Endre Antonsen mistet jobben som styrmann i SAS i desember. Han er svært misfornøyd med at regjeringen i forslaget til revidert nasjonalbudsjett ikke har med en egen kompensasjonsordning for luftfarten slik Stortinget har bestemt.

Endre mistet jobben i SAS – mener regjeringen setter luftfartens fremtid på spill

Stortinget ba om en egen kompensasjonspakke for flybransjen, men den kom ikke i revidert nasjonalbudsjett. Det reagerer mange på.