– Å tæppe er engelsk!

Tæppe? Nei, det er et engelsk ord, sier Språkrådet. Bankfolket mener at du betaler med kort, uten å taste inn kode, når du tæpper. Bølgene går høyt i sosiale medier.

Betale med kort

BankAxept, som er vårt nasjonale betalingssystem, vil ha oss til å bruke ordet «tæppe» når vi betaler med kort, uten å taste kode. Vi bare holder kortet over terminalen.

Foto: Sara Johannessen, Sara Johannessen / SCANPIX

Kontaktløs betaling er teknologien som har skapt behovet for nyordet. Det mener i alle fall BankAxept, som ba folk komme med forslag.

– Det kom inn flere tusen forslag, noen lagde avstemninger, og ordet «tæppe» skilte seg ut, sier markedsdirektør i BankAxept, Vegar Heir.

Nordstat har også gjort en undersøkelse blant to tusen representative nordmenn. De fikk se en video av handlingen, og ble bedt om å finne et ord. Her landet mange på «tæpping».

– Det var jo et morsomt ord, og vi fant ut at det kan brukes både på norsk og engelsk. Det kommer fra det norrøne ordet tappa, men vi skriver det med æ.

Åse Wetås

Språkrådets direktør Åse Wetås mener bankfolket bør overlate nyordene til språkfolket.

Foto: Sigrid Sørumgård Botheim / NRK

– Æ-en hjelper ikke

Heir forteller at BankAxept har bedt Språkrådet om råd, men direktør Åse Wetås sier at de ikke har fulgt dem.

– Vi hadde jo gjerne sett at de hadde valgt et norsk ord. Vi var inne i navneprosessen veldig tidlig og anbefalte kort, forståelig, og selvsagt, norsk, sier hun.

At det skrives med æ signaliserer ekstra tydelig at det er et engelskspråklig ord, mener Språkrådets direktør.

– En annen grunn til at vi ikke er så fornøyd er at ordet på engelsk betyr å snerte borti noe, eller gjøre en rask bevegelse, og vi synes ikke ordet tæppe treffer helt, sier Wetås. Men hun har ingen andre forslag.

Stavekontrollen i denne artikkelen godtar heller ikke ordet, og Åse Wetås synes at ordene bør gjenspeile den norskspråklige selvtilliten vi alle bør ha på vegne av det norske språket.

Rote med nyord

Er nyord noe bankfolk bør befatte seg med?

– Generelt synes jeg at de som vet hvor skoen trykker, og som har fagkompetanse, blir hørt, slik at resultatet blir bra, sier Wetås.

Festivalklare terminaler

Øya-festivalen

BankAxept mener at alle burde tæppe på festivaler, det skaper kortere køer foran tappekranene.

Foto: Tom Iver Øverlie

I løpet av sommeren skal BankAxept være tilstede på 24 festivaler og konserter rundt omkring i Norge.

–Det blir spennende å se på hvor mange som tæpper. Vi vet at det går ni sekunder raskere å tæppe kortet fremfor å bruke pinkode eller chip, så det vil bli kortere køer, mer salg og enda mer fornøyde festivaldeltagere, sier kommunikasjons – og markedssjef Frode Riis Andersen.

LES OGSÅ:

Kulturstrøm