Storvik: – Rapporten er skremselspropaganda

Bergmesteren Raudsand mener deponiet de vil bygge i Nesset ikke er en trussel for miljø og folk i nærområdet.

Harald Storvik

Harald Storvik vil lage deponi for farlig avfall i Nesset kommune, og setter spørsmålstegn ved motstandernes agenda.

Foto: Anne-Mari Flatset / NRK

Gruver på Raudsand med gassutvikling

Det er gassutvikling i de gamle gruvene på Raudsand, og en ny rapport mener området er uegnet for lagring av farlig avfall.

Foto: Ola Øverlie

En ny rapport konkluderer med at det vil være høy risiko forbundet med å bygge et nytt deponi for farlig uorganisk avfall ved det gamle gruveområdet på Raudsand i Nesset kommune. Rapporten peker på at det siver eksplosiv gass ut av fjellet og at det er lagret gammelt avfall der som kan reagere med vann og føre til mer gassutvikling.

Mannen som eventuelt skal bygge deponiet, Harald Storvik i Bergmesteren Raudsand AS, mener det er feil.

– Det er trist at det skapes skremsespropaganda som nærmest sier at det omtrent er farlig å bo i området, sier han.

Stoler på egen sikkerhetsanalyse

Storvik har tidligere anslått at deponiet vil gi Bergmesteren Raudsand årlige inntekter på 0,5- 1,2 milliarder kroner.

Han sier han selv ikke har fått rapporten, men at han selvsagt ønsker å lese den, men at de elementer han har fått gjengitt er ting de allerede er oppmerksomme på.

Storvik forteller at Bergmesteren Raudsand er i konsekvensutredningsfasen, og stiller spørsmål ved at den nye rapporten mener sikkerhetsanalysen konsulentfirmaet Norconsult har laget på oppdrag fra Bergmesteren Raudsand ikke er holdbar.

– Norconsult er et anerkjent selskap, sier han.

Han sier også at Bergmesteren Raudsand har med store aktører som Stena Recycling og Veidekke i sitt arbeid.