Hopp til innhold

Polaris Media varsler nedbemanning de neste årene

Veksten i inntekter fra digitale abonementstjenester klarer ikke å demme opp for fallet i annonseinntekter.

Per Axel Koch

Konsernsjef i Polaris Media Per Axel Koch varsler at mange må gå i konsernets 35 mediehus de neste tre årene. Målet er blant annet å sikre eierne utbytte.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Mediekonsernet Polaris Media straffes hardt av sviktende annonseinntekter og varsler at en vesentlig del av spareplanen fram mot 2020 innebærer nedbemanninger.

Selskapet fikk økte abonnementsinntekter i andre kvartal, men annonseinntektene falt med 12 prosent. Det fører til at selskapet planlegger å gjennomføre nye sparetiltak i størrelsesorden 300 millioner kroner innen 2020.

Halvparten av kuttene (120-150 millioner kroner) skal tas allerede i 2017. Deler av den planlagte resultatforbedringen skal skje innen annonse, brukermarked og de tre trykkeriene i konsernet. Likevel må ansatte i konsernets mange selskaper belage seg på nedskjæringer.

Frivillige ordninger

Styret har gitt en samlet investeringsramme på omtrent 125 millioner kroner for å kunne gjennomføre frivillig nedbemanning, opplyser selskapet i en børsmelding.

Polaris Media kaller seg det ledende mediekonsernet fra Nordfjord til Finnmark. 35 mediehus inngår i konsernet, blant annet Adresseavisen, Sunnmørsposten og Harstad Tidende.

– Det er ikke sagt noe om hvor mange som skal nedbemannes i hver enkelt bedrift, sier konserntillitsvalgt Ulf Dalheim, som deltok i gårdagens konsernstyremøte.

– Styrene i de enkelte avishusene skal fatte vedtak om nedbemanninger i de enkelte bedriftene i løpet av september.

Taper til Google og Facebook

Mediekonsernet mener svak norsk økonomi forklarer deler av den sterke nedgangen i annonseinntektene.

Styret skriver at tapet i digitale annonseinntekter skyldes økt konkurranse fra internasjonale aktører. I praksis betyr det Google og Facebook. Konsernet har derfor intensivert arbeidet med å utvikle nye produkter og salgsstrategier for å møte den økte konkurransen.

Abonnementsinntektene steg med 6 prosent for konsernet som helhet. Konserndirektør Per Axel Koch skriver i kvartalsrapporten at Polaris lykkes stadig bedre med å utvikle leserproduktene og klarer å skape betalingsvillighet for de digitale leserproduktene.

– De tillitsvalgte har satt som en forutsetning at nedbemanningen ikke skal gå ut over produktkvalitet og utviklingskraft, sier Ulf Dahlheim.

Dramatiskfor alle mediehus

Sjefredaktør i lokalavisa Folkebladet, som gis ut på Finnsnes i Troms, Steinulf Henriksen, kaller sparetiltakene i Polaris Media for dramatiske, som vil få konsekvenser for alle mediehus.

– Det er en knalltøff tid i mediebransjen, som også rammer alle nordnorske redaksjoner. Min primære oppgave er å kjempe for kjernen i det vi driver med, nemlig å ha redaksjonelle ressurser som kan ivareta samfunnsoppdraget. Det er faktisk veldig utfordrende slik situasjonen er nå i alle nordnorske mediehus, sier Henriksen, som også er leder av Nordnorsk redaktørforening,

Beholder journalistene for nå

De ansatte i Folkebladet ble i dag informert om vedtaket på et allmøte.

– Vi har sørget for at vi beholder den redaksjonelle bemanningen på 13 ansatte i alle fall i to år, men det blir endringer i kundesenteret i avisa, som nå betjener alle de nordnorske abonnentene, sier Henriksen.

Kundesenteret har i dag fem ansatte, og deler av tjenestene der skal etter planen sentraliseres. Sjefredaktøren vet ennå ikke hvor store endringer der vil bli.