Hopp til innhold

Ekspertutvalg åpner for å skrote deponi i Brevik

Mandag morgen la regjeringens ekspertutvalg frem sin rapport om farlig avfall. Utvalget konkluderer med at det bør finnes andre steder å ha deponi enn i gruvene i Brevik.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) fikk mandag morgen overlevert rapporten fra ekspertutvalgets leder, Ingrid R. Lorange.

OVERLEVERTE RAPPORT: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) fikk mandag morgen rapporten fra ekspertutvalgets leder, Ingrid R. Lorange.

Foto: NRK

Det har vært knyttet stor spenning til resultatet av rapporten. Ikke minst i Brevik, som har fryktet at deponiet blir lagt til Norcems gruver.

Utvalgsleder Ingrid R. Lorange kom med oppløftende nyheter til motstanderne lokalt.

Anbefaler å legge til rette for andre initiativ

Regjeringen nedsatte et ekspertutvalg om farlig avfall i april i år. Utvalgets mandat har vært å vurdere hvordan farlig avfall kan reduseres.

Utvalget har vurdert flere steder for etableringen av et avfallsdeponi, i tillegg til Brevik.

Raudsand i Nesset i Møre og Romsdal ses på som et alternativ. Utvalget peker på fjellmassivet Mulen i Odda i Hordaland og Jordalsnuten i Gudvangen i Sogn og Fjordane, det skriver NTB.

Brevik og Norcem

Den lokale motstanden mot deponi i Brevik har vært stor.

Foto: Freddy Samson Fagerheim / NRK

Utvalget ser Raudsand som en av flere mulige lokaliteter, men vurderingene våre er at det også finnes flere enn dette. De andre alternativene vi har nevnt er for å vise at det finnes flere. Hvor mange vet vi ikke, sier Lorange.

Dagens deponi på Langøya er fullt i 2022. Miljødirektoratet ga i november i fjor grønt lys for lagring av uorganisk farlig avfall i Dalen gruver i Brevik i Porsgrunn.

Utvalget vurderer det som sannsynlig at andre initiativ er realiserbare, og at staten ikke trenger å gripe inn med en nasjonal regulering i saken.

Lorange sa på pressekonferansen at videre arbeid bør konsentreres om tilrettelegging for andre initiativ enn Brevik. Dette fordi Norcem har varslet videre drift.

Samtlige av utvalgets konklusjoner er ifølge Lorange enstemmige.

– En gledens dag

Porsgrunns ordfører Robin Kåss, jubler.

– Dette er en full seier, og en gledens dag for alle i Grenland. Ekspertutvalget går imot statlig regulering av deponi i Brevik, skriver han til NRK på sms mandag.

– Jeg ser at de har funnet det samme som vi nå har sagt i flere år, og peker på flere alternativer. Dette viser at det lønner seg å stå på, og at kombinasjonen av folkelig engasjement og kloke hoder har ført frem. Takk til alle som har bidratt, fortsetter han.

Han mener det vil være umulig for regjeringen å bruke statlig regulering i Brevik etter en slik rapport, med dagens lovverk.

Ordfører Robin Kåss i Porsgrunn

Ordfører i Porsgrunn, Robin Kåss.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Dalen gruver, som har vært aktuelle for deponi, ligger under Brevik og Eidangerfjorden, og har vært benyttet til kalksteinproduksjon. Staten eier gruvegangene som går under fjorden.

– Ikke en endelig beslutning

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen synes rapporten er grundig, men understreker at det ikke er tatt noen endelige beslutninger på statlig plan.

– Nå har vi det grunnlaget vi trenger for å sikre deponikapasitet, sier Elvestuen.

Han mener det gjenstår flere spørsmål, og at det er flere beslutninger som må tas fremover.

– Vi må se hvordan man kan få ned mengden som må deponeres, og hvordan vi etablererer et marked. Både for innovasjon og nytenkning, men også for å håndtere deponier, sier Elvestuen til NRK.

Når beslutningene blir tatt, kan han ikke gi noe konkret svar på.

– Vi må sørge for at vi har tilstrekkelig deponikapasitet når vi nærmer oss midten av 2020-tallet, når Langøya er vurdert å være full. Vi må handle med det nødvendige tempoet.

Kritisk til rapporten

Fagsjef i Bellona, Christian Eriksen, mener rapporten går på tvers av alle faglige råd fra miljødirektoratet. Han mener en deponikapasitet er avgjørende å få hurtig på plass i Norge.

– Det er bekymringsverdig om Elvestuen går videre med disse konklusjonene. Vi er nødt til å klare å håndtere vårt eget farlige avfall, og ikke legge opp til å eksportere avfall, sier han til NRK.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark