Hopp til innhold

Havila og Hurtigruten får kontrakt – Hurtigruten beholder daglige avganger

Det ble utlyst tre delkontrakter med til sammen 11 ruter, Hurtigruten og Havila innstilles som vinnere til å levere tjenestene fra og med 2021. Hurtigruten melder om daglige avganger.

Hurtigruten - med utsnitt

I dag er det Hurtigruten som trafikkerer kystruten mellom Bergen og Kirkenes.

Foto: Anders M. Leines / NRK

Samferdselsdepartementet har innstillt Hurtigruten med sju skip og Havila med fire til å traffikere kystruten fra 2021.

– Regjeringen er opptatt av å sikre et godt transporttilbud for folk i distriktene langs norskekysten. Vi vil fremover beholde dagens tilbud, med daglige avganger fra 34 havner hele året og med transport av både passasjerer og gods, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Hurtigruten opererer med sju skip

Hurtigruten skal operere sju skip, mens Havila kommer inn med fire nye skip. Miljøregnskapet blir betydelig bedre som følge av strengere krav i de nye kontraktene. CO2-utslippene fra tjenesten blir en fjerdedel lavere enn i dag.

– Prisen for staten blir i sum omtrent den samme som vi betaler i dag. Det er vi fornøyd med, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Hurtigruten skal ha flere avganger enn anbudet

Samferdselsdepartementet har bestemt at Kystruten Bergen – Kirkenes skal deles mellom to aktører. Hurtigruten får 7 av de 11 skipene, men varsler likevel full helårssatsing på kysten:

– Hurtigruten skal seile fra Bergen mot Kirkenes hver dag – også de dagene vi ikke har fått anbud, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.

Konsernsjef i Hurtigruten Daniel Skjeldam

Konsernsjef Daniel Skjeldam varsler helårssatsing og daglige avganger.

Foto: Gunn-Mari Eliseussen / NRK

Han sier de er glade for å skulle levere tjenester til kysten, slik de har gjort i 125 år.

– Vi har strukket oss langt i forhandlingene for å få til en avtale med staten, sier han.

Gjennomgående seilinger.

Tilbudet til de reisende vil innebære fortsatt gjennomgående seilinger fra Bergen til Kirkenes. Aktørene vil kjøre strekningen på ulike dager.

I tiden frem til driftsstart 1.1.2021 skal aktørene jobbe med gode løsninger for reiseinformasjon og billettkjøp slik at tjenesten oppleves som enkel og effektiv for de reisende.

Om du seiler med Hurtigrutens eller med Havilas skip, avhenger altså av hvilken dag du skal reise.

– Regjeringen er opptatt av å stimulere til konkurranse for å oppnå et godt tjenestetilbud, som de reisende og staten ikke må betale mer for enn det som er nødvendig. Vi får to aktører som både må samarbeide og konkurrere, noe som gir de reisende mer å velge mellom, samtidig som det gir nye muligheter for lokalt næringsliv, sier Solvik-Olsen.

Hurtigruten kunne ikke tilbudt en lavere kontraktsum, mener Skjeldam.

– For oss var det aldri aktuelt å komme ned på det prisnivået vår konkurrent har kommet inn med. Vi vet hva det koster å bygge skip, vi vet hva det koster å bygge om skip og ikke minst vet vi hva det koster å drifte skip på norskekysten. Det kom tidlig frem at vi ikke kunne vinne alle 11 skipene, sier han til NRK.

Samferdselsdepartementet vil raskt etter kontraktsignering invitere de 34 berørte havnene til et informasjonsmøte.