Stille på Kvernberget
Foto: Eirik Haukenes / NRK

Flyplassar i Møre og Romsdal

 • Nedgang i flytrafikken

  Molde lufthavn, Årø, hadde ein nedgang på 8,7 prosent i talet på passasjerar. Talet på passasjerar som skulle til utlandet gjekk ned med heile 58 prosent. Dette skuldast i hovudsak at ruta til Gdansk vart flytta til Vigra.

  Wizz Air fra Gdansk lander på Molde lufthavn Årø
  Foto: Hans Thomas Eikrem / NRK
 • Sterk vekst på Vigra

  Ålesund lufthavn, Vigra, er av flyplassane med sterkast prosentvise vekst i talet på reisande i januar. Det viser tal frå Avinor. I januar reiste over 80.000 passasjerar frå Vigra. Dette er ein auke på 8 prosent, samanlikna med januar i fjor.

 • Slo rekorden frå 2014

  I 2018 reiste over 1.120.000 passasjerar over Ålesund lufthamn Vigra. Aldri har så mange brukt flyplassen i løpet av eit år. Den førre rekorden, frå 2014, blei slått med om lag 17 000 passasjerar. Innanlandstrafikken har auke med vel tre prosent, medan det er særleg rutene til Gdansk i Polen og Kaunas i Litauen som står for veksten i utanlandstrafikken.

  SAS på Vigra
  Foto: Avinor