NRK Meny
Normal

– Hans avgang var det verste som kunne skje norsk politi nå

Politidirektør Øystein Mælands avgang vekker sterke reaksjoner blant landets politimestre. – Arbeidet med å forbedre politiet rammes hardt, sier politimesteren på Nordmøre og i Romsdal.

Øystein Mæland

Politidirektør Øystein Mæland trakk seg fra jobben som politidirektør torsdag kveld. Nå frykter politimestrene at arbeidet med å reformere politietaten bremses.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Politidirektør Øystein Mæland kunngjorde torsdag kveld at han trekker seg fra stillingen. Samtidig opplyste han at manglende tillit fra justisministeren og andre politikere var årsaken til avgangen.

Arnstein Nilssen

Politimester i Nordmøre og Romsdal politidistrikt, Arnstein Nilssen.

Foto: Fjeldstad, Knut / SCANPIX

Torbjørn Aas politimester ved Vestfinnmark politidistrikt

Politimester i Vest-Finnmark, Torbjørn Aas, twitrer at Alexandra Bech Gjørv kan være en aktuell kandidat til stillingen som politidirektør.

Foto: NRK
Geir Gudmundsen

Politimester i Bergen, Geir Gudmundsen

Jon Steven Hasseldal

Politimester i Sunnmøre politidistrikt, Steven Hasseldal.

Foto: Jannicke Susann Farstad / NRK
Politimester Beate Gangås i Østfold

Politimester i Østfold, Beate Gangås, ønsker snarlig ansettelse av ny politidirektør.

Foto: Olsen, Linn Cathrin / SCANPIX
Arnstein Gjengedal

Politimester Arnstein Gjengedal i Oslo forstår Mælands vurdering rundt manglende tillit.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix
Politimester Geir Ove Heir i Salten politidistrikt

Politimester Geir Ove Heir i Salten politidistrikt understreker at politidirektøren må ha tillit hos sine overordnede.

Foto: Ola Helness / NRK
– Dette kom som et sjokk i går kveld da vi så på programmet «Debatten», forteller politimester i Nordmøre og Romsdal politidistrikt, Arnstein Nilssen.

– Omstillingsarbeidet rammes

Avgangen kom svært overraskende på politietaten, og nå uttrykker en rekke politimestre sin bekymring. Etter at 22. juli-kommisjonen la frem sin rapport har det kommet en rekke initiativ for å forbedre norsk politi. Politimester på Sunnmøre, Steven Hasseldal, frykter at dette arbeidet nå bremses.

– Vi står overfor store oppgaver i norsk politi. Å være uten politidirektør i starten av dette arbeidet vil kunne ramme arbeidet, sier Hasseldal.

– Manglet tillit

Øystein Mæland varslet sin avgang i et brev til justisministeren i går kveld. I brevet uttrykker Mæland at han gjerne skulle ha fortsatt i stillingen.

– Jeg har vært klar for å påta meg ansvaret med å lede arbeidet med å forbedre norsk politi, og opplevde også en sterk støtte fra landets politisjefer i dag, skriver Mæland.

– Mæland var rett mann

I kjølvannet av 22. juli-kommisjonens rapport hara det kommet forslag til sammenslåing av politidistrikter, endringer som gjelder operasjonssentralen, strukturelle endringer i politietaten, bedring av samarbeidet mellom Politiet og Forsvaret blant annet. Politiet har også vært kritisert for sendrektighet og for å være preget av dårlig ledelse.

– Man trenger en sterk leder i den fasen norsk politi er i nå. Jeg tror Mæland var rett mann til å lede dette arbeidet med å utvikle politiet. Derfor beklager jeg at Mæland går av, sier Hasseldal.

– En stor jobb foran oss

Torsdag ettermiddag ble det organisert et tre timer langt hastemøte blant lederne i politiet. Bakgrunnen var kritikken som ble fremsatt mot politiet i 22. juli-kommisjonens rapport. Her fikk politimestrene i oppgave å gjennomgå rapporten lokalt. På møtet ble det satt opp en rekke punkter som norsk politi må forbedre.

– Mæland er en dyktig mann. Samtlige politimestre i Norge mener han er den rette til å lede politiet i en organiseringsfase. Det sto en stor jobb foran Mæland og resten av politikorpset, sier politimester i Nordmøre og Romsdal politidistrikt, Arnstein Nilssen.

Men han har sagt at han ikke har nok tillit fra justisministeren?

