Aviser som kan bli kjøpt opp.
Foto: Aina Rødal / NRK

Aviser i Møre og Romsdal

 • Nyss-redaktøren gir seg

  Redaktør og dagleg leiar i Mediehuset Nyss, Frank Kjøde (68) ønskjer å avslutte arbeidsforholdet for å gå av med pensjon. Det melder Nyss, som dekker Sykkylven og Stranda, i ei pressemelding. Nyss er ei samanslåing av Sunnmøringen og Sykkylvsbladet, der Kjøde blei tilsett i 1982. Han har sagt ja til å halde fram til ein ny leiar er på plass.

  Frank Kjøde
  Foto: Sykkylvsbladet
 • Sunnmørsposten kjøper Nytt i Uka

  Sunnmørsposten overtar Nytt i Uka i Ålesund. Gratisavisa blir nå en del av Polaris-konsernet. Nytt i Uka kommer ut hver onsdag har et ukentlig opplag på cirka 40.000. Driften av Nytt i Uka skal videreføres, og det vil også bli vurdert å utvide tilbudet til Nytt i Uka sine lesere og annonsører, melder Sunnmørsposten.

 • Ny direktør i Sunnmørsposten

  Sunnmørsposten har ansatt Frank Støyva Emblem (46) som direktør for de 10 småavisene i konsernet. Han begynner 1. april og avløser Lidvar Flydal som skal gå av for oppnådd pensjonsalder. Støyva Emblem kommer fra stillingen som kommunikasjonssjef i Ålesund Kunnskapspark AS (ÅKP).

  Frank Støyva Emblem
  Foto: Tony Hall / Tony Hall
 • Ny avis får namnet Nyss

  Den nye avisa for Stranda og Sykkylven har fått namnet Nyss. Nettstaden blir nyss.no. Den nye avisa er resultatet av ei samanslåing av Sunnmøringen og Sykkylvsbladet. Namnet er ei forkorting av "Nyheiter frå Stranda og Sykkylve" samstundes som det speglar kva mediehuset skal vere opptatt av, seier styreleiar Lidvar Flydal.

 • Aviser slår seg saman

  Sunnmøringen og Sykkylvsbladet slår seg saman frå nyttår. Det går fram av ei pressemelding frå Sunnmørsposten AS, som eig dei to avisene. Sykkylvsbladet får då eit digitalt tilbod som manglar i dag, medan Sunnmøringen igjen får to papirutgåver i veka. Dei skal ha kontor både i Sykkylven og Stranda, og venta opplag er om lag 3 500.