Havila-skip i opplag
Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK

Den maritime klynga

Oppsummert

Den maritime klynga består av verft, reiarlag, leverandørar, organisasjonar og forsking- og utvikling som alle bidreg til å utvikle næringa.

 • Kontrakt til Rolls-Royce

  Rolls-Royce skal levere skipsutstyr til to nye fiskefartøy. Danske Karstensens Skibsværft skal bygge skip til to islandske reiarlag. Utstyret kjem frå Ulsteinvik, Brattvåg og Bergen.

 • Ser stort potensial i havvind

  Det er eit stort potensial i havvind i åra som kjem. Det meiner bransjeorganisasjon Norwegian Energy Partners. I dag eksporterer Noreg teknologi og tenester for 7–9 milliardar kroner i året knytt til havvind. Om vel 10 år kan dette auke til minst 50 milliardar kroner. Blant norske aktørar har mellom andre Ulstein Group skaffa seg ein god posisjon. Dei bygger både serviceskip og leverer designpakker til havvindmarknaden. – Vi har fått ein betydeleg marknadsposisjon og ønsker også å vere med på den vidare veksten. Eg trur vi berre har sett starten, og meiner at Noreg verkeleg har ei moglegheit til å ta marknaden, seier Tore Ulstein, visekonsernsjef i Ulstein Group. Sjå meir her:

  Det er eit stort potensial i havvind i åra som kjem. Det meiner bransjeorganisasjon Norwegian Energy Partners I dag eksporterer Noreg teknologi og tenester for 7-9 milliardar kroner i året knytta til havvind. Om vel 10 år kan dette aukast til minst 50 milliardar kroner. Blant norske aktørar har mellom andre Ulstein Group skaffa seg ein god posisjon...
 • Får nasjonal klyngestatus

  Den marine klynga Blue Legasea – med hovudtyngde på Sunnmøre – får status som Norwegian Centre of Expertise (NCE). Det kunngjorde næringsminister Torbjørn Røe Isaksen under ein seremoni i Oslo i dag. Blue Legasea arbeider for auka berekraftig ressursutnytting, verdiskaping og lønnsemd for norsk fiskerinæring og tilgrensande industri. – Dette viser viktigheita av å stå saman og å spele på kvarandre sine styrkar. Her er det snakk om støtte på fem millionar kroner, med krav om at dei sjølv også må satse på dette. Så dette er rett og slett eit klapp på skuldra til bedriftene som har drege gjennom dette prosjektet, seier fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) til NRK.

 • Har utslippsfrie skip i 2021

  De bedriftene som ikke henger med på det grønne skiftet, kommer ikke til å være en del av vinnerlaget i fremtiden. Det tror reder og Havila-gründer Per Sævik som sammenlikner dagens situasjon med overgangen fra seil til damp på 1800-tallet. Stortinget har satt som mål at verdensarvfjordene skal trafikkeres av utslippsfrie båter innen 2026. Det målet bør det være fullt mulig å nå, mener Sævik som selv tar sikte på å ha utslippsfrie båter på plass i 2021. I løpet av de siste årene har Sævik overtatt fergeselskapet Fjord1 og utfordret Hurtigrutens monopol langs norskekysten.

  Per Sævik og Atle Hamar
  Foto: Trond Vestre / NRK
Det er eit stort potensial i havvind i åra som kjem. Det meiner bransjeorganisasjon Norwegian Energy Partners I dag eksporterer Noreg teknologi og tenester for 7-9 milliardar kroner i året knytta til havvind. Om vel 10 år kan dette aukast til minst 50 milliardar kroner. Blant norske aktørar har mellom andre Ulstein Group skaffa seg ein god posisjon...
Havila i Herøy får drive fire skip på kystruta mellom Bergen og Kirkenes.