur, kraftutbygging, kraftforening, og litt avfallsproduksjon. Det er en tradisjon her for å jobbe med fjell, og vi tjener gode penger på det, sier Rød.

Men er ikke belastningen på fjordsystemet allerede så stor at man ikke burde utfordre det mer?

– Fjordsystemet er i god kondisjon, og belastningen var større for 50 år siden. Det går båter inn og ut av fjorden hver dag. Det går båter langs kysten, og det går fryktelig bra. Ingen problem.

Tiltro til myndighetene

Det er Bergmesteren Raudsand som skal bygge ut det mulige deponiet for farlig avfall.

Daglig leder i selskapet, Harald Storvik, mener det fortsatt er stor optimisme rundt prosjektet lokalt.

– Jeg tror man må se dette i et litt større perspektiv. Nå har staten utredet dette i mange år og sitter igjen med to alternativ og jeg har tiltro til at myndighetene velger det beste, sier han.