– Det vil jeg ikke kommentere. Men Mæland har full tillit frå politimestrene, sier Nilssen.

– Ikke tema på hastemøte

Politimesteren i Hordaland, Geir Gudmundsen, var en av de mange som deltok på hastemøtet på Gardermoen onsdag. Posisjonen til politidirektøren var ikke omtalt på møtet, og Gudmundsen kaller avgangen til Mæland en stor overraskelse i Bergensavisen i dag.

– Jeg reagerte med overraskelse. Vi hadde jo et møte med politidirektøren tidligere på dagen, og da var ikke dette noe tema, sier Gudmundsen til NRK.

Gudmundsen sier det ikke lenger var mulig for Mæland å sitte i jobben, slik som saken utviklet seg.

– Slik situasjonen ble, med at Faremo som justisminister erklærte seg inhabil, ble det etter hvert en umulig oppgave for Mæland å fortsette.

– Det hadde vært spennende å jobbe videre med de planene han hadde med norsk politi, og hvordan vi skulle prøve å rette opp i de tingene som ble påpekt i Gjørv-kommisjonen sin rapport, sier Gudmundsen til NRK.

– Burde få jobbe videre

Politimester Arnstein Nilssen frykter at arbeidet som ble satt i gang på hastemøtet kan få et skudd for baugen. Han liker dårlig beskjeden som kom fra politiets leder torsdag kveld.

– Dette er det verst tenkelige i akkurat den situasjonen som politiet i Norge er oppe i akkurat nå. Nå burde Mæland få jobbe med 22. juli-kommisjonens rapport. Sammen med politimestrene burde han få gjøre politiet bedre, sier Nilssen.

– Trenger tilliten

For politimesteren på Sunnmøre, Steven Hasseldal handler det hele om tillit mellom politietaten og publikum. Også han beklager at Øystein Mæland går av.

– Vi trenger å få tilbake tilliten fra publikum. Det må gjøres gjennom handling. Og i den sammenhengen trenger man en sterk leder, sier Hasseldal til NRK.

– Trenger ny direktør fort

Politimester i Østfoldpolitiet, Beate Gangås, legger vekt på at det nå må ansettes ny politidirektør forholdsvis fort. Dette er viktig for å lette samarbeidet på tvers av politidistriktene, sier hun.

– Jeg er mest opptatt av å sikre befolkningen som vi har ansvar for, sier Gangås.

– Var det nødvendig at Mæland trakk seg, etter din mening?

– Dette er politikk som jeg ikke skal begi meg inn på, så det får andre svare for, sier Gangås.

Hun sier det viktigste nå er å få på plass en leder som kan løfte politiet og sikre en god utvikling fremover.

– Overrasket

Politimester i Oslo, Arnstein Gjengedal, er overrasket over avgangen. Han reagerer også på at spørsmålet om habilitet eller inhabilitet kom opp på dette tidspunktet. Han forstår imidlertid at Mælands arbeid ble vanskelig, når han ikke opplevde tillit fra politisk hold.

– Dette er noe jeg helst ville sett vi hadde unngått, men hvis han ikke har sine overordnedes tillit er det vanskelig for ham å gjøre en god jobb. Så jeg fortstår hans vurdering, sier politimester i Oslo, Anstein Gjengedal til NRK.no.

– Må ha tillit

Politimester i Salten politidistrikt Geir Ove Heir er enig med Gjengedal, men sier at Mæland har tatt en voksen avgjørelse. Heir vil ikke spekulere i om ting kunne vært gjort annerledes, eller om andre enn Mæland burde gått, men understreker at politidirektøren har ansvaret for politiet i Norge.

– En politidirektør må ha tillit og handlefrihet i den vanskelige situasjonen for politiet i Norge fremover, sier han.

– Bech Gjørv bør overta

Så langt har en norsk politimester uttalt seg om aktuelle nye kandidater til stillingen som politidirektør. Politimester i Vest-Finnmark, Torbjørn Aas, mener at leder av 22. juli-kommisjonen, Alexandra Bech Gjørv, bør overta stillingen.

– Ingen kjenner situasjonen og utfordringene bedre enn Alexandra bech Gjørv. Hun har stor tillit, politisk og i folket, skriver Aas ifølge NTB på Twitter.

På nettstedet Twitter uttrykker han også en bekymring rundt arbeidet med tilliten til norsk politi.

– Jobben med å gjenreise norsk politi blir enda mer krevende. Men jeg er overbevist om at vi klarer det.